Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 01-02-2007
Aflevering 2
RubriekAansprakelijkheidsrecht
TitelHoge Raad, 13-10-2006, C05/068HR
CiteertitelBb 2007, 4
SamenvattingFormele rechtskracht, ondanks vernietiging door bestuursrechter.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Geschil tussen gemeente en een groothandel in bouwmaterialen over de rechtmatigheid van een door de gemeente genomen bestuursdwangbesluit nu haar beslissing op bezwaar tegen dat besluit door de ABRvS werd vernietigd en nadien niet alsnog op het bezwaar is beslist; redelijke maatregelen ter voorkoming van (dreigende) schade, causaal verband; HR doet zelf de zaak af.
AnnotatorJ.J. Hoekstra
Pagina11-14
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AW2087
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFaillissementsrecht
TitelWetsvoorstel herziening schuldsaneringsregeling aanvaard door Tweede Kamer
CiteertitelBb 2007, 5
SamenvattingAcht jaar na inwerkingtreding van de wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp) lijkt een belangrijke aanpassing van de wet naderbij te komen. De Tweede Kamer heeft immers op 31 oktober 2006 wetsvoorstel 29942 tot herziening van de schuldsaneringsregeling aanvaard. Hieraan ging een reeks van parlementaire gebeurtenissen direct vooraf. Op 16 oktober 2006 heeft in de Tweede Kamer na een uitgebreide schriftelijke voorbereidingsronde een wetgevingsoverleg plaatsgevonden over het wetsvoorstel.
Auteur(s)G.H. Lankhorst
Pagina15-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn