Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 20-12-2006
Aflevering 10
RubriekOpinie
TitelTussen wal en schip
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
SamenvattingFunderingspalen die plotseling droog en kelders die ineens onder water komen te staan; zo kan voor velen de grondwaterproblematiek in stedelijk gebied worden samengevat. Havekes schrijft in zijn in het vorige nummer opgenomen artikel over het wetsvoorstel 'verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken' (Kamerstukken II 2005/06, 30578) dat wanneer 'te nat' bij te 'droog' wordt opgeteld, ongeveer 360 000 woningen met deze problematiek te maken hebben. Reikhalzend zullen de betrokkenen hebben uitgekeken naar het nieuwe wetsvoorstel.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina589-589
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKnoppen zonder draden. Interview met prof. L.A. Geelhoed
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
SamenvattingProf. L.A. Geelhoed is zeer bekend vanwege zijn prikkelende visie op, onder meer, wetgeving. Zijn naam wordt vooral in verband gebracht met deregulering en herijking van regelgeving. in zijn functie van Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft hij ook voor het milieurecht een aantal belangrijke conclusies geformuleerd, met name aangaande de handhaving van het communautaire recht. Op 6 oktober heeft Geelhoed als Advocaat-Generaal afscheid genomen.
Auteur(s)M. Peeters , H.E. Woldendorp
Pagina590-596
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet wetsvoorstel luchtkwaliteit nader beschouwd
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
SamenvattingHet op 15 maart 2006 ingediende wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), is op 24 oktober jongstleden door de Tweede Kamer aangenomen. In een thema-aflevering van dit tijdschrift is het wetsvoorstel al uitvoerig besproken. Een integrale bespreking van het voorstel blijft in deze bijdrage daarom achterwege. Doelstelling van de onderhavige bijdrage is om enkele specifieke onderdelen van het wetsvoorstel nader te belichten, waarbij een accent op de relatie met de ruimtelijke ordening wordt gelegd.
Auteur(s)S. Hillegers , T.E.P.A. Lam , A.G.A. Nijmeijer
Pagina597-605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualia & Documentatie
TitelActualia & Documentatie
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Samenvatting366 pagina's - Aarhus - Afval - Ammoniak - Bestrijdingsmiddelen - Bodem - EHS - Externe veiligheid - Ganzen - GGO - IJzeren Rijn - Kernenergie - Kwik - Lucht - Mijnbouwwet - Milieu - Schepen - Schiphol - Vis - Waddenzee - Wandelen - Water - Waterkeringen - Zee - Zeehonden.
Auteur(s)B. Arentz
Pagina606-613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTijdschriften
TitelTijdschriften
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Pagina613-614
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelE. Bohne, The Quest for Environmental Regulatory Integration in the European Union. Integrated Pollution Prevention and Control, Environmental Impact Assessment and Major Accident Prevention
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Auteur(s)J.M. Verschuuren
Pagina614-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelE.C.M. Schippers, J.H.K.C. Soer, D. de Jong, Y.G.C.M. Bijkerk, E. Broeren en P.C. Cup, onder redactie van S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, Externe veiligheid, Verslag van de 88e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 29 juni 2005
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Pagina615-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelR. van Angeren, J.M. Bazelmans, C.J.H. Cozijnsen, A. Driesprong, J.A.E. van der Jagt, M. Peeters en I.J. Verbaan onder redactie S.T. Ramnewash-Oemrawsingh, Klimaatverandering en rechtsontwikkeling anno 2005, Preadviezen en verslag van de 89e leden....
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Samenvatting...vergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 september 2005 (2006-4).
Pagina615-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken
TitelA.G.J. Aarsen, G.J. Boschloo, M.J. Dresden, F.C.M.A. Michiels en A.E.M. Ninaber, onder redactie van T.P. de Kramer, De omgevingsvergunning: de toepassing in de praktijk, Verslag van de 90e ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 30 ...
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Samenvatting... november 2005 (2006-5).
Pagina615-615
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededelingen
TitelMededelingen
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
Pagina616-616
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200602164/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr.
SamenvattingTer inzage leggen van een tweede ontwerpbesluit is mogelijk; in dat geval geldt een ruime uitleg artikel 20.6 (oud) van de Wet milieubeheer.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2006 heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boni Markt B.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een supermarkt met afvalinzamelstation (retourette) op het perceel Wheemplein 31-39 te Nijkerk. Dit besluit is op 8 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina618-618
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8928
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509306/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 59K
SamenvattingBescherming van gebouw op grond van de Wet milieubeheer is afhankelijk van het feitelijk gebruik van dat gebouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een siersmederij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 5 oktober 2005 ter inzage gelegd.
Pagina618-618
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 04-10-2006, 200509908/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 60K
SamenvattingActiviteiten die weliswaar incidenteel zijn maar op zichzelf staand wel al als een grote lawaaimaker zouden worden beschouwd, kunnen niet van toetsing aan de geluidzone worden uitgezonderd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2005 heeft verweerder aan de vereniging "Motor Cross Club Boxmeer" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van het motorcrossterrein "'t Snepke" aan de Rijkevoortseweg te Boxmeer. Dit besluit is op 21 oktober 2005 ter inzage gelegd.
Pagina618-618
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9409
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200603082/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 61K
SamenvattingHet feit dat de beste bestaande technieken worden toegepast wil niet zeggen dat geen significante effecten kunnen optreden voor natuurgebied.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een rundvee- en pluimveehouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 16 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina618-618
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200601499/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 62K
SamenvattingVeehouderij; het bevoegd gezag moet op grond van artikel 8.11, derde lid, Wm onderzoeken of in de aangevraagde stallen de beste beschikbare technieken zijn toegepast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een varkenshouderij aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 13 januari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina619-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 18-10-2006, 200602191/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 63K
SamenvattingEen artikel 8.19 Wm-melding is ook mogelijk wanneer de inrichting zich al vůůr de melding niet aan de vergunningvoorschriften houdt, zolang de situatie niet verslechtert.

