Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-10-2006
Aflevering 8
TitelHerziening bestuursprocesrecht ter tafel
CiteertitelNTB 2006, 36
SamenvattingOnlangs is het Voorontwerp herziening bestuursprocesrecht gepresenteerd. Dat voorstel strekt ertoe het bestuursprocesrecht te concentreren in de Awb en bevat daarnaast ook diverse inhoudelijke wijzigingen. Op een aantal hiervan wordt in korte opiniërende stukjes ingegaan.
Auteur(s)E.J. Daalder , N.S.J. Koeman , W. Konijnenbelt , R.J.N. Schlössels , A. Weggeman , S.E. Zijlstra
Pagina259-272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNadenken over vergunningen
CiteertitelNTB 2006, 37
SamenvattingEen verslag van de VAR-studiemiddag op 21 juni jl. over de 'Vereenvoudiging en afschaffing van vergunningstelsels'.
Auteur(s)B. Drexhage
Pagina273-275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelDe context van de bestuursrechtspraak
CiteertitelNTB 2006, 38
SamenvattingIn een door de Minister van Justitie voor commentaar rondgezonden en gepubliceerd voorontwerp Wet aanpassing bestuursprocesrecht is een aantal behoorlijk ingrijpende procesrechtelijke wijzigingen neergelegd. De voorstellen zijn gedaan in de verwachting dat rechters daardoor meer mogelijkheden krijgen om rechtsgeschillen versneld tot een eind te brengen.
Auteur(s)E. Hirsch Ballin
Pagina276-277
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees Bestuursrecht
CiteertitelNTB 2006, 39
Samenvatting1. Bestuurlijke organisatie; 2. Bestuurshandelingen; 3. Rechtsbescherming; 4. Rechtsbeginselen; 5. Handhaving en schadevergoeding.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R.J.G.M. Widdershoven
Pagina278-289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2006, 40
Samenvatting1. Algemene ontwikkelingen op het gebied van het bestuursprocesrecht; 2. Het stelsel van rechtsbescherming, waaronder bevoegdheidskwesties; 3. Ontvankelijkheidskwesties; 4. Voorwerp, reikwijdte en aard van de beoordeling; 5. De procedure; 6. Bestuursrechtelijk bewijsrecht; 7. De uitkomst en haar gevolg; 8. Bijzondere procedures; 9. Administratief kort geding; 10. Rechtsmiddelen.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter
Pagina290-300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRubriek - Bijeenkomsten
TitelBijeenkomsten
CiteertitelNTB 2006,
Pagina301-301
Artikel aanvragenVia Praktizijn