Maandblad voor Vermogensrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Maandblad voor Vermogensrecht
Datum 29-12-2006
Aflevering 12
TitelDe verplichting tot het overleggen van stukken ex art. 843a Rv HR 6 oktober 2006, NJ 2006, 547
CiteertitelMvV 2006, 218
SamenvattingArt. 843a Rv geeft partijen de mogelijkheid om inzage of afschrift te vorderen van bepaalde bescheiden van degene die over deze bescheiden de beschikking heeft. In het arrest van de Hoge Raad van 6 oktober 2006 komt de reikwijdte van deze processuele mededelingsplicht aan de orde.
Auteur(s)K. Teuben
Pagina218-221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelProblemen rond samenloop. HR 17 november 2006, AY9717
CiteertitelMvV 2006, 221
SamenvattingIn dit arrest gaat de Hoge Raad in op de verhouding die ontstaat tussen verzekeraars wanneer er sprake is van een samenloop. De verzekeraar die dekking heeft geboden heeft een eigen regresmogelijkheid waarbij geldt dat de verzekeraar die wordt aangesproken, de uitkerende verzekeraar zal moeten volgen.
Auteur(s)S.Y.Th. Meijer
Pagina221-223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet begrip 'tot bewoning bestemde onroerende zaak' uit art. 7:2 BW
CiteertitelMvV 2006, 223
SamenvattingDe vraag of voor de totstandkoming van de koopovereenkomst met betrekking tot een onroerende zaak een schriftelijkheidsvereiste geldt en of de koper een bedenktijd toekomt, is afhankelijk van de uitleg van het begrip 'tot bewoning bestemde onroerende zaak', wat bij de koop van grond of van bedrijfsgebouwen onderzekerheid veroorzaakt.
Auteur(s)C.G. Breedveld-de Voogd
Pagina223-227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet op het financieel toezicht leidt tot wijzigingen in de Faillissementswet
CiteertitelMvV 2006, 228
SamenvattingDeze bijdrage geeft een kort overzicht van omstreeks veertig wijzigingen in de Faillissementswet als gevolg van het in werking treden van de Wet op het financieel toezicht (Wft).
Auteur(s)B. Wessels
Pagina228-229
Artikel aanvragenVia Praktizijn