Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-10-2006
Aflevering 7260
TitelCommissaris van de Koning of burgemeester van de provincie? Advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de commissaris van de Koningin als rijksorgaan
CiteertitelGst. 2006, 140
SamenvattingBij brief van 11 augustus 2005 heeft de Minister van BZK naar aanleiding van 'recente ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen' de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) gevraagd advies uit te brengen over de rol van de commissaris van de Koningin als rijksorgaan in relatie tot de positionering van de provincies in het openbaar bestuur. Met het in de subtitel van dit artikel genoemd advies, getiteld 'De burgemeester van de provincie?', uitgebracht in maart 2006, voldoet de Rob aan dit verzoek. [...] Onderstaand een beschouwing over en een - op onderdelen kritisch - commentaar op het advies.
Auteur(s)J. de Vries
Pagina551-563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200504412/1
CiteertitelGst. 2006, 141
SamenvattingVerhouding bouwvergunning en vergunning op grond van provinciale landschapsverordening. Bijzondere omstandigheden bij handhaving. (Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 november 2003 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (hierna: het college), voor zover thans van belang, appellante onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om binnen zes weken het bord met opschrift "Club" (bordnr. 1684-35), zijnde lichtbakken die zijn geplaatst op het dak van het perceel gelegen in de gemeente Cuijk, kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie H, nummer 249, inclusief de constructies ten behoeve daarvan, te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorS. Hillegers
Pagina563-565
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-02-2006, 200505278/1
CiteertitelGst. 2006, 142
SamenvattingUitwerkingsplan, woningen, recreatieappartementen en detailhandel/horeca. Toename verkeersintensiteit. Eigenaar/bewoner van aan ontsluitingsroute gelegen perceel, belanghebbende. (Oostflakkee).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oostflakkee (hierna: het college) het uitwerkingsplan "Handelskade" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina565-569
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1241
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-01-2006, 04/5101 NABW + 04/5102 NABW
CiteertitelGst. 2006, 143
SamenvattingBeslag op bijstand. Betalingsbeslissing ter uitvoering beslag is besluit. Toetsingsmaatstaf betalingsbeslissing. Rol bestuursorgaan. Beslagvrije voet. (Maastricht).
Samenvatting (Bron)Bijstandsuitkering. Beslag. Berekening beslagvrije voet.
AnnotatorH. van Deutekom
Pagina569-572
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV1208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Leeuwarden, 09-11-2005, 0300276
CiteertitelGst. 2006, 144
SamenvattingHof bepaalt dat belanghebbenden toestemming geven tot openen graf i.v.m. DNA-onderzoek. Belang van kind om te weten wie haar vader is weegt zwaarder dan belangen van belanghebbenden en grafrust. Daarnaast is vergunning van burgemeester nodig. (Bronckhorst).
Samenvatting (Bron)Het hof acht het recht en het belang van [het kind] om te weten wie haar vader is afwegend tegen de rechten en belangen van de rechthebbende(n) op het graf van [betrokkene] alsmede afwegend tegen het piëteitsgevoel jegens de overledene en een ongestoorde rustplaats voor hem, een DNA-onderzoek gerechtvaardigd.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina572-574
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2005:AU6138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 14-12-2005, 05/1704
CiteertitelGst. 2006, 145
SamenvattingOpenen graf. Aan de burgemeester noch aan de bestuursrechter staat ter beoordeling of de rechthebbende medewerking behoort te verlenen aan de opening van een graf. (Bronckhorst).
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina574-576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-03-2006, 200504398/1
CiteertitelGst. 2006, 146
SamenvattingBouwvergunning voor lichtreclame aan voorgevel wijkgebouw. Esthetische invloed verlichting is onderdeel welstand. (Tilburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 mei 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan de gemeente Tilburg (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een lichtreclame aan de voorgevel van het wijkgebouw aan de Kerkenbosplaats 1 te Tilburg.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina576-578
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV3913
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200506558/1
CiteertitelGst. 2006, 147
SamenvattingUitleg begrip aansluitend terrein. (Boarnsterhim).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk veranderen van de walbeschoeiing op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina578-579
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken - Cessieovereenkomsten met SP zijn rechtens nietige verbintenissen
CiteertitelGst. 2006, 148
SamenvattingMag een werkgever op verzoek een maandelijks salaris overmaken naar het Rode Kruis in plaats van naar de rekening van de werknemer? Mag een volksvertegenwoordiger de ontvangen schadeloosstelling of vergoeding overmaken naar het Rode Kruis? Mag een volksvertegenwoordiger vragen om zijn vergoeding rechtstreeks over te maken naar het Rode Kruis of naar de politieke partij waarvan hij lid is? Dit zijn casusposities die aan de orde zijn in de kwestie die is gerezen rond de afdrachten van volksvertegenwoordigers aan de SP.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Pagina582-582
Artikel aanvragenVia Praktizijn