Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 31-12-2006
Aflevering 10
TitelDe Wet OM-afdoening: bestuurlijke beboeting in het strafrecht
CiteertitelNTB 2006/46
SamenvattingIn deze aflevering van het NTB wordt ingegaan op de Wet OM-afdoening en de verhouding tussen het strafrecht en het bestuursrecht. Als NTB-redacteur geeft de auteur een inleiding met het oog op de volgende bijdragen.
Auteur(s)G.T.J.M. Jurgens
Pagina329-330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurlijke boete: publiekrechtelijke eigenrichting
CiteertitelNTB 2006/47
SamenvattingDe auteur gaat - vanuit een strafrechtelijke invalshoek - in op de argumenten voor en tegen voor de overheveling van delen van het strafrecht naar het bestuursrecht in het licht van de introductie van de OM-afdoening.
Auteur(s)N.J.M. Kwakman
Pagina331-339
LinkVolledige tekst artikel (rug.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bestuurlijke boete is zo gek nog niet!
CiteertitelNTB 2006/48
SamenvattingAuteurs gaan geïnspireerd en aangezet door de bijdrage van Kwakman op de verhouding tussen bestuursrecht en strafrecht in m.n. op een tweetal clusters van onderwerpen: de formele en procedurele aspecten alsook de beoordelingswijze van de rechter.
Auteur(s)H.E. Bröring , G.T.J.M. Jurgens
Pagina340-348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerwachting
TitelPrivaatrechtelijke bestuursgeschillen
CiteertitelNTB 2006/49
SamenvattingHet wapengekletter rondom de 'privatisering' van de Luchthaven Schiphol zal niemand zijn ontgaan. De poging van Minister Zalm om een minderheidspakket in deze NV naar de markt te brengen, werd geblokkeerd door de gemeente Amsterdam en de minister dreigt nu het gemeentelijk besluit te vernietigen door de Kroon. Vanuit het publiek organisatierecht bezien, is die casus interessant. De privatiseringsoperatie zelf omvat twee trajecten: een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk. Het publiekrechtelijke traject betreft de politiek-bestuurlijke voorbereiding en inbedding.
Auteur(s)J.A.F. Peters
Pagina349-350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2006/50
Samenvatting1. Algemeen deel;
1.1 Algemene leerstukken en ontwikkelingen;
1.2 A.b.b.b. en algemeen verbindende voorschriften;
1.3 Privaatrechtelijk en feitelijk handelen;
2. Normerende werking a.b.b.b.;
2.1 Correcte bejegening en fair play;
2.2. Zorgvuldige voorbereiding en advisering;
2.3 Specialiteitsbeginsel;
2.4 Materiële zorgvuldigheid;
2.5 Rechtszekerheid en vertrouwen; 2.6 Gelijkheidsbeginsel; 2.7 Motivering.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
Pagina351-362
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelHandhaving van bestuursrecht
CiteertitelNTB 2006/51
Samenvatting1. Algemeen deel;
2. Preventieve handhaving;
3. Toezicht en opsporing;
4. Sanctionering
4.1 Bestuursdwang;
4.2 Dwangsom;
4.3 Intrekking van een begunstigende beschikking;
4.4 Bestuurlijke boete;
4.5 Overige sancties;
5. Gedogen;
6. Bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina363-372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRegister 2006
CiteertitelNTB 2006/52
Pagina373-374
Artikel aanvragenVia Praktizijn