StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 16-09-2006
Aflevering 3
RubriekArtikel
TitelDe gefaseerde verlening van de omgevingsvergunning in het voorontwerp Wabo: een gebrekkige regeling
CiteertitelStAB 2006, nr.
SamenvattingHet voorontwerp voor een Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft intussen de nodige pennen in beweging gebracht. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage, in juli 2006, ligt het voorontwerp voor advies bij de Raad van State. Van een wetsvoorstel is dus nog (lang) geen sprake. Wanneer het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden en hoe dat wetsvoorstel er dan inhoudelijk precies uit zal zien, zal mede afhangen van het advies van de Raad van State. Verwacht mag worden dat de raad het voorontwerp niet kritiekloos laat passeren. In de literatuur is al op de nodige onvolkomenheden in het voorontwerp gewezen.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Pagina9-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506205/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-81
SamenvattingOndanks expireren eerder verleende vergunningen is geen sprake van 'oprichten' in de zin van het Besluit MeR.

(GS Limburg).

(Zie annotatie bij uitspraak 06-90).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder aan appellant sub 1 een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een afvalverwerkingsbedrijf, gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 9 juni 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina15-16
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8673
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200508529/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-82
SamenvattingDeel van weiland dat niet extensief wordt gebruikt, maakt deel uit van de inrichting.

(Hulst).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveehouderijbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 14 september 2005 ter inzage gelegd.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200505845/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-83
SamenvattingVeiligheidsrisico's voor type A tankstations zijn niet uitputtend geregeld in bijlage I van het Besluit tankstations milieubeheer.

(Soest).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een autobedrijf, APK-keuringsstation, 24 uurs tankstation, shop en showroom op het perceel [locatie] te Soesterberg. Dit besluit is op 2 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina18-20
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200508099/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-84
SamenvattingBij beoordeling vraag of inrichting onder IPPC-richtlijn valt, dienen de capaciteiten van de verschillende diersoorten niet bij elkaar te worden opgeteld.

(Barneveld).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina21-23
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200505054/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-85
SamenvattingGeen verplichting om te toetsen aan alarabeginsel indien de zonegrenswaarde niet wordt overschreden.

(Ridderkerk).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 maart 2005 heeft verweerder aan "Holland Special Pumps B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting voor het ontwerpen, assembleren, onderhouden, repareren, testen en verhandelen van pompsets, gelegen aan De Schans 3 te Ridderkerk. Dit besluit is op 29 april 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.P. Nijhoff
Pagina23-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507733/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-86
SamenvattingNiet uitgesloten dat twee - over de openbare weg gemeten - op 900 meter van elkaar gelegen varkenshouderijen ťťn inrichting in de zin van de Wm vormen.

(GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een varkenshouderij, gelegen op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te [plaats]. Dit besluit is op 25 juli 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina26-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2082
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200505749/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-87
SamenvattingWetsuitleg van artikel 13.7 Wm brengt mee dat vergunningaanvraag in dit geval had moeten worden aangehouden.

(GS Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "NV Nederlandse Gasunie" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een onbemand gascompressorstation, gelegen aan de Grasweg te Anna Paulowna. Dit besluit is op 2 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200507197/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-88
SamenvattingNiet volledig benutten van vergunde capaciteit is geen grondslag voor gedeeltelijke intrekking van de vergunning.

(Spijkenisse).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 november 2004 heeft verweerder de op 17 mei 1994 krachtens de Wet milieubeheer aan appellante verleende vergunning voor het oprichten van een inrichting voor onder meer de openbare verkoop aan derden van benzine, dieselolie en LPG voor motorvoertuigen, met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer, gedeeltelijk ingetrokken, voor zover met deze vergunning is toegestaan dat meer dan 500 m3 aan LPG per jaar wordt doorgezet.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200507805/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-89
SamenvattingBeleid dat bij een totale ammoniakdepositie van niet meer dan 15 mol geen sprake is van significante gevolgen voor natuurgebied is in strijd met de Habitatrichtlijn. Onjuiste toepassing van saldobenadering door slechts uit te gaan van depositie op grens van natuurgebied.

(Someren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouders] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundvee- en rosťkalverenhouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 28 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina33-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200507163/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-90
SamenvattingOndanks dat oprichtingsvergunning had moeten worden verleend, dient rekening te worden gehouden met omstandigheid dat inrichting reeds lange tijd op basis van een (thans geŽxpireerde) rechtsgeldige vergunning in werking is geweest.

(GS Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2005 heeft verweerder aan appellante sub 1 een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een periode van tien jaar voor het in werking hebben van een inrichting bestemd voor het drogen van verse mest, gelegen aan de Colijnweg 2 te Ketelhaven. Dit besluit is op 21 juli 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorA. Blomberg
Pagina36-39
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507565/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-91
SamenvattingOndanks aanwezigheid habitatgebied geen sprake van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 7.8b Wm (oud). (Oirschot).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer deels verleend en deels geweigerd voor een agrarisch bedrijf met fokzeugen, gespeende biggen en een boomkwekerij aan de verbindingsweg Huygevoort/Voorteindseweg te Middelbeers. Dit besluit is op 28 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina39-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9039
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507728/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-92
SamenvattingMerendeelcriterium niet automatisch van toepassing bij beantwoording vraag of sprake is van handeling van afvalverwijdering dan wel van nuttige toepassing. (staatssecretaris VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2005 heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van afgewerkte koelvloeistof naar Duitsland.
Pagina42-43
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200600626/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-93
SamenvattingKlokkentoren met carillon vormt vergunningplichtige inrichting in de zin van de Wm. (Nijmegen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2005 heeft verweerder voorschriften gewijzigd, verbonden aan de op 4 november 1970 aan de gemeente Nijmegen (hierna: vergunninghoudster) verleende vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een klokkentoren met klokken en carillon aan het St. Stevenskerkhof 63 (hierna te noemen: de Stevenstoren). Dit besluit is op 19 december 2005 ter inzage gelegd.
Pagina44-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9468
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200506175/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K35
SamenvattingGeen significante gevolgen in de zin van de Habitatrichtlijn. (Venray).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een edelpelsdierenhouderij gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Venray, sectie [], nummers []. Dit besluit is op 2 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200506766/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K36
SamenvattingGeluidsgevoelige bestemming in kader circulaire Industrielawaai is object waar gedurende een langere periode van de dag mensen verblijven. (Bladel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juni 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een fokvarkens- en paardenhouderij gelegen op het perceel [locatie 1] te [plaats]. Dit besluit is op 27 juni 2005 ter inzage gelegd. Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 1 augustus 2005, bij de Raad van State ingekomen op 2 augustus 2005, beroep ingesteld.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200506866/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K37
SamenvattingIn principe geen nieuw ontwerpbesluit nodig. Nu reeds bestaande overschrijding van luchtkwaliteitsnorm niet toeneemt, is geen onderzoek naar gevolgen voor luchtkwaliteit vereist. (Someren).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, verleend voor het veranderen van een varkensfokkerij en -mesterij op het perceel [locatie] te Someren, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 14 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200507032/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K38
SamenvattingGrenswaarden in Besluit luchtkwaliteit 2005 gelden voor de buitenlucht in zijn algemeenheid. (Twenterand).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een scharrellegkippenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Den Ham, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 1 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200508370/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K39
SamenvattingIn dit geval sprake van afvalverwijdering ook al is sprake van het benutten van de bij het verbrandingsproces vrijgekomen warmte als energie. (staatssecretaris VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2005, kenmerk DE1350/151139, heeft verweerder bezwaar gemaakt tegen het voornemen van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht "Remondis GmbH" (hierna: Remondis) om, met gebruikmaking van de procedure van algemene kennisgeving als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening), 50.000.000 kg afvalstoffen vanuit Duitsland in te voeren in Nederland.
Pagina48-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 26-04-2006, 200508186/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K40
SamenvattingDoor gebruikersprotocol dat onderdeel is van huurovereenkomst is in voldoende mate sprake van zeggenschap bij vergunningaanvraagster. (GS Zuid-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft verweerder geweigerd aan appellante een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer, te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor aan verbouw en revisie gerelateerde bedrijfsmatige activiteiten op schepen in het water op een perceel gelegen ter hoogte van de Ringdijk nos. 506 tot en met 530 te Ridderkerk. Dit besluit is op 12 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW3977
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200507518/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K42
SamenvattingGevolgen van ammoniakdepositie ten onrechte niet onderzocht. Brief staatssecretaris VORM vormt geen legitimatie voor achterwege blijven onderzoek, nu het in deze brief genoemde kritische depositieniveau van de kwetsbare gebieden niet is vastgesteld. (Opsterland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een paardenhouderij met een natuur- en landschapscamping gelegen aan de [locatie] te [woonplaats]. Dit besluit is op 15 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200505997/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K41
