Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 07-11-2006
Aflevering 20
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHoe herstel ik een bouwvergunning met vrijstelling in bezwaar
CiteertitelJBa 2006/266
SamenvattingSommige zien de bezwaarfase als de noodzakelijke drempel op de weg naar de rechter. De bezwaarfase biedt echter voor het bestuursorgaan een waardevolle periode om gebreken in het primaire besluit, de verleende bouwvergunning, te herstellen met bijvoorbeeld een vrijstellingsbesluit. Waar liggen de grenzen van deze herstelmogelijkheid? En wat is de positie van derden na herstel? In dit artikel wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van deze problematiek. Vervolgens ligt de focus op gebreken in de bouwvergunning die slechts kunnen worden hersteld na een zelfstandige, in de bezwaarfase te doorlopen Uniforme Openbare (UOV) [...]
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina320-323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 18-06-2006, 2006037031/1
CiteertitelJBa 2006/267
SamenvattingBelanghebbende. Milieubelang.

(A. / GS van Utrecht).
Pagina323-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200600054/1
CiteertitelJBa 2006/268
SamenvattingBelanghebbende. Openbare orde. Procesvoering.

(Vereniging van Eigenaren Flat Deken Thijssenstraat / raad van Sittard-Geleen).
Pagina324-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 25-10-2006, 2006000845/1
CiteertitelJBa 2006/269
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks. Omwonenden.

(A. / B en W van Velsen).
Pagina324-324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200601705/1
CiteertitelJBa 2006/270
SamenvattingGelijkheidsbeginsel. Precedentenwerking. Gelijkheidsbeginsel.

(A. / burgemeester van Eindhoven).
Pagina325-325
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200606818/1
CiteertitelJBa 2006/271
SamenvattingHoren. Waarschuwing. Zienswijze.

(A. / de staatssecretaris van VROM).
Pagina325-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200600528/1
CiteertitelJBa 2006/272
SamenvattingDwangsom. Rechtsverwerking. Tijdsverloop.

( A. / B en W van Deurne).

Pagina326-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200510357/1
CiteertitelJBa 2006/273
SamenvattingHandhavingsmaatregelen. Belangenafweging. Geringe aard en ernst.

(A. / B en W van Horst aan de Maas, thans gemeente Venray).
Pagina327-327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200507191/1
CiteertitelJBa 2006/274
SamenvattingBestuursdwang. Last. Duidelijk.

(A. / GS van Zuid-Holland).
Pagina327-328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200601269/1
CiteertitelJBa 2006/275
SamenvattingBezwaar. Bezwaarschrift. Herhaald verzoek.

(A. / B en W van Rotterdam).
Pagina328-328
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 18-01-2006, 200502588/1
CiteertitelJBa 2006/276
SamenvattingIndiening. Termijn.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Abcoude (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een kap op een woonhuis op het perceel [locatie], te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina328-329
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200503324/1
CiteertitelJBa 2006/277
SamenvattingVergunning. Afbakening. Wet milieubeheer. Flora en Faunawet.

(A. / GS van Zuid-Holland).
Pagina329-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
Titelagenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
Titelagenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
Titelagenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina330-331
Artikel aanvragenVia Praktizijn