(X / GS van Fryslan).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2005 heeft verweerder een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, onder c, van de Wet milieubeheer met betrekking tot een verandering van de jachtwerf van appellant op het perceel [locatie] te [plaats] geweigerd.
Pagina619-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200602168/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 64K
SamenvattingSubcategorieŽn dieren als vermeld in de Regeling Wet ammoniak en veehouderij vormen geen verschillende diercategorieŽn als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Wet ammoniak en veehouderij.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2006 heeft verweerder appellant geweigerd krachtens de Wet milieubeheer een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet te verlenen voor een vleeskalveren- en schapenhouderij gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 8 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina619-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9854
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200600223/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 65K
SamenvattingMet opnemen wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan behoefde nog geen onderzoek te worden uitgevoerd naar gevolgen voor de luchtkwaliteit van door toepassing van die bevoegdheid mogelijk gemaakte ontwikkelingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2005, het bestemmingsplan "Sportterrein De Bree" vastgesteld.
Pagina619-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0852
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200602874/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 66K
SamenvattingGeluidnormen van 50, 45 en 40 dB (A) voor inrichting in landelijk gebied zijn aanvaardbaar nu verdergaande geluidbeperkende maatregelen in redelijkheid niet van vergunninghouder kunnen worden gevergd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een kaas- en klompenmakerij, gelegen op het perceel [locatie] te Amstelveen. Dit besluit is op 6 maart 2006 ter inzage gelegd.
Pagina619-619
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen, 13-09-2006, T-210/02
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 98
SamenvattingDe vrijstellingen op grond van de Britse Finance Act 2001 van de Aggregates Levy kunnen niet als steunmaatregel in de zin van art. 87 EG-verdrag worden aangemerkt.

(British Aggregates Association / Commissie van de Europese Gemeenschappen).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina620-624
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem, 14-04-2006, 21-000769-04
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 99
SamenvattingAanwezigen hebben levende en dode echte koralen; geen schending EEG-verdrag; geen vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Het ten verkoop voorhanden en in voorraad hebben en invoeren van dieren en producten van dieren, te weten levende en dode echte koralen (Scleractinia spp.), behorende tot een bedreigde uitheemse diersoort. Overtreding van de Flora- en faunawet en de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten (oud). Veroordeling tot een onvoorwaardelijke geldboete, onder verwerping van de gevoerde verweren.
Pagina624-626
UitspraakECLI:NL:GHARN:2006:AX5876
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 01-09-2006, 20-007556-05
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 100
SamenvattingAfvalstoffen; eierschalen in casu geen bijproduct maar productieresidu; eierschalen geen afvalkalk in de zin van de Meststoffenbeschikking 1977.

Samenvatting (Bron)Uitleg begrip "afvalstoffen" in de zin van richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen. Het hof is van oordeel dat eierschalen in casu niet kunnen worden aangemerkt als "bijproduct" en moeten worden aangemerkt als "productieresidu", waarvan de producent zich heeft ontdaan. Het hof stelt tevens vast dat de eierschalen in casu niet voldoen aan de in bijlage I bij de Meststoffenbeschikking 1977 opgenomen definitie van afvalkalk.
Pagina626-628
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2006:AY7886
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Leeuwarden, 15-12-2005, 17/695526-05 VEV
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 101
SamenvattingUitspraak over het vereiste van voorkoming belangrijke schade bij afschieten van soorten die op landelijke vrijstellingslijst (art. 65 Flora- en faunawet) staan.