SamenvattingOp hetzelfde perceel gelegen garage en tankstation vormen ťťn inrichting, ondanks dat het tankstation is verhuurd aan een derde. (Zevenhuizen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een onbemand tankstation, garagebedrijf en wasplaats gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 1 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7306
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200507107/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K43
SamenvattingBeleidsvrijheid bij stellen van financiŽle zekerheid. Geen beperkingen aan opslagcapaciteit zolang het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) daaromtrent niet regelt. (GS Groningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag en het be- en verwerken van primaire en secundaire bouwstoffen en afvalstoffen op het adres [locatie] in [plaats].
AnnotatorT. van der Meulen
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6358
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200505323/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K44
SamenvattingAfwijken van richtwaarden voor landelijk gebied in Handreiking zonder voorafgaande meting naar referentieniveau van het omgevingsgeluid is onzorgvuldig. (Oude IJsselstreek).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gendringen (thans: Oude IJsselstreek) aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor het veranderen van een inrichting bestemd voor het vervaardigen van gashaarden en plaatwerk voor derden aan de [locatie] te [plaats].
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200508174/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K45
SamenvattingBerging van woonhuis is geen geluidsgevoelige bestemming. (Liesveld).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een melkrundveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 12 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200509479/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K46
SamenvattingBesluit akkerbouwbedrijven van toepassing nu nevenactiviteit binnen inrichting niet een zodanige omvang heeft dat deze, als afzonderlijke activiteit beschouwd, zou gelden als inrichting in de zin van de Wm. (Midden-Drenthe).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 januari 2005, aangevuld bij brief van 10 februari 2005, hebben appellanten verweerder verzocht om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van [vergunninghoudster], gelegen aan het [locatie] te [plaats].
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8510
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507726/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K47
SamenvattingHet nog niet onherroepelijk zijn van verwante besluiten is geen beletsel voor het verlenen van de milieuvergunning. (GS Flevoland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "N.V. Luchthaven Lelystad" een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een vliegveld aan de Zwaluw 2 te Lelystad. Dit besluit is op 11 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu kort
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200509196/1
CiteertitelStAB 2006, nr. K48
SamenvattingOnregelmatigheid in publicatie besluit dateert van nŠ het bestreden besluit en kan niet met terugwerkende kracht de rechtmatigheid van dat besluit aantasten. (GS Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting bestemd voor een veehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 juni 2005 ter inzage gelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9044
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200500562/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 36-96
SamenvattingIn strijd met de voorwaarde die aan de toepassing van de verleende hogere grenswaarden is gesteld, is niet gelijktijdig met de vaststelling an het bestemmingsplan een zonebeheersmodel vastgesteld. Nu aan de gestelde voorwaard niet is voldaan, zijn de gemeenteraad en verweerder ten onrechte uitgegaan van de gelding van de vastgestelde hogere grenswaarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Lelystad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juli 2003, het bestemmingsplan "Lelystad Luchthaven en omgeving en geluidzone industrielawaai Luchthaven Lelystad, partiŽle herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad, gedeelte oostelijk Flevoland" vastgesteld.
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200502510/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-97
SamenvattingBij het bepalen of de voorgenomen aanleg van het bedrijventerrein m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, dient te worden uitgegaan van de bruto-oppervlakte van het bedrijventerrein.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Deventer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Linderveld" vastgesteld.
AnnotatorP. de Weijer
Pagina54-60
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200504373/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-98
SamenvattingNaar het oordeel van de Afdeling waren onvoldoende concrete, objectieve gegevens voorhanden waren voor het aannemen van de tijdelijkheid van de 56 starterswoningen voor de bouw waarvan een vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de WRO, en een bouwvergunning zijn verleend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almere (hierna: het college) aan de stichting "Woningstichting Groene Stad Almere" (hierna: de woningstichting) vrijstelling verleend als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) voor het bouwen van 56 tijdelijke starterswoningen op het perceel in gebied 1M2 (Wierdenpark) te Almere (hierna: het perceel) voor de duur van vijf jaar. Bij besluit van 4 oktober 2004 heeft het college aan de woningstichting bouwvergunning verleend voor het bouwen van 56 tijdelijke starterswoningen, met een instandhoudingstermijn tot 30 september 2009.
Pagina60-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200507971/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-99
