Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 24-10-2006
Aflevering 19
RubriekRedactionele bijdrage
TitelIntrekking en wijziging van besluiten en het fictief beroep
CiteertitelJBa 2006/255
SamenvattingIn de Algemene wet bestuursrecht is in de artt. 6:18 en 6:19 Awb een regeling gegeven ten aanzien van het nemen van een nieuw besluit hangende bezwaar of beroep en de gevolgen voor de aanhangige procedure tegen het oorspronkelijke besluit. Zonder daarmee te pretenderen volledig te zijn, zal ik in deze bijdrage een korte schets geven van de regeling die in de literatuur reeds het nodige stof heeft doen opwaaien.
Auteur(s)M.A. van Werkhoven
Pagina304-308
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200601856/1
CiteertitelJBa 2006/256
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2005 heeft verweerder ten aanzien van een geval van verontreiniging op de percelen Derde Oosterparkstraat 128 t/m 138, 148 t/m 158 en 162 t/m 178 te Amsterdam de ernst en urgentie daarvan vastgesteld, alsmede met het saneringsplan ingestemd.
Pagina308-308
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200602979/1
CiteertitelJBa 2006/257
SamenvattingMotivering. Advies. Bezwaarschriftencommissie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2002 heeft verweerder het verzoek van de rechtsvoorganger van [appellante] om intrekking van de voor de horeca-inrichting [café] op het perceel [locatie] te [plaats] geldende nadere eisen als bedoeld in artikel 5 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit), afgewezen.
Pagina308-309
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200506665/1
CiteertitelJBa 2006/258
SamenvattingAanvraag. Buiten behandeling.
Samenvatting (Bron)Bij vier afzonderlijke besluiten van 28 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Dongeradeel (hierna: het college) de aanvragen van appellant, genummerd respectievelijk 449/2004, 468/2004, 469/2004 en 470/2004, om bouwvergunning voor het plaatsen van een windturbine op het perceel [locatie] te [plaats], buiten behandeling gesteld.
Pagina309-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9395
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200602225/1
CiteertitelJBa 2006/259
SamenvattingAanvraag. Buiten behandeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2004 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) de aanvraag van appellant (hierna: het waterschap) voor een eenmalige uitkering ter bestrijding van regionale wateroverlast afgewezen.
Pagina310-310
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200600038/1
CiteertitelJBa 2006/260
SamenvattingBijzondere omstandigheden. Sloopvergunning. Overleg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen een door [vergunninghoudster] opgerichte kantoorfaciliteit (hierna: de kantoorfaciliteit), gelegen op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina311-311
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200508920/1
CiteertitelJBa 2006/261
SamenvattingDwangsom. Handhaving. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breukelen (hierna: het college), voor zover thans van belang, appellant vrijstelling verleend voor het aanbrengen in de agrarische bedrijfswoning, gelegen aan [locatie 1] te [plaats] (hierna: het pand), van een inpandige woonruimte voor uitsluitend het huishouden van de rustende boer, alsmede een verzoek van [verzoeker A] om handhavend tegen de bewoning door appellant van het pand op te treden afgewezen.
Pagina311-312
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200510420/1
CiteertitelJBa 2006/262
SamenvattingDwangsom. Overtreding. Geringe aard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Putten (hierna: het college) het verzoek van appellant om handhavend op te treden tegen het op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) gebouwde tuinhuisje afgewezen.
Pagina312-312
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9893
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200602795/1
CiteertitelJBa 2006/263
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2005 heeft verweerder aan appellant een last onder dwangsom opgelegd ten aanzien van de inrichting op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina313-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200603558/1
CiteertitelJBa 2006/264
SamenvattingDwangsom. Intrekking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 maart 2004 heeft verweerder met toepassing van artikel 5:34, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht de bij besluit van 20 november 2002 aan [vergunninghouder], handelend onder de naam "Welnesscentrum Zwolle", opgelegde last onder dwangsom opgeheven.
Pagina313-313
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200602298/1
CiteertitelJBa 2006/265
SamenvattingZuiver schadebesluit. Milieuvergunning. Gedeeltelijk intrekken. Voorzienbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juli 2004 heeft verweerder geweigerd appellante schadevergoeding als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer toe te kennen.
Pagina314-315
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerschenen
TitelSER steunt praktische verbeteringen van bestuursrechtelijke procedures
CiteertitelJBa 2006/
Pagina315-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina315-316
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingKamerstuk 2006-2007, TK 30818, nr. 2. Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet). Voorstel van wet.
Pagina316-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina317-317
Artikel aanvragenVia Praktizijn