AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 16-12-2006
Aflevering 46
TitelHof van Justitie EG, 13-07-2006, C-295/04 t/m C-298/04
CiteertitelAB 2006/404
SamenvattingArt. 81 en 82 EG-Verdrag zijn bepalingen van openbare orde en moeten door de nationale rechter ambtshalve worden toegepast. Schadevergoeding; verjaring. (Vincenzo Manfredi (C-295/04) / Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA). (Antonio Cannito (C-296/04) / Fondiaria Sai SpA). (NicolÚ Tricarico (C-297/04), Pasqualina Murgolo (C-298/04) / Assitalia SpA).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 juli 2006. # Vincenzo Manfredi tegen Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito tegen Fondiaria Sai SpA (C-296/04) en Nicolo Tricarico (C-297/04) en Pasqualina Murgolo (C-298/04) tegen Assitalia SpA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Giudice di pace di Bitonto - Italie. # Artikel 81 EG - Mededinging - Mededingingsregeling - Schadegevallen veroorzaakt door motorrijtuigen, schepen et bromfietsen - Verplichte verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid - Premieverhoging - Invloed op handel tussen lidstaten - Recht van derden om schadevergoeding te vorderen - Bevoegde nationale rechter - Verjaringstermijn - Schadevergoeding als sanctie. # Gevoegde zaken C-295/04 tot C-298/04.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina2005-2021
UitspraakECLI:EU:C:2006:461
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-09-2006, 200605109/1
CiteertitelAB 2006/405
SamenvattingWeigering gedogen in casu beschikking; beslistermijn overschreden.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 maart 2006 heeft [vergunninghoudster] verweerder verzocht het in strijd met artikel 8.1 van de Wet milieubeheer in werking zijn van de vleesvarkenshouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], te gedogen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina2021-2023
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-07-2006, 200508222/1
CiteertitelAB 2006/406
SamenvattingVervallen milieuvergunning; inrichting niet tijdig in werking gebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2004 heeft verweerder een verzoek van onder meer appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot het agrarisch bedrijf op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina2023-2026
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY4211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200505334/1
CiteertitelAB 2006/407
SamenvattingVoor onderzoek naar luchtkwaliteit is onder vigeur van Blk 2005 geen aanleiding indien verslechtering van luchtkwaliteit op voorhand is uitgesloten; toepassing art. 7 lid 3 sub a Blk 2005 bij nieuwe beslissing op bezwaar; rechtsgevolgen van het besluit, voor zover vernietigd, worden in stand gelaten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 juli 2004, no. DGL/04.U01562, heeft verweerder het Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Rotterdam van 17 oktober 2001, no. DGL/L 01.421852, gewijzigd in verband met de aanpassing van de openingstijden en het opnemen van enkele specifieke uitzonderingen op de nachtsluiting (hierna: het W-besluit).
AnnotatorG.M. van den Broek
Pagina2026-2038
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9058
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-09-2006, 200605061/1
CiteertitelAB 2006/408
SamenvattingVaststelling verantwoordelijkheid voor behandeling asielverzoek; termijn-bepaling in Dublinuitvoeringsverordening; geen tot prejudiciŽle verwijzing nopende twijfel.

(De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie / uitspraak in zaak nr. AWB 06/4576 van 12 juni 2006).
AnnotatorH. Battjes
Pagina2038-2042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-09-2006, AWB 06/501
CiteertitelAB 2006/409
SamenvattingBesluit tot concessieverlening en weigering; samenhang.
Samenvatting (Bron)Wet personenvervoer 2000 - Aanbesteding van concessie
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2042-2053
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AY8677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 22-08-2006, WSFBSF 06/330
CiteertitelAB 2006/410
SamenvattingArt. 4:6 en het in dat kader hanteren van een fatale indieningstermijn (vervaltermijn) door de IB-Groep.

(X / De hoofddirectrice van de Informatie Beheer Groep).
AnnotatorR. Ortlep
Pagina2053-2058
Artikel aanvragenVia Praktizijn