SamenvattingGelet op onder meer de hoogte van de na vrijstelling mogelijke gsm-mast kan niet ten aanzien van alle onderdelen van het plan worden gesteld dat met de in het plan opgenomen vrijstellingsbevoegdheid slechts op ondergeschikte onderdelen kan worden afgeweken van het plan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2005 heeft de gemeenteraad van Moordrecht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2005, het bestemmingsplan "Moordrecht-Dorpskern 2005" vastgesteld.
Pagina62-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200506157/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-100
SamenvattingDe tekst van het Blk 2005, noch de Nota van toelichting hierop, bevat enig aanknopingspunt voor het standpunt van het college van burgemeester en wethouders dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 7, derde lid, onder a, van het Blk 2005 wanneer het aantal dagen dat de vierentwintiguurgemiddelde grenswaarde wordt overschreden, gelijk blijft.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) aan appellanten sub 1 (hierna: MDG) vrijstelling ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) en bouwvergunning verleend voor een Factory Outlet Center (hierna: FOC) op het perceel plaatselijk bekend De Stok 2 te Roosendaal (hierna: het perceel).
Pagina63-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200500596/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-101
SamenvattingVerweerder heeft miskend dat het vastgestelde plan zonder afweging van belangen, stankhindergevoelige functies mogelijk maakt op het bedrijventerrein, die ten koste kunnen gaan van het ingediende plan tot uitbreiding van het agrarisch bedrijf van appellant, waaraan het college van burgemeester en wethouders heeft willen meewerken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft de gemeenteraad van Halderberge, op ongedateerd voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Borchwerf II" vastgesteld, voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van de gemeente Halderberge.
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200506523/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-102
SamenvattingNaar het oordeel van de Afdeling kan niet in redelijkheid worden gesteld dat het opleggen van de eis van bedrijfsmatige exploitatie ten aanzien van de woningen van appellanten in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de gemeenteraad van Wisch (thans: Oude IJsselstreek), op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Buitengebied Wisch" vastgesteld.
Pagina68-70
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-04-2006, 200509482/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-103
SamenvattingGezien de afzonderlijke vermelding in artikel 7, tweede lid, van het Blk 2005 van artikel 15 van de WRO, ligt het volgens de Afdeling in de rede dat de wetgever heeft beoogd dat ook bij het concrete gebruik van de in het bestemmingsplan toegekende vrijstellingsbevoegdheid onderzoek naar de gevolgen van het bouwplan voor de luchtkwaliteit plaatsvindt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Praxis Vastgoed B.V." (hierna: Praxis) een binnenplanse vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van een bouwmarkt op het perceel Hoofdweg 46 te Capelle aan den IJssel (hierna: het perceel).
Pagina70-71
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW1274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200505698/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06/104
SamenvattingIn de luchtkwaliteitonderzoeken is niet inzichtlelijk gemaakt of op voorhand aannemelijk is dat de concrete beleidsbeslissing verwezenlijkt kan wordenzonder in strijd te komen met de regelgeving omtrent luchtkwaliteit. De invloed van de emissie van de op het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) te vestigen bedrijven op de luchtkwaliteit kan niet pas worden beoordeeld in het kader van de vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer. Verweerders hadden in dit geval moeten onderzoeken of bij ten minste ťťn door hen als mogelijk en aanvaardbaar geachte invulling van het RBT aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit zou worden voldaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2005, kenmerk PS/2005/222, hebben verweerders de "PartiŽle herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van het Streekplan Overijssel 2000+" vastgesteld (hierna: de partiŽle herziening).
Pagina72-73
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2304
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200508854/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-105
SamenvattingBelanghebbenden kunnen met het oog op de indiening van zienswijzen zijn benadeeld, omdat in de kennisgevingen van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan de zakelijke inhoud van het plan onjuist is weergegeven.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 februari 2005 heeft de gemeenteraad van Nijkerk, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2004, het bestemmingsplan "Hoevelaken-Zuid" vastgesteld.
Pagina74-74
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 03-05-2006, 200506615/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-106
SamenvattingDe rechtbank heeft niet onderkend dat door het bouwplan, dat voorziet in een wijziging van een reeds met vergunning gerealiseerd windscherm met een hoogte van 1,40 m dat het terras op het perceel aan drie zijden afsluit, alsmede in een zonwerend doek bevestigd aan de gevel van de serre van het op het perceel aanwezige pand, dat via geleiders boven het terras kan worden neergelaten., een gebouw in de zin van de Woningwet ontstaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 april 2004 heeft appellant [wederpartij] vrijstelling en bouwvergunning geweigerd voor het geheel veranderen van een windscherm en zonnescherm op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Apeldoorn (hierna: het perceel).
Pagina75-75
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW7349
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 12-05-2006, 200601365/4
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-107
SamenvattingVernietiging van het bestreden besluit dat moet worden aangemerkt als een intrekking van de onthouding van goedkeuring van rechtswege.

(Dinkelland / bestemmingsplan 'Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied van de voormalige gemeente Weerselo).
Pagina76-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200506194/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-108
SamenvattingVerweerder heeft onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid kunnen instemmen met de planwijziging die voorziet in een bestemming voor een burgerwoning van een voormalige boerderij op een kleinere afstand dan uit een oogpunt van een goed woon- en leefklimaat is gewenst.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Opsterland (hierna: het college) het wijzigingsplan "[locatie] Wijnjewoude" vastgesteld.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina77-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200507573/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-109
SamenvattingOnder de gegeven omstandigheden moet het er voor worden gehouden dat is voldaan aan de eisen van artikel 3:11, eerste lid, van de Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 november 2004 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2004, het bestemmingsplan "Kanaaloevers, Stationstraat/Molenstraat" vastgesteld.
Pagina79-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200508002/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-110
SamenvattingNu appellant zich op het gelijkheidsbeginsel heeft beroepen en daartoe een aantal gevallen heeft genoemd, had het bestuursorgaan aannemelijk moeten maken dat geen sprake is van rechtens vergelijkbare gevallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxtel (hierna: het college) appellant, onder oplegging van een last onder dwangsom, gelast om de zonder bouwvergunning opgerichte stal/garage en overkapping voor de opslag van bouwmaterialen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Boxtel, sectie [], nummer [], gelegen aan de [locatie] te [plaats], af te breken.
Pagina81-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6320
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200506181/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-111
SamenvattingNiet is uitgesloten dat door de activiteit die met de bouw van de varkensstal mogelijk wordt gemaakt, de realisatie van de doelstellingen van de instandhouding van de natuurlijke habitats en wilde fauna en flora in het gedrang dreigt te komen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Swalmen (hierna: het college) aan appellant, onder ontheffing van het in artikel 9 van het geldende bestemmingsplan opgenomen bouwverbod, bouwvergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Swalmen (hierna: het perceel).
AnnotatorT. Nijmeijer
Pagina82-84
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200508050/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-112
SamenvattingUit het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij gedeputeerde staten zich bij de weerlegging van de bedenkingen van appellante hebben aangesloten, blijkt niet van een op de situatie ter plaatse toegsneden belangenafweging in relatie tot een goede ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 december 2004 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel Oud Zuid van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Vondelpark" vastgesteld.
Pagina85-88
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7080
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State, 14-06-2006, 200504995/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-113
SamenvattingDe met het plan toegestane bebouwing kan zodanig worden gerealiseerd dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ Neder-Rijn plaatsvindt, zodat het plan niet in strijd is met artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft de gemeenteraad van Wageningen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2004, zoals gewijzigd op 22 september 2004, het bestemmingsplan "Rustenburg - Deelgebied I" vastgesteld.
Pagina88-93
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX8550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 05-04-2006, 200504849/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-114
SamenvattingDe rechtbank heeft de beslissing op bezwaar terecht vernietigd. De rechtbank heeft appellant echter ten onrechte opgedragen een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2003 heeft appellant een verzoek van [wederpartij] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina94-96
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV8643
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 19-04-2006, 200506094/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-115
SamenvattingDe rechtbank heeft niet ten onrechte advies aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening gevraagd. Ook mocht de rechtbank bepalen dat appellant een nieuwe beslissing op bezwaar diende te nemen met inachtneming van haar uitspraak, waaronder haar oordeel over de hoogte van de toe te kennen schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2003 heeft appellant het verzoek van [wederpartij] om planschadevergoeding afgewezen.
Pagina97-98
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AW2291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507165/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-116
SamenvattingDe waardevermindering van de woningen had onder de gegeven omstandigheden niet in euro's, maar in guldens moeten worden vastgesteld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft de raad van de gemeente Westland (hierna: de raad) aan appellanten een planschadevergoeding toegekend van † 9.000,00 ( 19.833,39), te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 3 oktober 2000, respectievelijk 29 december 2000.
Pagina99-99
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPlanschadevergoeding
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200506928/1
CiteertitelStAB 2006, nr. 06-117
SamenvattingIn casu is geen sprake van indirecte schade als gevolg van de bestemmingswijziging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2003 heeft de raad van de gemeente Enschede (hierna: de raad) een verzoek van appellant om vergoeding van planschade, als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) afgewezen.
Pagina100-101
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4426
Artikel aanvragenVia Praktizijn