Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 22-11-2006
Aflevering 9
TitelWeer een strop? Vraagstukken rond de bekendmaking van het ESF-subsidieplafond
CiteertitelNTB 2006, 41
SamenvattingAuteurs gaan in op de uitspraak - alsook de opvolgende problemen - van de Rechtbank Amsterdam 7 juli 2006 waarbij werd bepaald dat het besluit tot het instellen van een plafond in de ESF-subsidies ingevolge de Awb pas is bekendgemaakt op 1 november 2005 door publicatie in de Staatscourant.
Auteur(s)K. Lagrouw , W. den Ouden , M.M. Groothuis
Pagina303-307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet model Tak toegepast
CiteertitelNTB 2006, 42
SamenvattingDe benaderingswijze van prof. A.Q.C. Tak van het bestuursprocesrecht heeft meermalen de aandacht - ook in dit tijdschrift - getrokken. Naar aanleiding van het Voorontwerp herziening bestuursprocesrecht heeft hij een schets gepresenteerd hoe het bestuursprocesrecht er uit zou zien indien zijn gedachtegoed wordt gevolgd.
Auteur(s)A.Q.C. Tak
Pagina308-313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelDe Wet handhaving consumentenbescherming: wel een andere overheid, maar een iets minder bruikbare rechtsorde
CiteertitelNTB 2006, 43
SamenvattingBij de Eerste Kamer is op dit moment aanhangig een voorstel voor een Wet handhaving consumentenbescherming. Het voorstel voorziet in de instelling van een Consumentenautoriteit, die kan optreden tegen schendingen van het consumentenrecht. Dat kan dit (aan de minister ondergeschikte) bestuursorgaan doen door middel van een actie bij de burgerlijke rechter, maar ook door het opleggen van een dwangsom en een bestuurlijke boete.
Auteur(s)S.E. Zijlstra
Pagina314-315
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuur en privaatrecht
CiteertitelNTB 2006, 44
Samenvatting1. Algemeen; 2. De overheid in het (privaatrechtelijke) rechtspersonenrecht; 3. Vertegenwoordiging; 4. Verjaring; 5. Overeenkomsten met de overheid; 6. Onrechtmatige daad; 7. Onverschuldigde betaling; 8. Ongerechtvaardigde verrijking.
Auteur(s)M.W. Scheltema
Pagina316-321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurshandelingen
CiteertitelNTB 2006, 45
Samenvatting1. Het begrip besluit; 2. Aanvraag en co÷rdinatie; 3. Voorschriften en voorwaarden; 4. Wijziging, intrekking, vervallen; 5. Soorten besluiten; 6. Meerzijdige (rechts)handelingen: overeenkomsten, convenanten etc.
Auteur(s)A.M.L. Jansen
Pagina322-326
Artikel aanvragenVia Praktizijn