AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 30-12-2006
Aflevering 48
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200603162/1
CiteertitelAB 2006/419
SamenvattingNiet tijdig beslissen; beslissing op bezwaar.

(X / de uitspraak in zaak nr. AWB 05/50646 van de Rb 's-Gravenhage van 7 april 2006).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 april 2005 heeft appellant de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (hierna: de minister) verzocht zijn identiteit vast te stellen.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina2109-2110
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-05-2006, 200507265/1
CiteertitelAB 2006/420
SamenvattingOmvang gezag van gewijsde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 maart 2002 heeft appellant (hierna: de RDW) de aan [wederpartij] verleende erkenning voor het uitvoeren van periodieke keuringen van voertuigen boven 3500 kilogram op de keuringsplaats, gelegen aan de [locatie] te [plaats], voor de duur van zes weken ingetrokken.
AnnotatorP.A. Willemsen
Pagina2110-2114
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX2074
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-03-2006, 200502510/1
CiteertitelAB 2006/421
SamenvattingBestemmingsplan 'Bedrijvenpark Linderveld' Gemeente Deventer; ontvankelijkheid i.v.m. ingediende zienswijzen en bedenkingen; bruto-oppervlakte bedrijventerrein bepalend voor m.e.r. (beoordelings-)plicht; art. 7.35 Wm niet van toepassing; betekenis art. 8 Europese MER-richtlijn; mitigerende en compenserende maatregelen als verplichting in voorschriften bestemmingsplan; richtlijnconforme uitleg art. 10 WRO; strijd met streekplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 juni 2004 heeft de gemeenteraad van Deventer, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, het bestemmingsplan "Bedrijvenpark Linderveld" vastgesteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina2115-2126
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV6291
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-10-2006, 03/2266 AAW
CiteertitelAB 2006/422
SamenvattingUitsluiting van personen die onder Verordening 1408/71 vallen en in een andere lidstaat jonggehandicapt zijn geworden niet langer mogelijk.

(X / de uitspraak van de Rb. Arnhem van 27 maart 2003, 01/395).
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina2127-2131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-10-2006, 06/2657 WAO
CiteertitelAB 2006/423
SamenvattingBetreft het bepaalde in art. 6:10 lid 1 Awb een discretionaire bevoegdheid, en zijn de daarin genoemde gronden limitatief?
Samenvatting (Bron)Overschrijding bezwaartermijn. De rechtbank heeft terecht het bestreden besluit vernietigd en het bezwaar met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb niet-ontvankelijk verklaard. Prematuur bezwaar. Voorschrift van openbare orde. Ambtshalve toetsing. Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina2131-2135
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ0153
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 31-03-2006, 05/2411 WVG + 05/2496 WVG + 05/4143 WVG + 05/4146 WVG + 05/4147 WVG e.a.
CiteertitelAB 2006/424
SamenvattingBovenregionaal vervoer van gehandicapten is publieke taak. Argonaut B.V. beslist in het kader van publieke taak op verzoek om toekenning hoog persoonlijk kilometerbudget. Argonaut is besluiten nemend bestuursorgaan in zin Awb.
Samenvatting (Bron)Beroep mogelijk voor gehandicapten over bovenregionaal vervoer. Criteria indicatiebeslissingen aanvaardbaar.
AnnotatorG.A.C.M. van Ballegooij , P. van Duijvenvoorde
Pagina2135-2150
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AV8198
Artikel aanvragenVia Praktizijn