Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 24-11-2006
Aflevering 11
RubriekCommentaar
TitelAutomatisering
CiteertitelNotariaat 2006/11, 5
SamenvattingDe ontwikkelingen gaan snel. Het is nog niet zo lang geleden dat per post, dan wel telefonisch of aan de balie rechercheren bij het kadaster normaal was.
Auteur(s)R. Salomons
Pagina5-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverleven
TitelOverleven
CiteertitelNotariaat 2006/11, 7
Samenvatting"En hoe gaat het nu met de zaak?", informeerde de notaris voorzichtig. Hij probeerde zijn vraag op een neutrale toon te stellen.
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKlachtenklassement
CiteertitelNotariaat 2006/11, 10
SamenvattingNummer één in ergernissen-top-tien van het notariaat: trage en onbereikbare banken. Notariaat Magazine onderzocht voor de vierde maal de ervaringen van notariskantoren met hypothecair financiers. Deze keer komt vooral bank-verzekeraar Fortis slecht uit de bus. ING handhaaft zich in de subtop, ABN-AMRO duikelt in het klachtenklassement.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelErfenissen
CiteertitelNotariaat 2006/11, 14
SamenvattingDe verklaring van erfrecht: administratieve rompslomp of niet? That is the question. Volgens de een heeft de burger er alleen maar last van, terwijl de ander volhoudt dat het zo handig is. Wie heeft er gelijk? Of hebben we het in Nederland eigenlijk best goed voor elkaar in vergelijking met het buitenland? Notariaat Magazine ging op onderzoek uit en vergeleek de Nederlandse procedure met die in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina14-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet hart van de zaak
TitelTolk- en vertaalcentrum presenteert notarispakket
CiteertitelNotariaat 2006/11, 24
SamenvattingIedereen kan een bordje op zijn deur timmeren en beweren dat hij tolk of vertaler is. Dat wil echter nog niet zeggen dat diegene inderdaad de kunst van het vak verstaat. Waar haalt de notaris een deskundige en betrouwbare tolk of vertaler vandaan?
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina24-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 24-08-2006, 102/2006 NOT
CiteertitelNotariaat 2006/11, 27
SamenvattingDe notaris zat fout, maar handelde juist door een afschrift van een proces-verbaal toch af te geven. Waar miscommunicatie tussen notaris en kandidaat-notaris al niet toe kan leiden.
Samenvatting (Bron)Anders dan de kamer in haar bestreden beslissing heeft geoordeeld handelt een notaris die door de rechter is aangewezen als notaris ten overstaan van wie de akte moet worden gepasseerd houdende het proces-verbaal van beschrijving van het vermogen (artikel 1:136 BW), niet in strijd met zijn geheimhoudingsplicht indien hij een afschrift van deze akte verstrekt aan de partij op wiens verzoek de beschrijving is bevolen. Deze partij is ingevolge de rechterlijke uitspraak immers rechtstreeks belanghebbende bij deze akte. Het bepaalde in artikel 49 Wna brengt voor de notaris zelfs de verplichting mee een afschrift van de akte te verstrekken aan deze partij.
Pagina27-27
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AY7007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelKamer van Toezicht Amsterdam, 24-08-2006, 05-13
CiteertitelNotariaat 2006/11, 27
SamenvattingLevering van registergoederen op basis van een bij voorraad uitvoerbaar vonnis wordt door de notaris opgeschort wegens hoger beroep. De notaris had zijn cliënte echter over de risico's moeten informeren en haar de keuze moeten laten om op basis van het vonnis te leveren, dan wel de uitspraak in hoger beroep af te wachten.
Pagina27-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelKamer van Toezicht Breda, 18-07-2006, ---
CiteertitelNotariaat 2006/11, 28
SamenvattingNotaris had dienst moeten weigeren in plaats van cliënt te adviseren hoe hij het boetebeding bij doorlevering van een registergoed kon omzeilen.
Pagina28-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotarisstraat
TitelNotarisstraat
CiteertitelNotariaat 2006/11, 29
SamenvattingNotaris Kool van Heerenstraat (Heerenveen), Notaris van 1806-1827.
Auteur(s)A. Huyser
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelMonique Rombouts (Zundert) 200ste vrouwelijke notaris
CiteertitelNotariaat 2006/11, 30
SamenvattingDat de vrouwen oprukken in het notariaat is al jaren een feit. Ware het niet dat het aantal vrouwelijke kandidaten dat doorstroomt naar een benoeming nog altijd relatief laag is. Maar er gloort hoop: op 1 oktober werd in Zundert de tweehonderdste vrouwelijke notaris benoemd. Portret van Monique Rombouts, ambitieuze notaris-ondernemer.
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina30-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSchone taak
CiteertitelNotariaat 2006/11, 32
SamenvattingOp dinsdag 2 januari 2007 neemt de KNB het beheer over van het CTR. Het vervuilde testamentenregister zal in stappen worden geschoond. Door koppeling aan de Gemeentelijke Basisadministratie wordt de kans op nieuwe fouten gering. Notariskantoren wacht een paar kleine veranderingen, de KNB een schone taak.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina32-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWaarvan Akte
TitelWaarvan Akte
CiteertitelNotariaat 2006/11, 35
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOud-KNB-voorzitters over Kamerverkiezingen
CiteertitelNotariaat 2006/11, 38
SamenvattingDe evaluatie van de Wet op het Notarisambt 1999 werd uitgesteld tot na de verkiezingen. Maakt het nog uit voor die evaluatie en voor het notariaat welke coalitie straks het land regeert? Vijf oud-voorzitters spreken zich uit.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotaris & Zn.
TitelNotaris & Zn: vader en dochter Tomlow
CiteertitelNotariaat 2006/11, 40
SamenvattingNotaris Michiel Tomlow uit Heerlen is een reiziger, altijd op verkenning in het internationale notariaat. De afgelopen jaren bezocht hij zo veel mogelijk uithoeken van de wereld die internationaal privaatrecht heet, en vond daar als bevlogen buitenlandspecialist zijn intellectuele uitdaging. Zijn dochter Arieke Tomlow, kandidaat-notaris bij Boekel De Nerée, lijkt in notarieel opzicht minder reislustig en niet van plan het notariaat leidend te laten zijn in haar leven.
Auteur(s)M. Hooimeijer
Pagina40-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelPersonalia etcetera
CiteertitelNotariaat 2006/11, 45
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeachte redactie
TitelGeachte redactie ...
CiteertitelNotariaat 2006/11, 45
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn