AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 11-11-2006
Aflevering 41
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200507730/1
CiteertitelAB 2006/365
SamenvattingBelanghebbendebegrip; afwijken eerdere uitspraak Afdeling; formele positie landbouworganisatie LTO-Noord.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het op 28 augustus 2003 door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgestelde peilbesluit polder Zevenhoven deel I.
AnnotatorA. van Hall
Pagina1777-1779
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200600436/1
CiteertitelAB 2006/366
SamenvattingAmbtshalve beoordeling van de verbindendheid van algemeen verbindende voorschriften. Kenmerken van algemeen verbindende voorschriften.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer (hierna: het college) geweigerd vergunning te verlenen aan appellante voor het plaatsen van borden die verwijzen naar de plaats waar appellante kentekens graveert en autoruiten repareert.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina1780-1784
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-07-2006, 200507407/1
CiteertitelAB 2006/367
SamenvattingStaatssteun en de financiŽle uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan; waterberging betrekken bij nog vast te stellen Waterstructuurvisie; door de inwerkingtreding van een bestemmingsplan vervalt een voor het plangebied geldende leefmilieuverordening; luchtkwaliteit; zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2004 heeft de gemeenteraad van 's-Gravenhage, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2004, het bestemmingsplan "Rijswijkseplein" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina1784-1798
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-05-2006, 200504650/1
CiteertitelAB 2006/368
SamenvattingIntrekking bouwvergunning.

Samenvatting (Bron)Bij besluit, verzonden op 6 februari 2004, heeft het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen (hierna: het college) de op 26 augustus 1997 aan appellante verleende bouwvergunning voor het bouwen van een vleesvarkensstal op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: de bouwvergunning) ingetrokken.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina1798-1802
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX4416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-02-2006, 200502401/1
CiteertitelAB 2006/369
SamenvattingVerplichting te beslissen omtrent goedkeuring bestemmingsplan; na vernietiging niet tijdig opnieuw omtrent goedkeuring beslist; fictief besluit; termijn waarbinnen alsnog een besluit moet worden genomen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 september 1999 heeft de gemeenteraad van Landerd het bestemmingsplan "Buitengebied" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorJ. Robbe
Pagina1802-1808
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV1788
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-06-2006, 04/6933 TW e.a.
CiteertitelAB 2006/370
SamenvattingVerzoek terug te komen op een rechtens onaantastbaar geworden beslissing; geen nieuw gebleken feiten; toetsingskader; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Recht op toeslag ingevolge de Toeslagenwet van in buitenland verblijvenden. Wet BEU. Ingangsdatum. Weigering Uwv om terug te komen van de besluiten tot herziening en intrekking van de toeslag.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina1808-1814
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY0194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-03-2006, 04/6963 TW
CiteertitelAB 2006/371
SamenvattingVerzoek terug te komen op een rechtens onaantastbaar geworden beslissing; geen nieuw gebleken feiten; toetsingskader; gelijkheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Nieuwe aanvraag toeslag. Ingangsdatum toeslag. Wet BEU. Nieuwe feiten en omstandigheden.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina1814-1820
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV8305
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-09-2006, AWB 05/461
CiteertitelAB 2006/372
SamenvattingFacturering; bestuursorgaan; wettelijke grondslag.
Samenvatting (Bron)Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
AnnotatorI. Sewandono
Pagina1820-1830
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AY8684
Artikel aanvragenVia Praktizijn