Markt & Mededinging

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Markt & Mededinging
Datum 09-11-2006
Aflevering 7
RubriekArtikelen
TitelMededingingsrecht en strafrecht: hernieuwde kennismaking
CiteertitelM&M 2006, pag. 205
SamenvattingHet internationale kartelrecht kent een tendens van 'criminalisering' waarmee getracht wordt hard core kartels (nog) effectiever te kunnen opsporen en bestraffen. Daarvoor wil de handhaver van het kartelrecht de mogelijkheid hebben waar nodig streng en met precisie te kunnen bestraffen. Om die doeleinden te kunnen verwezenlijken wordt veelal het strafrecht ge´ntroduceerd, aangezien met dat 'instrument' individuen kunnen worden bestraft en zo'n bestraffing ook een celstraf kan omvatten. Mede onder invloed van het harde beleid van de Verenigde Staten op dit vlak wint de introductie van het kartelstrafrecht terrein.
Auteur(s)R. de Bree
Pagina205-211
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStaatssteun voor breedbandprojecten
CiteertitelM&M 2006, pag. 212
SamenvattingDe afgelopen jaren heeft het aantal projecten waarbij breedbandinfrastructuur werd aangelegd, afgemeten aan het aantal besluiten dat de Europese Commissie ten aanzien van met die projecten gemoeide steunmaatregelen heeft genomen, een grote vlucht genomen. In veel gevallen heeft de Commissie geconstateerd dat de betrokken steunmaatregelen konden worden toegestaan, zij het niet altijd op dezelfde gronden. In een zeer recent besluit over een Nederlandse project (Appingedam) concludeerde de Commissie dat de steun niet kon worden toegestaan. In deze bijdrage wordt nagegaan hoe de Commissie overheidssteun voor uitrol van breedbandnetwerken beoordeelt. [...]
Auteur(s)C.T. Dekker
Pagina212-216
LinkVolledige tekst artikel (Boom Juridische Uitgevers)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe aanmerkelijke marktmacht verdween op de markten voor radiotransmissiediensten
CiteertitelM&M 2006, pag. 217
SamenvattingEen nadere analyse van het besluit van OPTA inzake de wholesalemarkten voor de doorgifte van analoge radiosignalen via de kortegolf, middengolf en FM-frequenties.
Auteur(s)M. Bolhuis
Pagina217-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotaties
TitelDeelname aan verboden onderling afgestemd feitelijk gedrag? Ernst van de overtreding.
CiteertitelM&M 2006, pag. 224
SamenvattingVerweerder heeft aan eiseressen boetes opgelegd voor het overtreden van art. 6 van de Mededingingswet (Mw) vanwege het bestaan van een overeenkomst en/of een onderling afgestemde feitelijke gedraging ten aanzien van de verlaging van de dealervergoedingen en de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie over prepaid-pakketten. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet (voldoende) heeft aangetoond dat Telfort en Orange deel hebben genomen aan een onderling afgestemde feitelijke gedraging en derhalve art. 6 van de Mw en art. 81 van het EG-Verdrag hebben overtreden, zodat het besluit tot constatering van overtreding van deze bepalingen door Telfort en Orange en tot het opleggen van boetes aan Telfort en Orange op een ontoereikende motivering berust. Met betrekking tot de overige partijen is de rechtbank van oordeel dat de uitwisseling van bedrijfsvertrouwelijke informatie met betrekking tot de postpaid-abonnementen ertoe heeft gestrekt de mededinging te beperken
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft aan eiseressen boetes opgelegd voor het overtreden van artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) vanwege het bestaan van een overeenkomst en/of een onderling afgestemde feitelijke gedraging ten aanzien van de verlaging van de dealervergoedingen en de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie over prepaidpakketten. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet (voldoende) heeft aangetoond dat Telfort en Orange deel hebben genomen aan een onderlinge afgestemde feitelijke gedraging en derhalve artikel 6 van de Mw en artikel 81 van het EG-verdrag hebben overtreden, zodat het besluit tot constatering van overtreding van deze bepalingen door Telfort en Orange en tot het opleggen van boetes aan Telfort en Orange op een ontoereikende motivering berust. Met betrekking tot de overige partijen is de rechtbank van oordeel dat de uitwisseling van bedrijfsvertrouwelijke informatie met betrekking tot de postpaid-abonnementen ertoe heeft gestrekt de mededinging te beperken. Nu verweerder de door partijen naar voren gebrachte bewijsvoering zonder daarop in te gaan heeft gepasseerd, berust het bestreden besluit in zoverre op een ontoereikende motivering. Met betrekking tot de prepaid-pakketten is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende vast komen te staan dat er sprake is van een overtreding van artikel 6 van de Mw en artikel 81 van het EG-verdrag, zodat niet vastgesteld kan worden dat verweerder bevoegd is ter zake een boete op te leggen.
AnnotatorL.E.J. Korsten
Pagina224-230
LinkVolledige tekst annotatie (Boom Juridische Uitgevers)
UitspraakECLI:NL:RBROT:2006:AY4035
Artikel aanvragenVia Praktizijn