Samenvatting (Bron)Landelijke vrijstellingslijst; kraaien, geen ontslag van rechtsvervolging, verbeurdverklaring
AnnotatorC.J. Bastmeijer
Pagina628-632
UitspraakECLI:NL:RBLEE:2005:AU8144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Maastricht, 19-09-2006, 03/082161-03
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 102
SamenvattingGeslaagd beroep op overmacht (noodtoestand) bij opvang beschermde dieren tijdens vervoersverbod.

Samenvatting (Bron)Verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging, nu de economische politierechter het beroep op overmacht (meer in het bijzonder noodtoestand) honoreert, vanwege een conflict tussen wettelijke verplichtingen enerzijds en diverse verbodsbepalingen anderzijds. Verdachte heeft daar tussen een juiste afweging gemaakt.
Pagina632-633
UitspraakECLI:NL:RBMAA:2006:AY8416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200507634/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 103
SamenvattingMER voor windmolenpark; HvJ Wells-arrest implicaties niet betrokken in uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2005 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windpark, op het perceel omsloten door de Zilverbekendijk, Boterdijk, Goorstegendijk en Paaldijk te Aalten, kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie M, nummers 407, 435, 168, 178, 151, 142G en 386. Dit besluit is op 21 juli 2005 ter inzage gelegd.
Pagina633-633
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 25-01-2006, 200501778/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 104
SamenvattingMER voor windmolenpark; HvJ Wells-arrest implicaties niet betrokken in uitspraak.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 januari 2005, kenmerk 02335-HJvR-WWT, heeft verweerder aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Win Wind bv" een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark in de Koegorspolder ten zuidwesten van de kern Terneuzen. Dit besluit is op 19 januari 2005 ter inzage gelegd.
Pagina633-634
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AV0259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 21-06-2006, 200506899/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 105
SamenvattingType windturbine opnemen in Wm-vergunningaanvraag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2005 heeft verweerder aan Eneco Milieu B.V. een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet milieubeheer verleend voor een windmolenpark aan de Veerwagenweg en de Heemsteedseweg te Houten en de Kanaaldijk Zuid te Schalkwijk. Dit besluit is op 7 juli 2005 ter inzage gelegd.
Annotator van den Biggelaar , K.D. Jesse
Pagina634-637
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 12-07-2006, 200506274/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 106
SamenvattingAanvulling onherroepelijk saneringsplan mogelijk; instemming ondanks mogelijk alternatief of ernstige psychische gezondheidsschade.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2004 heeft verweerder onder voorwaarden ingestemd met een aanvulling op het saneringsplan, waarmee op 13 april 2001 is ingestemd, voor de [locaties] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers [].
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
Pagina637-638
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY3690
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-08-2006, 200508942/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 107
SamenvattingLozingseisen t.a.v. verdunde en onverdunde deelstromen mogelijk.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2005 heeft verweerder aan appellante, die toen nog genaamd was "Outokumpu Copper Strip B.V.", een vergunning krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de IJssel. Dit besluit is op 15 september 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
Pagina638-639
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 16-08-2006, 200509882/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 108
SamenvattingLozingenbesluit; beoordeling effecten lozing op bodem op korte en lange termijn.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2005 heeft verweerder aan de [maatschap] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een vleesvarkenshouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 27 oktober 2005 ter inzage gelegd.
Pagina639-640
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6323
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200509058/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 109
SamenvattingDenkwijze GS over aanpak van restverontreiniging heeft geen rechtsgevolgen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 november 2004 heeft verweerder vastgesteld dat op het perceel [locatie] te [plaats] sprake is van een ernstig, niet urgent geval van bodemverontreiniging. Verweerder heeft in dit besluit voorts ingestemd met een aldaar uitgevoerde deelsanering.
Pagina640-641
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8895
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 11-10-2006, 200509233/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 110
SamenvattingNiet op naam gestelde kennisgeving; artikel 13.4 lid aanhef en onder b (oud).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2005 heeft verweerder aan vuurwerkgroothandel "Lemsterhoek" een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het op- en overslaan van consumentenvuurwerk en het verkopen van consumentenvuurwerk aan winkeliers en particulieren aan de Kadijk 12 te Lemmer. Dit besluit is op 26 september 2005 ter inzage gelegd.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
Pagina641-644
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY9878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 24-08-2006, 200605599/1
CiteertitelM en R 2006/10, nr. 111
SamenvattingProcedure m.b.t. kapvergunning; effecten op luchtkwaliteit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 augustus 2005 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek van Rotterdam (hierna: het dagelijks bestuur) aan de provincie Zuid-Holland (hierna: de vergunninghoudster) vergunning verleend voor het rooien van 2950 m≤ beplanting, waaronder 79 beuken en 7 elzen met een stamdiameter tussen de 15 en 30 cm, alsmede 1230 essen met een stamdiameter tussen de 15 en 20 cm onder oplegging van de verplichting tot herplant van 3080 bomen.
AnnotatorK.J. de Graaf
Pagina644-646
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY7150
Artikel aanvragenVia Praktizijn