Agrarisch recht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Agrarisch recht
Datum 11-12-2006
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelStand van zaken aanpassing pachtwetgeving
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 666
SamenvattingHet wetsvoorstel tot wijziging van de pachtregelgeving, het wetsvoorstel titel 7.5 Burgerlijk Wetboek, is in het meinummer van dit tijdschrift besproken. De behandeling in de Tweede Kamer heeft inmiddels plaatsgevonden; het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. In deze bijdrage zal ik ingaan op de Tweede Kamerbehandeling van dit wetsvoorstel. Tevens zal ik de laatste stand van zaken bespreken met betrekking tot de aanpassing van het Pachtnormenbesluit en het wetsvoorstel Uitvoeringswet Grondkamers.
Auteur(s)E.H.M. Harbers
Pagina666-674
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTaxaties tijdens de vogelpestcrisis 2003: schending fundamentele rechtsbeginselen?!
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 675
SamenvattingNadat eind jaren negentig de varkenssector en in 2001 (met name) de rundveesector zijn getroffen door een grote dierziektecrisis was in 2003 de pluimveesector aan de beurt. Op 28 februari 2003 werden op een aantal bedrijven in de Gelderse Vallei uitbraken van Aviaire Influenza geconstateerd. Het virus breidde zich snel uit met als gevolg dat besloten is tot de ruiming van ongeveer dertig miljoen dieren. De schade die geleden is door de pluimveesector is aanzienlijk. Door de Staat zijn tegemoetkomingen in de schade betaald voor de geruimde dieren en vernietigde eieren en overige materialen als verpakkingsmateriaal.
Auteur(s)C.A. van Kooten-de Jong
Pagina675-688
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 689
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina689-693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelAankondigingen
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 694
Pagina694-696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 697
Pagina697-697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 29-11-2005, 04/249 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5372
SamenvattingBedrijfsvoering. Billijkheid.

(Stichting Fonds Hulpbetoon aan De Arbeidende Klasse in de Buurtschap Meerten / Stichting Schapenkernfokbedrijf Lienden).
Pagina698-702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 13-12-2005, 2003/711 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5373
SamenvattingPachtovereenkomst of koop van gras op stam respectievelijk stammingsovereenkomst?

(J.H.M. Evers / J.J.A. van Dooren).
Pagina702-708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-01-2006, 05/315 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5374
SamenvattingNiet goedgekeurde beŽindigingsovereenkomst.

(De Leest c.s. / Van Lieshout).
Pagina708-711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem, 03-01-2006, 05/316 P
CiteertitelAgr.r. 2006/5375
SamenvattingNiet goedgekeurde beŽindigingsovereenkomst.

(De Leest / Van Lieshout).
Pagina711-713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Amsterdam, 16-02-2005, 303133/HA RK 04/1019
CiteertitelAgr.r. 2006/5376
SamenvattingToedeling bij huisperceel in relatie tot onteigening in verleden.

(Van Blokland / Plan van toedeling in de herinrichting Amstelland).
Pagina713-715
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Middelburg, 12-10-2005, 203/05
CiteertitelAgr.r. 2006/5377
SamenvattingPeildatum plan van toedeling.

(Wolfert / Plan van toedeling in de herinrichting Hoek).
Pagina715-716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Arnhem, 02-11-2005, 130879/HAZA 05-1575 en 130880/HAZA 05-1576
CiteertitelAgr.r. 2006/5378
SamenvattingRecht van weg.

(Van Kerkhoff en Van Thiel / Plan van toedeling in de herinrichting Ooijpolder).
Pagina716-718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegister jaargang 2006
CiteertitelAgr.r. 2006, p. 719
Pagina719-725
Artikel aanvragenVia Praktizijn