Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 27-10-2006
Aflevering 10
RubriekOverleven
TitelOverleven
CiteertitelNotariaat 2006/10, 7
Samenvatting"Toch is het raar, notaris", zei de man. "Ik word binnenkort 68, maar als ik naar het voetballen op de televisie kijk, heb ik het gevoel dat ik zo kan opspringen en een sprintje langs de lijn kan trekken. Gek hŤ?"
De notaris was niet zo'n voetballer. Hij had lang gehockeyd en klom tegenwoordig nog wel eens op de sportfiets. Maar hij herkende het gevoel van zijn cliŽnt wel.
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHallo notaris...
Titel'Hallo notaris'
CiteertitelNotariaat 2006/10, 9
Samenvatting"Dochters gedupeerd door sjaria-testament", kopte dagblad Trouw begin oktober. Want moslimouders zouden testamenten maken conform de sjariawet waardoor hun dochters minder erven dan hun zonen. Tweede Kamerlid Geert Wilders aarzelde geen moment en stelde er vragen over aan de minister van Justitie.
Pagina9-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelCaroline Romeijn. Notaris in dienstbetrekking
CiteertitelNotariaat 2006/10, 17
SamenvattingBijna een jaar geleden deed notaris en gastcolumnist van dit magazine, mr. R. Holtman, een oproep om de notaris in dienstbetrekking vooral niet in te voeren. Gelukkig hebben de Tweede Kamer en de minister van Justitie niet naar deze oproep geluisterd en ligt het wetsvoorstel inmiddels bij de Eerste Kamer.
Auteur(s)C. Romeijn
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarisstraat
TitelNotarisstraat
CiteertitelNotariaat 2006/10, 25
SamenvattingNotaris Imminkplein (IJsselstein). Notaris van 1844-1880.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet hart van de zaak
TitelAmsterdam-Dakar voor barrels
CiteertitelNotariaat 2006/10, 28
SamenvattingZevenduizend kilometer autorijden, waarvan er meer dan de helft door de Westelijke Sahara. En dat in een auto van nog geen 500 euro. Kandidaat-notaris Ernst ter Braak en kompaan Tom Hoogcarspel beginnen er volgend weekend aan. Voor het avontuur en het goede doel.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Rubriekwww.notaris
Titelwww.notaris
CiteertitelNotariaat 2006/10, 27
Pagina27-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWaarvan Akte
TitelWaarvan akte
CiteertitelNotariaat 2006/10, 35
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBoedelafwikkeling
CiteertitelNotariaat 2006/10, 36
Samenvatting'Bruggenbouwer tussen de notaris en goede-doelenorganisaties'. Zo prijst Oscar Balkenende zijn onderneming Obelisk Boedelbeheer aan. En dat is geenszins saai werk, zo weten we nadat hij voor Notariaat Magazine uit de doeken heeft gedaan wat zijn bedrijf doet om dat waar te maken.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina36-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelGuus Rieter. Bericht uit het land van het 'dolce far niente'
CiteertitelNotariaat 2006/10, 37
SamenvattingHierbij een reactie op het artikel 'Huis kopen in ItaliŽ, van augustus 2006. Sinds een aantal jaren vertoef ik grotendeels in ItaliŽ. Ik heb ervaring opgedaan met diverse transacties, bij verschillende notarissen. Op basis daarvan maak ik enkele opmerkingen bij of naar aanleiding van het artikel.
Auteur(s)G. Rieter
Pagina37-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 14-09-2006, 430/2006 NOT
CiteertitelNotariaat 2006/10, 40
SamenvattingVoorzichtigheid bij medewerking aan geld-terug-actie...
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat het in zijn algemeenheid niet ontoelaatbaar is dat een notaris medewerking verleent aan acties als de onderhavige. De notaris dient zich er dan wel van bewust te zijn dat de betrokken deelnemer aan een zodanige actie mede afgaat op de betrouwbaarheid die afstraalt van de medewerking van de notaris daaraan. Alvorens aan een actie zijn medewerking te verlenen dient de notaris dan ook te onderzoeken of de deelnemers daaraan op juiste wijze worden geÔnformeerd over de aard en de reikwijdte van de medewerking van de notaris. Ook dient de notaris zich ervan te vergewissen dat er niet sprake is van een het publiek misleidende of anderszins onbetrouwbare actie.
Pagina40-41
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AY8460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOpinie: Jan Kooijman
SamenvattingIn de wachtkamer van veel notarissen is de KNB-informatiekaart te vinden: 'Niet tevreden?'. In de samenvatting staat als punt 1 vermeld: 'Bespreek uw ontevredenheid openlijk met de notaris'. Dat is een goed advies. Als een notaris ook maar enigzins van oordeel is dat de cliŽnt gelijk heeft, verdient het aanbeveling om op een royale wijze te reageren. Een goede klachtbehandeling kan in sommige gevallen tot gevolg hebben dat een ontevreden gevoel jegens het notariskantoor kan omdraaien in de richting van een tevreden gevoel.
Auteur(s)J. Kooijman
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProefschrift: publicatie fusieplan zinloos
CiteertitelNotariaat 2006/10, 42
SamenvattingPublicatie, deponering en verzet. De Amsterdamse notaris Henk ten Voorde (Lexence) deed onderzoek naar nut en noodzaak van deze procedures in het vennootschapsrecht. Binnenkort promoveert hij erop aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. Zijn belangrijkste conclusie: publicatie van fusievoornemens, splitsing of andere veranderingen in de ondernemingsstructuur schiet zijn doel voorbij. Want advertenties waarin zo'n aankondiging wordt gedaan worden niet of nauwelijks gelezen door de groep mensen voor wie de publicatie is bedoeld: schuldeisers. 'En als een wettelijke maatregel in de praktijk niet aan zijn bedoeling blijkt te beantwoorden, kan de wetgever beter in overweging nemen die regeling te veranderen.'
