Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 02-12-2006
Aflevering 7263
TitelDe burgemeester: survivor of leider? Een rapport over vallende burgemeesters in een overgangstijdperk
CiteertitelGst. 2006, 163
SamenvattingHet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek laten verrichten naar de toename van het aantal burgemeesters dat onvrijwillig vertrekt. In dit artikel wordt een indruk gegeven van de inhoud van het rapport De Vallende Burgemeester dat de bestuurskundige hoogleraren Korsten en Aardema over dit onderzoek hebben uitgebracht. Bij het rapport en de materie waarover het gaat worden tevens een aantal kanttekeningen geplaatst. [...]
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Pagina643-650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIngezonden bijdrage
CiteertitelGst. 2006, 164
SamenvattingReactie op het artikel van mr. D.H. de Vries, 'De Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2006', Gst. 2006, 132.
Auteur(s)G.F.J. Krol
Pagina650-650
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-06-2006, 2005070877/1
CiteertitelGst. 2006, 165
SamenvattingGemeentesecretaris belanghebbende bij verlening bouwvergunning. Strijd met art. 2:4 lid 2 Awb, belangenverstrengeling? Beslissing op bezwaar bij deelbesluiten. (Brunssum).

(X en het college van burgemeester en wethouders van Brunssum / de uitspraak in zaak nr. Awb 04/875 en 04/1977 van de Rechtbank van Maastricht van 14 juli 2005).
AnnotatorL.J.M. Timmermans
Pagina650-655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200508687/1
CiteertitelGst. 2006, 166
SamenvattingBestemmingsplan 'Marken'. Wijzigingsbevoegdheid voor zes potentiŽle woningbouwlocaties. Beoordeling planologische aanvaardbaarheid en uitvoerbaarheid van via wijzigingsregeling mogelijk te maken bestemmingen moet reeds geschieden bij beoordeling bestemmingsplan. Wijzigingsbevoegdheid niet voldoende concreet. (Waterland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 januari 2005, heeft de gemeenteraad van Waterland, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2005, het bestemmingsplan "Marken" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina655-659
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-12-2005, 200503472/1
CiteertitelGst. 2006, 167
SamenvattingBestemmingsplan voor bebouwde kom. Goed woon- en leefklimaat ter plaatse van te realiseren woningen niet voldoende gewaarborgd door milieuvergunning voor bestaand bedrijf. Of via wijzingsbevoegdheid mogelijk te maken (woon)bestemming in beginsel planologisch aanvaardbaar is, moet reeds bij vaststelling en goedkeuring moederplan worden beoordeeld. (Millingen a/d Rijn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2004 heeft de gemeenteraad van Millingen aan de Rijn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2004, het bestemmingsplan "Kom Millingen" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina659-661
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU8787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 05-07-2006, 200508688/1
CiteertitelGst. 2006, 168
SamenvattingOnthouding van goedkeuring aan wijziging ex art. 11 WRO van agrarisch bestemmingsplan perceel in woonbestemming t.b.v. maximaal drie woningen. Voldoende afstand tot nabijgelegen schildersbedrijf? Afwijking van in VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering' opgenomen voorkeursafstand voldoende gemotiveerd? Projectontwikkelaar belanghebbende ex art. 1:2 lid 1 Awb? (Boxmeer).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Boxmeer het wijzigingsplan "Kom Vierlingsbeek" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen
Pagina661-665
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY0360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-05-2006, 200505388/1
CiteertitelGst. 2006, 169
SamenvattingSpontane openbaarmaking o.g.v. art. 8 WOB. Besluit. Afweging o.g.v. art. 10 WOB, zoals bij verzoek. (Nijkerk).
Samenvatting (Bron)Op 15 april 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellant sub 2 meegedeeld het door "Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies" (hierna: Deloitte) over een mogelijke belangenverstrengeling rond appellant sub 2 opgestelde rapport (hierna: het rapport) volledig openbaar te maken in niet-geanonimiseerde vorm.
AnnotatorR. Kooper
Pagina665-668
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX6362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 11-01-2006, 200504757/1
CiteertitelGst. 2006, 170
SamenvattingMotieftheorie, belangentheorie, verordenende bevoegdheid, aanvullingsbevoegdheid. Velvergunning, herplantplicht, belangenafweging. (Apeldoorn).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 januari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan appellante een herplantplicht opgelegd van 25 inheemse bomen, op het perceel [locatie] (lees: [nummer]) te [plaats]. Deze bomen dienen te worden geplant op dezelfde plaats of in de directe nabijheid van 25 gevelde (geknotte) inlandse eiken, binnen drie jaar na het vellen (knotten) ervan en conform een door appellante voor 1 april 2004 in te dienen beplantingsplan.
AnnotatorS.A.J. Munneke
Pagina668-671
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AU9409
Artikel aanvragenVia Praktizijn