Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 21-11-2006
Aflevering 21
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHoofdlijnen van de Wet inrichting landelijk gebied
CiteertitelJBa 2006/278
SamenvattingNaar verwachting zal per 1 januari 2007 de Landinrichtingswet 1985 worden vervangen door de Wet inrichting landelijk gebied. Het wetvoorstel Wet inrichting landelijk gebied, hierna ook te noemen "WILG", bevat nieuwe regels voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. De WILG is gebaseerd op de beleidsambities die zijn opgenomen in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina336-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200600984/1
CiteertitelJBa 2006/279
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.

(Dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, gemeente Rotterdam / Appelant).
Pagina340-340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200603269/1
CiteertitelJBa 2006/280
SamenvattingBelanghebbende. Ontvangstdatum. Beslistermijn.

(Appellant / B en W van Winterswijk).
Pagina340-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200603336/1
CiteertitelJBa 2006/281
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang. Hogere grenswaarde.

(Appellant / GS van Limburg).
Pagina341-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200605606/2
CiteertitelJBa 2006/282
SamenvattingTerinzagelegging. Goedkeuring. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
Pagina341-341
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602240/1
CiteertitelJBa 2006/283
SamenvattingUniforme openbare voorbereidingsprocedure. Zienswijzen. Niet-ontvankelijk. Beroep.

(Appellante / B en W van Putten).
Pagina341-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602303/1
CiteertitelJBa 2006/284
SamenvattingTermijn. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Inspraak. Ontwerpbesluit.

(Appellanten / B en W van Boxmeer).
Pagina342-342
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200602049/1
CiteertitelJBa 2006/285
SamenvattingAanvraag. Herhaalde aanvraag. Nadeelcompensatie. Onzuiver schadebesluit.

(Burgemeester van Venlo / verzoekers).
Pagina343-343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200603894/1
CiteertitelJBa 2006/286
SamenvattingBeslistermijn. Ontvangstdatum. Bezwaar.

(Appellant / Minister van Defensie).
Pagina343-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200508171/1
CiteertitelJBa 2006/287
SamenvattingBevoegdheid. Handhaving.

(Appellant / Burgemeester van Westvoorne).
Pagina344-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200603394/1
CiteertitelJBa 2006/288
SamenvattingBestuursdwang. Spoedeisendheid.

(Appellante / B en W van Rotterdam).
Pagina344-344
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200604367/1
CiteertitelJBa 2006/289
SamenvattingDwangsom. Proportioneel. FinanciŽle omstandigheden.

(Appellant / B en W van Marum).
Pagina345-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 08-11-2006, 200601311/1
CiteertitelJBa 2006/290
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.

(Appellanten / B en W van Tynaarlo).
Pagina345-345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 01-11-2006, 200601354/1
CiteertitelJBa 2006/291
SamenvattingBijzondere bevelsbevoegdheid. Ontruiming. Zienswijze.

(Burgemeester van Utrecht / wederpartij).
Pagina346-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2006/
Pagina347-347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina347-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelStaatsblad - Kamerstukken
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingWet van 5 oktober 2006, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij) - Kamerstuk 2006-2007, TK 30654, nr. 24 herdruk (Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij).
Pagina348-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2006/
Pagina349-349
Artikel aanvragenVia Praktizijn