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina42-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOpinie: G.G. Zwaniken. Vervolg Baarns Beslag: beleidsregel bestuur onvolledig
CiteertitelNotariaat 2006/10, 44
SamenvattingHet bestuur van de KNB heeft ongelijk als het beweert dat bij een overdracht al gelden uitgekeerd kunnen worden zonder dat het Kadaster heeft bevestigd dat de akte van levering is ontvangen en verwerkt. Dat betoogt notaris Zwanikken (Velp) althans. Want, zo meent hij, pas als het Kadaster de correcte verwerking heeft vastgesteld, is er garantie dat de koper zekerheid heeft over de eigendomsverkrijging. Precies zoals de Hoge Raad heeft bedoeld in het Baarns Beslag-arrest.
Auteur(s)G.G. Zwanikken
Pagina44-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotaris & Zn.
TitelNotaris & Zn.: vader, zoon en dochter Plaggemars
CiteertitelNotariaat 2006/10, 48
SamenvattingHoewel Dolf Plaggemans senior alweer bijna drie jaar is gestopt met zijn notariŽle praktijk is hij nog dagelijks met zijn vak bezig. Weinigen zijn dan ook zo gepokt en gemazeld door de veranderingen in het notariaat als hij: KNB-bestuurslid ten tijde van de invoering van de Wet op het Notarisambt, voorvechter van regels bij samenwerking met advocaten en fiscalisten, en voorstander van specialisering binnen kantoren. Zoon Dolf en dochter MariŽtte zijn de - hardwerkende - kinderen van revolutie.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina48-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOpinie: L.C.A. Verstappen: bewijs van ontvangst is geen bewijs van levering
CiteertitelNotariaat 2006/10, 52
SamenvattingTijdens de Aon-studiemiddag op 6 september jongstleden heeft professor Verstappen gesuggereerd dat de notaris zou moeten wachten met het uibetalen van gelden totdat zijn akte bij het Kadaster definitief zou zijn verwerkt. Het bestuur van de KNB heeft in zijn reactie hierop in Notariaat Magazine van september aangegeven het vasthouden van cliŽntengelden om die reden niet maatschappelijk verantwoord te vinden, aangezien dit een risico is dat door de notaris zelf wordt veroorzaakt en ook door hemzelf te controleren is. Professor Verstappen reageert hieronder op de reactie van het bestuur.
Auteur(s)L.C.A. Verstappen
Pagina52-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelPersonalia/ Geachte redactie
CiteertitelNotariaat 2006/10, 54
Pagina54-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCanada
CiteertitelNotariaat 2006/10, 10
SamenvattingJarenlang werden de Canadese notarissen geplaagd door faillissementen, fraude en schadeclaims. Precies in de periode dat de vaste tarieven werden afgeschaft. Maar vijftien jaar nadien, groeit en bloeit het notariaat in de provincie Quebec weer als vanouds. Toch is er reden voor zorg. Amerikaanse verzekeringsmaatschappijen hebben hun wapens in stelling gebracht om de markt te veroveren met hun title insurance. Bedreiging of kans? That's the question.
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina10-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelFraude en zwendel
CiteertitelNotariaat 2006/10, 18
SamenvattingHypotheekfraude, huizenzwendel en belastingontduiking. De kranten staan er vol van en niet zelden gaat de beschuldigende vinger uit naar de notaris. Vaak ten onrechte, zo blijkt later. Maar hoe komt de notaris dan in zo'n positie terecht? En is het te voorkomen? Een gesprek met Folkert Winkel, directeur Wid/MOT-toezicht bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina18-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDoorschieten
CiteertitelNotariaat 2006/10, 22
SamenvattingDe notaris als rechercheur. Hij moet iedere verdachte transactie doorzien, speuren tot op de Kaaimaneilanden, melden bij de Financial Intelligence Unit en zijn dossiers afstaan aan het OM. "We zijn aan het doorschieten", vindt bijzonder hoogleraar onroerendgoedrecht Aart van Velten. "De notaris is daar niet voor. Hij is ervoor om iemand van dienst te zijn die iets wil regelen. En dat heeft die notaris dan maar te doen want hij is openbaar ambtenaar en hij heeft ministerieplicht. En hij heeft zijn mond te houden."
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommentaar
TitelElasticiteit en onafhankelijkheid
CiteertitelNotariaat 2006/10, 5
Samenvatting'Het Notariaat: inderdaad een elastisch ambt' is de pakkende titel van een boek uit de serie Ars Notariatus van de hand van professor Van Velten.
Auteur(s)R. Salomons
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 31-08-2006, ---
CiteertitelNotariaat 2006/10, 41
SamenvattingDe notaris moet voor het passeren nagaan of de ontbindingsgronden in de koopovereenkomst (in dit geval het niet-afgegeven zijn van een GIW-certificaat) nog tot ontbinding kunnen leiden.
Samenvatting (Bron)Het had op de weg van de notaris gelegen om voor het verlijden van de akte te verifiŽren of ten gunste van klaagsters een waarborgcertificaat was afgegeven, meer in het bijzonder of de in de koop/ aannemingsovereenkomst in artikel 11 opgenomen ontbindende voorwaarde al dan niet was vervuld, hetgeen van belang was voor de rechtspositie van klaagsters.
Pagina41-41
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AY7496
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelKamer van Toezicht Roermond, 16-06-2006, KL 3/2006
CiteertitelNotariaat 2006/10, 41
SamenvattingUitbetaling van in depot genomen gelden ondanks daarop gelegd derdenbeslag. Beslagregels niet juist toegepast.
Pagina41-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn