Vastgoed Fiscaal & Civiel

Uitgever Sdu
Tijdschrift Vastgoed Fiscaal & Civiel
Datum 04-12-2006
Aflevering 6
TitelProjectontwikkeling door beleggingsinstellingen
SamenvattingOp 6 september 2006 heeft het ministerie van FinanciŽn wetsvoorstel 30689 ingediend. Dit wetsvoorstel waarop Nederlandse vastgoedfondsen met de status van fiscalebeleggingsinstelling (fbi) al jaren zitten te wachten voorziet in een wijziging art. 28 Wet VPB 1969 die fiscalebeleggingsinstellingen de mogelijkheid biedt vastgoed te ontwikkelen ten behoeve van de eigen portefeuille zonder het verlies van de fbi-status. Ingegeven door de toegenomen dynamiek van de vastgoedmarkt en maatschappelijke eisen die aan vastgoedbeleggingsinstellingen worden gesteld wordt de fbi, na goedkeuring van het wetsvoorstel, vanaf 1 januari 2007 de mogelijkheid geboden om op een meer dynamische wijze haar eigen vastgoedportefeuille te beheren.
Auteur(s)H.W. ten Napel
Pagina1-4
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Titel'Werken aan winst': introductie van de vastgoeddeelneming
SamenvattingIn het wetsvoorstel 'Werken aan winst' is onder meer een nieuw regime voor de deelnemingsvrijstelling opgenomen. Op basis van het oorspronkelijke voorstel zou de deelnemingsvrijstelling vanaf 2007 mogelijk niet meer gelden voor buitenlandse vastgoedbeleggingsdochters. Inmiddels is het wetsvoorstel op dit punt aangepast en is de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing wanneer sprake is van een zogenoemde 'vastgoeddeelneming'.
Auteur(s)L.P. van den Kommer , A. Rozendal
Pagina5-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen belangrijke brief: over zelfrealisatie, onteigening en aanbestedingsrecht
SamenvattingIn juni van dit jaar zond (de inmiddels afgetreden) minister Dekker van VROM een brief aan de Tweede Kamer die in de media en literatuur tot dusverre nauwelijks aandacht heeft gekregen maar voor de (projectontwikkelings)praktijk een aantal zeer wezenlijke stellingnames bevat. In dit artikel wordt op deze brief - en met name de juridische aspecten - nader ingegaan.
Auteur(s)R.D. Luteijn
Pagina11-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelHoge Raad, 29-09-2006, 40682
SamenvattingBelangrijke verruiming werktuigenvrijstelling onroerendezaakbelastingen.
Samenvatting (Bron)Onroerendezaakbelastingen. Werktuigenvrijstelling. Verwijderd kunnen worden met behoud van waarde als zodanig.
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AU5177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 18-07-2006, BK-05/00238
SamenvattingHerinvesteringsreserve en voorraad.
Samenvatting (Bron)vennootschapsbelasting 2001; De bedoeling om pand als bedrijfmiddel aan te schaffen om dit in een onderneming te exploiteren is gewijzigd; vorming van herinvesteringsreserve is niet toegestaan.
Pagina15-15
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2006:AZ1774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 29-08-2006, ---
SamenvattingHerinvesteringsreserve en vervangingsvoornemen.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 10-10-2006, C040300316/HE
SamenvattingOpgewekt vertrouwen dat er voldoende volmacht was voor een geldige verkoop.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelHoge Raad, 15-09-2006, C04/335HR
SamenvattingKan stilzwijgend een buurweg zijn ontstaan?
Samenvatting (Bron)Geschil tussen grondeigenaren over de vraag of voor een gedeeltelijk verhard pad op het perceel van de ene eigenaar door langdurig gemeenschappelijk gebruik door buren van aanliggende erven is bestemd tot buurweg; oud recht, bestemming tot buurweg, enkel gedogen door of vanwege de eigenaar van de weg?; ongestoord bezit van het recht van buurweg, weerlegbaar vermoeden.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AX9402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelRechtbank Rotterdam, 14-06-2006, 154826 / HA ZA 01-936
SamenvattingOnmiddellijke werking van art. 5:87 lid 2 BW.
Samenvatting (Bron)Vaststelling waarde erfpachtrecht.
Pagina16-16
UitspraakECLI:NL:RBROT:2006:AY6211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelGerechtshof Amsterdam, 26-10-2006, 937/2005 NOT
SamenvattingNotaris had geen verschoningsrecht over totstandkoming koopovereenkomst.
Pagina17-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVastgoednieuws
TitelRechtbank Dordrecht, 10-08-2006, 65857 / KG ZA 06-122
SamenvattingOnnauwkeurige vermelding titel voor de levering leidt niet tot nietigheid levering.
Samenvatting (Bron)Vordering tot verklaring van waardeloosheid. Een inschrijving is waardeloos indien deze rechtens zonder belang is. Onduidelijkheid in de koopovereenkomst omtrent de hoedanigheid van de koper maakt een inschrijving niet waardeloos. De vordering van de curator wordt afgewezen.
Pagina17-17
UitspraakECLI:NL:RBDOR:2006:AY9345
Artikel aanvragenVia Praktizijn