Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 16-12-2006
Aflevering 7264
TitelDe reorganisatie van de politie
CiteertitelGst. 2006, 171
SamenvattingIn het Hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2003 waarmee het kabinet Balkenende is gestart, was ook een plaats ingeruimd voor de evaluatie van de Politiewet. Het onderdeel Veiligheid en JustitiŽle keten bevatte onder meer opmerkingen over het functioneren van de politie die effectiever en efficiŽnter kan en moet. Het betreffende betoog sluit af met de volgende zinnen: 'Het nieuwe kabinet gaat door op de ingeslagen weg naar versterking van de beheersbevoegdheid van de Minister van BZK inzake de politie en de vorming van een nationale recherche. In 2004 vindt een evaluatie naar het functioneren van de politie plaats om te bezien of verdergaande organisatorische maatregelen nodig zijn'.
Auteur(s)J.M. Polak
Pagina675-679
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 04-08-2006, 200604120/1
CiteertitelGst. 2006, 172
SamenvattingHabitatstoets, ontbreken significante gevolgen. Toetsing nadelige gevolgen vergunning, instandhoudingsdoelstellingen beschermd gebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2006 heeft verweerder aan Vereniging Natuurmonumenten een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw) onder voorwaarden verleend voor het verminderen van de vossenstand ter bescherming van de purperreigers in het ingevolge artikel 10a van de Nbw beschermde gebied "Nieuwkoopse Plassen" gedurende de periode van 1 januari tot en met 31 augustus, zulks tot en met het jaar 2009.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina679-682
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200507895/1
CiteertitelGst. 2006, 173
SamenvattingLast onder dwangsom tot verwijdering betonnen bak onder woonboot. Woningwet niet toepasselijk op woonschepen. Gebruiksvoorschriften bestemmingsplan wťl toepasselijk.

(Bergen N.H.).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2004 heeft [verzoeker rechtbank] gelast om, onder oplegging van een dwangsom van 2.000,- per dag met een maximum van 10.000,- de illegaal geplaatste betonnen bak in de [locatie] naast de woonboot van [verzoeker rechtbank] (hierna: het perceel) uit het water te verwijderen en verwijderd te houden.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina682-685
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-11-2005, 200501010/1
CiteertitelGst. 2006, 174
SamenvattingBestemmingsplan, bouwvergunning, kapverdieping, derde bouwlaag. Herstel bevoegdheidsgebrek bij beslissing op bezwaar, nietigheid van rechtswege. Bouwvergunning van rechtswege.

(Wageningen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen (hierna: het college) de aanvraag van [aanvragers] om een bouwvergunning voor het vergroten van de woning op het perceel [locatie] te [plaats] afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina685-687
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AU5355
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-08-2006, 200508750/1
CiteertitelGst. 2006, 175
SamenvattingMet vrijstelling verleende bouwvergunning voor woningen. Toepasselijk 'Ruimte voor Ruimte'-regeling. Aan vrijstelling verbonden beplantingsvoorschrift.

(Drimmelen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 januari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen (hierna: het college) [partij] vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor het oprichten van twee woningen tussen de percelen, plaatselijk bekend [locaties] te [plaats] (hierna: de percelen).
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina688-689
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY5885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-06-2006, 200506181/1
CiteertitelGst. 2006, 176
SamenvattingAnticiperende werking Habitatrichtlijn. Beroep op milieucompensatie?

(Swalmen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 april 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Swalmen (hierna: het college) aan appellant, onder ontheffing van het in artikel 9 van het geldende bestemmingsplan opgenomen bouwverbod, bouwvergunning verleend voor het bouwen van een varkensstal op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Swalmen (hierna: het perceel).
AnnotatorJ. Meulman
Pagina689-692
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX7050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200601053/2
CiteertitelGst. 2006, 177
SamenvattingToepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

(Barneveld).

(Bouwmarkt 2005 Barneveld B.V. / het college van burgemeester en wethouders van Barneveld).
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
Pagina692-694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-08-2006, 200509483/1
CiteertitelGst. 2006, 178
SamenvattingNaschoolse kinderopvang in strijd met het bestemmingsplan. Onder 'school' kan volgens algemeen spraakgebruik een peuterspeelzaal of naschoolse opvang niet worden begrepen.

(Waterland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waterland (hierna: het college) bouwvergunning verleend aan de Stichting Kinderopvang Waterland (hierna: vergunninghoudster) voor het verhogen van een deel van de dakconstructie en het renoveren van de peuterspeelzaal/naschoolse opvang "Pinokkio" op het perceel Wendelmoet Claesdochterlaan 1 te Monnickendam (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina694-696
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6775
Artikel aanvragenVia Praktizijn