Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 11-01-2007
Aflevering 1
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHerziening van rechtens onaantasbare besluiten.
CiteertitelJBa 2007/1
SamenvattingDe Centrale Raad van Beroep (Raad) en de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (afdeling) voeren verschillende koersen als het om de toepassing van art. 4:6 Awb ging. In de afgelopen jaren is de Raad naar de Afdeling toegegroeid maar er blijft een opmerkelijk verschil. In dit artikel zal op dat verschil en de wenselijkheid daarvan worden ingegaan.
Auteur(s)E.M.T.A. Göertz
Pagina2-5
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200605644/1
CiteertitelJBa 2007/2
SamenvattingBelanghebbende. Kapvergunning. Nabijheid- en zichtcriterium.

(X. / de B en W van Schiedam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam (hierna: het college) aan de naamloze vennootschap "N.V. ONS IBOR" een vergunning verleend voor de kap van tien elzen, vier populieren, drie essen, een iep, drie esdoorns en acht wilgen aan het Bospad te Schiedam.
Pagina6-6
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4822
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200601694/1
CiteertitelJBa 2007/3
SamenvattingBelanghebbende. Vereniging van eigenaren. Splitsingsreglement.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorhout, thans gemeente Teylingen, (hierna: het college)  [vergunnignhouder] vrijstelling ingevolge artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend van het bestemmingsplan "Oosterhout 1995" voor de vestiging van een lunchroom/snackbar op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Voorhout, gemeente Teylingen (hierna: het perceel).
Pagina6-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200603728/1
CiteertitelJBa 2007/4
SamenvattingBelanghebbende. Stankcirkel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2006 heeft verweerder het verzoek van appellanten om intrekking van de bij besluit van 7 mei 2004 aan [vergunninghouder] verleende vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor een manege op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen. Dit besluit is op 13 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200604471/1
CiteertitelJBa 2007/5
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang. Overweging ten overvloede.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 25 maart 2005 heeft het Centraal Instituut voor Dierziekte Controle-Lelystad (hierna: het CIDC) een verzoek van [verzoeker] om inzage in enkele door hem daarbij vermelde stukken afgewezen.
Pagina7-7
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200601694/1
CiteertitelJBa 2007/6
SamenvattingBelanghebbende. Milieugevolgen, besluitonderdeel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Voorhout, thans gemeente Teylingen, (hierna: het college)  [vergunnignhouder] vrijstelling ingevolge artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend van het bestemmingsplan "Oosterhout 1995" voor de vestiging van een lunchroom/snackbar op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Voorhout, gemeente Teylingen (hierna: het perceel).
Pagina7-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200603819/1
CiteertitelJBa 2007/7
SamenvattingBesluit. Verleningbesluit. Geluid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2005 heeft verweerder besloten op de Prins Alexanderweg en de Korte Bergweg (tussen Prins Alexanderweg en Huis ter Heideweg) een maximumsnelheid in te stellen van 30 kilometer per uur.
Pagina8-8
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200603188/1
CiteertitelJBa 2007/8
SamenvattingHernieuwde aanvraag. Nieuwe feiten en omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom (hierna: het college) geweigerd de door appellante gevraagde stukken met betrekking tot de aankoop door de gemeente van diverse onroerende zaken aan de Sint Josephstraat te Bergen op Zoom openbaar te maken.
Pagina8-9
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 27-12-2006, 200605393/1
CiteertitelJBa 2007/9
SamenvattingInhoud. Overleggen besteden besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 25 juli 2003, 9 oktober 2003, 10 oktober 2003, 12 november 2003, 23 december 2003 en 17 maart 2004 heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan appellanten kosten in rekening gebracht voor vluchtuitvoering, erkenning en kwalificatie als opleidingsinstelling.
Pagina9-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ5184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200604230/1
CiteertitelJBa 2007/10
SamenvattingHerstel verzuim. Bezwaarschrift per fax.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2005 heeft de raad voor rechtsbijstand 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) het verzoek van appellant om een toevoeging rechtsbijstand afgewezen.
Pagina10-10
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4819
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602581/1
CiteertitelJBa 2007/11
SamenvattingIndieningstermijn. Verzending per koerier.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2003 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: de Minister) aan appellant op grond van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden een subsidie ten bedrage van maximaal 10.272.900,- verleend.
Pagina10-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4818
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200600925/1
CiteertitelJBa 2007/12
SamenvattingTermijnoverschrijding. Hoorzitting. Late verschijning. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2005 heeft de gemeenteraad van Eemnes, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2004, het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 3e wijziging" vastgesteld.
Pagina11-11
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4812
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602484/1
CiteertitelJBa 2007/13
SamenvattingVerschoonbare termijnoverschrijding. Verschoonbaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2004 heeft appellant aan [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel kadastraal bekend Heeze, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] (verder: het perceel) aanwezige bebouwing te verwijderen en het in het besluit nader omschreven met het bestemmingsplan strijdige gebruik te staken.
Pagina12-12
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200601761/1
CiteertitelJBa 2007/14
SamenvattingHoorplicht. Hoorzitting. Late verschijning. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juni 2004 heeft appellant (hierna: het college) [wederpartij] geweigerd toestemming te geven om een horecabedrijf te vestigen in het pand [locatie] te [plaats] (hierna: het pand).
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602993/1 en 200602325/1
CiteertitelJBa 2007/15
SamenvattingDeskundigenbericht. StAB. Motivering.
Pagina13-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200602779/1
CiteertitelJBa 2007/16
SamenvattingWegenwet. Onttrekking aan de openbaarheid. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2004 heeft de raad van de gemeente Middelburg (hierna: de gemeenteraad) het verzoek van appellant sub 2, [verzoekers] tot onttrekking aan de openbaarheid van "de Leefkuil", gelegen tussen de Van Akenstraat en de Oude Rijksweg te Nieuw- en Sint Joosland, afgewezen.
Pagina13-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 20-12-2006, 200602367/1
CiteertitelJBa 2007/17
SamenvattingVoorbereidingsbesluit. Herziening bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Grootegast (hierna: het college) geweigerd medewerking te verlenen aan het verzoek van appellanten om uitbreiding van het woonwagencentrum aan de [locatie] te [plaats], gemeente Grootegast (hierna: het perceel).
Pagina14-14
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4779
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200606185/1
CiteertitelJBa 2007/18
SamenvattingBibob. Strafbaar feit. Gewijzigde gegevens. Vermoeden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 februari 2006 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd [wederpartij] een vergunning te verlenen als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet (hierna: de DHW) ten behoeve van de inrichting aan de [locatie] te Maastricht (hierna: de inrichting).
Pagina14-15
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingDe bestuurlijke boete. Kronieken Beginselen van behoorlijk bestuur. Kronieken Handhavan van bestuursrecht.
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina15-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn