Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-10-2006
Aflevering 18
RubriekRedactionele bijdrage
TitelEuropese subsidies: een zege of ballast?
CiteertitelJBa 2006/243
SamenvattingDe Europese Commissie heeft de laatste jaren miljoenen euro's subsidie verstrekt aan Nederland. Meestal werden die subsidies via de ministeries versleuteld naar of via de provincies en gemeenten. Vooral op het gebied van scholing en vorming - met name van allochtonen - is op grote schaal subsidie verleend. Vele instellingen, zoals speciaal opgerichte stichtingen, zijn met die subsidies aan de slag gegaan. Een belangrijke subsidieverplichting was dat men een deugdelijke projectadministratie moest bijhouden en een deugdelijke verantwoording moest afleggen omtrent de gerealiseerde doelstellingen.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina288-290
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509058/1
CiteertitelJBa 2006/244
SamenvattingBesluit. Rechtsgevolgen. Saneringsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2004 heeft verweerder vastgesteld dat op het perceel [locatie] te [plaats] sprake is van een ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Verweerder heeft in dit besluit voorts ingestemd met een aldaar uitgevoerde deelsanering.
Pagina291-291
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200508260/1
CiteertitelJBa 2006/245
SamenvattingBesluit. Rechtsbescherming. Overdracht aanspraken.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, voor het oprichten en in werking hebben van onder meer een tankstation met shop, een detailhandelbedrijf met doe-het-zelf assortiment, agri-, dier- en tuinassortiment, verkoop van kerstartikelen en de opslag en verkoop van gasflessen, gelegen aan de [locatie] te [plaats], gemeente Moerdijk. Dit besluit is op 18 augustus 2005 ter inzage gelegd.
Pagina291-292
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200508239/1
CiteertitelJBa 2006/246
SamenvattingBesluit. Procesbelang. Formele rechtskracht. Rechtsgevolg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wieringermeer (hierna: het college) geweigerd aan HGG Onroerend Goed B.V. (hierna: HGG) vrijstelling en bouwvergunning te verlenen ten behoeve van de bouw van een bedrijfsgebouw, een portaalkraan en een reclamezuil op het regionale bedrijventerrein Robbenplaat te Wieringerwerf.
Pagina292-293
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509961/1
CiteertitelJBa 2006/247
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Motivering. Advisering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hilversum (hierna: het college) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Alliantie Ontwikkeling B.V." (hierna: de Alliantie) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van 18 eengezinswoningen met garages en bergingen en 10 appartementen op het perceel, plaatselijk bekend W.C. Bradelaan 2 te Hilversum (hierna: het perceel).
Pagina293-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8911
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200600206/1
CiteertitelJBa 2006/248
SamenvattingBekendmaking. Verzendtheorie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 april 2004 heeft het algemeen bestuur van het Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (hierna: het algemeen bestuur) een verzoek van appellant om schadevergoeding afgewezen.
Pagina294-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200510493/1
CiteertitelJBa 2006/249
SamenvattingBeleidsregels. Inherente afwijkingsbevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Renkum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend ten behoeve van het oprichten van een garage op het perceel, plaatselijk bekend [locatie], te [plaats], gemeente Renkum.
Pagina294-294
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200600261/1
CiteertitelJBa 2006/250
SamenvattingAfzien horen. Bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dronten (hierna: het college) aan de commanditaire vennootschap Drobis Project C.V. vrijstelling verleend ten behoeve van de bouw van zes woningen op de percelen Havenkant 6, 8, 30, 32, 34 en 36 te Biddinghuizen.
Pagina295-295
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8520
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200601762/1
CiteertitelJBa 2006/251
SamenvattingInzage stukken. Toezenden stukken. Recht op inzage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) geweigerd appellante voor de periode van 8 november 2002 tot 12 juli 2004 in te schrijven op het adres [locatie] te [plaats].
Pagina295-295
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-09-2006, 200509331/1
CiteertitelJBa 2006/252
SamenvattingNieuwe feiten en omstandigheden. Rapportage. Toezending. Hoorzitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Slochteren (hierna: het college) met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) aan [appellant sub 2] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor een schuur/opslagruimte op het perceel kadastraal bekend gemeente Slochteren, sectie en nummer(s) [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina295-296
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200508020/1
CiteertitelJBa 2006/253
SamenvattingKostenveroordeling. Proceskosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) geweigerd aan [appellante sub 1A] bouwvergunning te verlenen voor de bouw van 25 appartementen op twee percelen aan de Welle en de Noorderbergstraat te Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, nrs. 11071 en 12316.
Pagina296-296
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200601526/1
CiteertitelJBa 2006/254
SamenvattingPlanschade. Voorzienbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2004 heeft appellant (hierna: de raad) het verzoek van [verzoeker rechtbank] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina296-297
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2006/
Pagina297-298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina298-299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina300-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn