Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 19-12-2006
Aflevering 23
RubriekRedactionele bijdrage
TitelPleidooi voor verjaringstermijn bij handhaving
CiteertitelJBa 2006/310
SamenvattingDe laatste jaren is bij de overheid steeds meer aandacht gekomen voor handhaving. Middelen zijn vrijgemaakt om handhavingsbeleid op te zetten. Ongetwijfeld waren gebeurtenissen zoals in Enschede en Volendam hierop van invloed. Zo maakte de minister van VROM in 2003 zijn beleid over permanente bewoning van recreatiewoningen bekend. Tal van recreatieparken zijn als gevolg daarvan nauwgezet gecontroleerd op permanente bewoning. Volgens onderzoek door de VROM-inspectie wordt 19% van de recreatiewoningen permanent bewoond.
Auteur(s)A.M.L. Josten
Pagina372-377
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200510557/1
CiteertitelJBa 2006/311
SamenvattingBelanghebbende. Statuten. Doelstelling. Afstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2005, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de gemeente Maasdriel een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een brandweerkazerne aan de Steenbeemdstraat te Kerkdriel, gemeente Maasdriel . Dit besluit is op 17 november 2005 ter inzage gelegd.
Pagina377-377
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200603244/1
CiteertitelJBa 2006/312
SamenvattingBelanghebbende. Aanvrager.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leiden (hierna: het college) aan appellant ten behoeve van sanerings- en bouwwerkzaamheden een vergunning verleend voor het kappen van 27 bomen en 2 kastanjes (opschot) op de locatie Maredijk 175, 177, 179, 173, 171 en 161 te Leiden.
Pagina377-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200604130/1
CiteertitelJBa 2006/313
SamenvattingBelanghebbende. Geluidsbelasting.

Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 23 augustus 2000 met kenmerk MBG 2000062678 en kenmerk 2000062681 heeft verweerder voor de gevels van de woningen, conform bijgevoegde gewaarmerkte bijlagen, ten hoogste toelaatbare geluidswaarden vastgesteld.
Pagina378-378
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200603847/1
CiteertitelJBa 2006/314
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.

(Appellanten / College bouw zorginstellingen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 november 2005 heeft het college bouw ziekenhuisvoorzieningen (vanaf 1 januari 2006: college bouw zorginstellingen) aan de stichting "Stichting Zorggroep Noorderbreedte" (hierna: vergunninghoudster) een vergunning als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (vervallen op 1 januari 2006; hierna: de Wzv) verleend.
Pagina378-379
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200604373/1
CiteertitelJBa 2006/315
SamenvattingHerhaalde aanvraag. Nieuwe feiten en omstandigheden.

(Appellant / Burgemeester van Delft).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2002 heeft de burgemeester van Delft (hierna: de burgemeester) het verzoek van appellant om de exploitatietijden van het Floratheater te wijzigen naar de tijden zoals zijn vermeld in de oorspronkelijke vergunning afgewezen.
Pagina379-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200604180/1
CiteertitelJBa 2006/316
SamenvattingBeleidsregels. Afwijken. Motivering.

(Appellant /B en W van Loenen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Loenen (hierna: het college ) geweigerd aan appellant een ontheffing te verlenen voor het met een recreatieschip innemen van een ligplaats in de Vecht. Tevens heeft het college appellant een termijn van drie maanden gegeven om zijn schip van de ligplaats te verwijderen en gesteld dat als niet aan deze eis wordt voldaan tot handhaving zal worden overgegaan.
Pagina380-380
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3723
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200604919/1
CiteertitelJBa 2006/317
SamenvattingBestuursdwang. Concreet zicht op legalisatie.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) geweigerd appellant vergunning te verlenen voor het innemen van een ligplaats met het [schip] aan de [locatie] te Amsterdam en hem onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven om het schip binnen zes maanden na dagtekening van dit besluit uit de wateren van de gemeente Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina381-381
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200603945/1
CiteertitelJBa 2006/318
SamenvattingIndiening. Beroepschrift. Ter post bezorging.

(Gemeente Oost Gelre / Minister voor vreemdelingenzaken en integratie).
Samenvatting (Bron)Bij brief van 15 mei 2006, bij de Raad van State ingekomen op 22 mei 2006, heeft appellante hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Zutphen van 29 maart 2006.
Pagina381-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3735
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200603581/1
CiteertitelJBa 2006/319
SamenvattingOmvang geding. Onderdelenfuik.

(Appellanten / B en W van Steenwijkerland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een schapenmelkerij alsmede een bovengrondse opslag van dieselolie gelegen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 4 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina382-382
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3727
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200601890/1
CiteertitelJBa 2006/320
SamenvattingBeroep. Omvang van beroep.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schijndel (hierna: het college), met toepassing van afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), zoals deze luidde vr 1 juli 2005, appellant onder oplegging van een dwangsom gelast binnen vier maanden na verzending van dat besluit de diverse bij het sloopbedrijf geplaatste bouwwerken, zijnde een bedrijfsgebouw van 19 bij 15 meter, een overkapping van 15 bij 15 meter, alsmede diverse containers en buiten gebruik gestelde (motor)voertuigen en/of onderdelen daarvan, zoals deze als bestaande bebouwing op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) zijn weergegeven op de aan dat besluit gehechte tekening, te verwijderen.
Pagina382-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200605566/1
CiteertitelJBa 2006/321
SamenvattingHerziening. Nieuwe feiten of omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 12 april 2006, in zaak no. 200506295/1, heeft de Afdeling het door verzoekster ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en de aangevallen uitspraak bevestigd. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina383-383
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200603915/1
CiteertitelJBa 2006/322
SamenvattingEvenementenvergunning. Schade. Zelfstandig schadebesluit.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2004 heeft de burgemeester van Amsterdam (hierna: de burgemeester) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vrije Radio Omroep Nederland B.V.", h.o.d.n. Radio 538 (hierna: Radio 538) een vergunning verleend voor het houden van een evenement op het Museumplein te Amsterdam op 30 april 2004 van 9.00 uur tot 22.00 uur.
Pagina383-384
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2006/
Pagina384-384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2006/
SamenvattingStaatsblad.
Pagina384-386
Artikel aanvragenVia Praktizijn