Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 22-12-2006
Aflevering 18
RubriekActualiteiten
TitelEHRM berispt tuchtrechter. Chris Veraart: 'Ik ben gerehabiliteerd'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 842
Samenvatting'Het is niet zo dat ik jarenlang gebukt ben gegaan onder het oordeel van het Hof van Discipline. Maar toch, de uitspraak van het Europese Hof voelt als een grote opluchting.'
Auteur(s)L. Wopereis
Pagina842-843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelBalie Next
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 842
SamenvattingOp BBC radio hadden ze laatst een vet coole serie genaamd 'generation next', met als motto: 'the essence of adolescence'. Zeventienjarigen die terugblikken op de publicatie van hun eerste roman drie jaar eerder; huiveringwekkende hoorspelen van een brugklasser; leve het milieu en weg met oorlog alom.
Auteur(s)J. Beversluis
Pagina842-842
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCulturele verweren in strafzaken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 845
Samenvatting'Advocaten moet zich niet laten leiden door mythevorming of spookverhalen bij culturele factoren in strafzaken.' Dat is wat onderzoeker Mirjam Siesling mee wil geven aan de advocaat die te maken krijgt met culturele aspecten in een strafzaak.
Auteur(s)C. Helmer
Pagina845-845
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCollegevergadering 7 december 2006 - Taaie verordeningen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 846
SamenvattingDonderdag 7 december jl. vergaderde het College van Afgevaardigden over onder meer de registratie van rechtsgebieden, waarover het laatste woord nog niet is gezegd. De Bond van Ondernemende Advocaten start een procedure tegen de verordening Wid/Wet MOT. En de jaarlijkse huishoudelijke vergadering wordt afgeschaft, onder voorwaarde dat de traditionele kroegentocht blijft bestaan.
Auteur(s)J.P. Nepveu
Pagina846-847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe wetenschapper vindt - Willem Witteveen: 'Montesquieu kan advocaten leren dat het in het recht om mr draait dan om goede argumenten'
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 848
SamenvattingWord je een betere advocaat door het lezen van de achttiende-eeuwse jurist en filosoof Charles de Montesquieu? Willem Witteveen, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Tilburg, zou het nu ook weer niet z stellig willen beweren. Hoewel ... een btje advocaat ontkomt er eigenlijk niet aan om op zijn minst passages te lezen uit de L'Esprit des Lois.
Pagina848-849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Van de deken
TitelGang naar de rechter
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 851
SamenvattingDe Bond van Ondernemende Advocaten (BOA) heeft tijdens de vergadering van het College van Afgevaardigden op 7 december jongstleden bij monde van Collegelid Van Schagen aangekondigd dat de geldigheid van de Verordening op de Praktijkuitoefening, onderdeel Wid en Wet MOT, in rechte zal worden aangevochten.
Auteur(s)E. Unger
Pagina851-851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek Insolventierecht 2005 (II)
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 852
SamenvattingIn dit nummer deel twee van de kroniek insolventierecht, met de jurisprudentie die in 2005 op het gebied van het insolventierecht is gepubliceerd.
Auteur(s)A. Koop , E. Oppedijk van Veen , C. Schreuder , I. Spinath
Pagina852-858
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTuchtrecht: Recht op toevoeging gedegen onderzoeken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 860
SamenvattingHet Hof van Discipline maakte onlangs duidelijk dat de advocaat de clint gedegen moet voorlichten waarom deze niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.
Auteur(s)L. van Osch
Pagina860-861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWaarom nemen advocaten zo weinig vakantie?
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 862
SamenvattingWaarom wil iemand met een meestertitel behoren tot een groep die bijna geen vrij heeft? Waarom nmen advocaten niet meer vrij? En wat gebeurt er als zij maar blijven doorbuffelen? Eric van de Luytgaarden geeft een paar antwoorden.
Auteur(s)E. van de Luytgaarden
Pagina862-863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOudejaarsoverpeinzing van een oude advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 864
SamenvattingWat kan er zoal in een advocaat opkomen, in de schemering van zijn werkkamer, als het jaar ten einde loopt?
Auteur(s)L. van Heijningen
Pagina864-865
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDrie true crime-boeken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 866
SamenvattingH. Lensink, Stille Willem. De dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra - B. Middelburg en P. Vugts, De oorlog in de Amsterdamse onderwereld - G. Leistra, Op leven en dood. Wie is wie in de Nederlandse onderwereld.
Auteur(s)P. Elberse
Pagina866-867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelB. Middelburg en P. Vugts, De oorlog in de Amsterdamse onderwereld
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 866
Pagina866-867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelG. Leistra, Op leven en dood
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 866
Pagina866-867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelDe verleidingskunst van de advocaat
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 869
SamenvattingMevrouw mr. Annelies de Pater heeft een vlakke en nasale stem. Het is niet zozeer de hoogte van het stemgeluid dat de aandacht trekt, als wel het toonloze. Er is geen spanningsboog.
Auteur(s)J. van der Does
Pagina869-869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelDe stand en eer der curatoren - Aperte onjuistheden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 870
Pagina870-870
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelDe stand en eer der curatoren - The first thing we do, let's kill all insovlency receivers
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 870
Pagina870-871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelCollectieve sinterklaas actie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 871
Pagina871-871
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelHerkent de homo? Op het platteland van Groningen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 874
Pagina874-874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelVan de Orde - Vrijstellingsbeleid Beroepsopleiding Advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 876
Pagina876-879
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Voortg. Stagiaire/Perman. Opleiding
TitelVan de Orde - Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 880
Pagina880-880
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de orde - Personalia
TitelVan de Orde - Personalia
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 880
Pagina880-881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Arnhem, 17-10-2005, 05-59
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 882
SamenvattingWanneer wordt zwijgen liegen?
AnnotatorJ.D. Loorbach
Pagina882-883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 25-11-2005, 4318
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 883
SamenvattingVerzekeringsplicht ongeacht schade.
Pagina883-884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelHof van Discipline, 12-12-2005, 4340
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 884
SamenvattingPlausibele informatie van clint.
Pagina884-885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDisciplinaire beslissingen
TitelRaad van Discipline Arnhem, 12-12-2005, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 885
SamenvattingMoment conservatoir derdenbeslag vrij.
Pagina885-885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelColofon
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 851
Pagina851-851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties & brieven
TitelReacties & brieven
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 870
Pagina870-874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelVan de Orde - Procedure vrijstellingsverzoeken krachtens art. 15 Stageverordening 2005
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 877
Pagina877-878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de Orde
TitelVan de Orde - Mandaatbesluit van de Algemene Raad 2006
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2006, nr. 18, p. 879
Pagina879-879
Artikel aanvragenVia Praktizijn