Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 10-11-2006
Aflevering 15
RubriekActualiteiten
TitelBest friends - Kwaliteit over de grenzen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 716
Samenvatting'Als je als compagnon betrokken was bij een internationale deal, belde je een vriendje op in New York, Londen of Parijs en daar werkte je dan mee samen', aldus Sietze Hepkema van Allen & Overy (OSR Oprecht, 2006-6). Zo ging het twintig jaar geleden, tegenwoordig wordt er veel vaker over landsgrenzen heen samengewerkt, zoals in een netwerk of door (lossere) samenwerking met bevriende advocatenkantoren: best friends. Hoe selecteer je de buitenlandse partner? En hoe weet je dat de kandidaat-best friend voldoende kwaliteit in huis heeft?
Auteur(s)A. Italianer
Pagina716-718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelDe curator, de boedel en de schaar
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 717
SamenvattingEr is één sector van de balie waar de - door columnist confrère Joost Beversluis in het vorige nummer gesignaleerde - schaarbeweging haar knipwerk genadeloos mag verrichten. Dat is het wereldje van de faillissementscuratoren dat hoofdzakelijk uit mannen bestaat.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina717-717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Kabinet zwakte compromis nog verder af' - Regering beoordeelde advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 719
SamenvattingBuiten de Orde zijn maar weinigen tevreden met het standpunt dat de regering enkele weken geleden innam over de Commissie Advocatuur. 'Gemiste kans', 'verkokerde blik', 'het liedje van de statusquo', 'maar eens zien wat de NMa gaat doen'. Advocaten worden met rust gelaten, voorlopig, en dat zint veel buitenstaanders niet. Een kleine serie klachten over bestaande toestand.
Auteur(s)L. Hesselink
Pagina719-719
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
Titel'Alle stenen worden 2 à 3 keer omgedraaid' - Juryrechtspraak in België
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 720
Samenvatting'Elk assisenproces gaat over emoties' zegt advocaat Joris Vercraeye in de strafzaak tegen de 27-jarige Antwerpenaar Hugo Rosiers, die wordt beschuldigd van moord op zijn destijds 17-jarige vriendin Sara Adriaensen. Sinds de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden kennen onze zuiderburen op beperkte schaal juryrechtspraak bij de Hoven van Assisen.
Auteur(s)L. van Almelo
Pagina720-721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda - Ordenieuws
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 722
Pagina722-725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe wetenschapper vindt - Klaas Rozemond: 'De wet verbiedt dat dieren "onnodig leed" wordt aangedaan, maar waar begint dat?'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 724
Samenvatting'Kan een dier wel rechten hebben?' Jurist en filosoof Klaas Rozemond, docent strafrecht aan de Vrije Universiteit, twijfelt. Rozemond zit in de redactie van Roar, de Review of animal rights, een (kosteloze) elektronische nieuwsbrief met daarin alle relevante informatie over het thema van dierenrechten (zie www.lawandroar.nl). Je zou zeggen dat Rozemond vóór dierenrechten is.
Auteur(s)L. Heuts
Pagina724-725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Van de deken
TitelHuiswerk
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 727
SamenvattingU heeft het kunnen lezen in het persbericht dat we direct na het verschijnen van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie Advocatuur hebben uitgegeven: de Algemene Raad is redelijk tevreden over de uitkomsten van het kabinetsberaad over het rapport.
Auteur(s)E. Unger
Pagina727-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 727
Pagina727-727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAdvocaat als deelnemer aan publiek debat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 729
SamenvattingArtikel 46 Advocatenwet, uitgewerkt in de Gedragsregels, beperkt de uitingsvrijheid van de advocaat. De tuchtrechter moet zich terughoudend opstellen, gezien de rechtspraak van het EHRM. Maar een veroordeling zonder sanctie, dat is toch niet in strijd met het idee van de vrije marktplaats van ideeën?
Auteur(s)D. Griffiths
Pagina729-731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTips voor afspraken met journalisten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 732
SamenvattingUitspraken in de media moeten in goede banen worden geleid, want uitglijers kunnen iemand blijven achtervolgen. Daarom hier enkele tips voor afspraken die juridische en publicitaire problemen kunnen beperken.
Auteur(s)H.J.M. Boukema
Pagina732-734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConcrete publicatieverboden niet uitgesloten
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 734
SamenvattingAan de rechter vragen om een publicatie te verbieden nog voordat zij is verschenen - het komt nogal eens voor maar is dat niet vragen om censuur? Gerard Schuijt laat aan de hand van actuele rechtspraak zien dat de rechter hierin genuanceerd optreed. Maar: 'Een krant die geen verslag mocht publiceren van een openbare rechtszitting - men kan begrijpen dat ik daar mijn twijfels over heb.'
Auteur(s)G. Schuijt
Pagina734-738
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBuitengerechtelijk strafrecht - 'Strafbeschikking' door Openbare Ministerie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 740
SamenvattingVanaf maart 2007 het bestraffingsmonopolie van de strafrechter en de lijdelijke procespositie van de verdachte, want het procesinitiatief komt bij hém te liggen. Voor overheid en verdachte burger heeft dit toch nogal wat praktische voordelen.
Auteur(s)A.R. Hartmann
Pagina740-742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelVan geldwolf naar pootwachter - Richt een proDeofonds op!
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 744
SamenvattingDe advocatuur is voor velen te duur geworden om nog 'poortwachter van de rechtsstaat' te zijn, zegt Roland Mans. Daarom bepleit hij de oprichting van een gezamenlijk proDeofonds. Hij reageert daarbij niet op Coen Drion in het NJB maar zegt, ongeveer tegelijkertijd, net iets anders.
Auteur(s)R. Mans
Pagina744-745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
Titel'Ik neem aan dat de rechtbank de stukken gelezen heeft'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 747
SamenvattingBij het verlaten van de zaal hield de één een hand op de schouder van de ander. De zaak had hen opgewonden. Het openen van de deur leverde een gespeeld beleefdheidsritueel op: 'Na u, na u.' Achter de deur klonk een schaterlach. Daarna: stilte.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina747-747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelB-formulieren in Word en Roljournaal
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 749
Pagina749-749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelVernieuwing Beroepsopleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 749
SamenvattingDe veranderingen in de Beroepsopleiding zullen per maart 2007 voor iedere stagiaire (en zijn of haar kantoor) merkbaar zijn. Het doel is een snellere en betere kwaliteitstoets.
Pagina749-750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Voortg. Stagiaire/Perman. Opleiding
TitelVoortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 752
Pagina752-754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Personalia
TitelPersonalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 754
Pagina754-755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 22-08-2005, 4297
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 756
SamenvattingDeken onderzocht klacht niet.
Pagina756-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 29-08-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 757
SamenvattingGezamenlijk tot de rechter wenden.
Pagina757-757
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 29-08-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 758
SamenvattingVermelden tuchtrechtelijke uitspraak tegen advocaat tegenpartij.
Pagina758-758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 05-09-2005, 4311
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 758
SamenvattingRelatie tussen beroepsfout en tuchtrechtelijk verwijt.
Pagina758-760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 05-09-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 15, p. 760
SamenvattingInzake in dossier door aangeklaagde voorganger.
Pagina760-761
Artikel aanvragenVia Praktizijn