TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 30-01-2007
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelBehoorlijkheidseisen bij de beoordeling van klachten en begrijpelijke correspondentie als element van behoorlijke klachtbehandeling
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 1
SamenvattingNederlanders klagen graag, maar officieel een klacht indienen, is te veel moeite, aldus de Volkskrant. Men zou kunnen denken dat dit ook geldt voor klagen over gerechten. Niettemin blijken gerechtsbesturen en medewerkers, betrokken bij de klachtbehandeling in de gerechten, in ruime mate geïnteresseerd in een voor hen georganiseerde bijeenkomst, waar de thema's 'Behoorlijkheidswijzer voor de rechtspraak' en 'Begrijpelijke taal als instrument van een goede communicatie' aan de orde zijn. Het krantenartikel ging dan ook niet over klachten over de rechtspraak, maar over consumentenklachten.
Auteur(s)M.T.A.B. Laemers
Pagina1-3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAanbeveling wrakingsprotocol gerechtshoven en rechtbanken
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 4
SamenvattingEind november 2006 heeft de presidentenvergadering de hier afgedrukte 'Aanbeveling wrakingsprotocol' vastgesteld. Het protocol bindt de gerechten niet rechtstreeks; de gerechtsbesturen kunnen voor het eigen gerecht een protocol vaststellen. Wel is het de bedoeling dat de lokale aanpassingen beperkt blijven. De aanbeveling strekt er immers toe dat de gerechten op dit punt zoveel mogelijk op eendere wijze te werk gaan.
Het protocol heeft mede het karakter van een draaiboek voor de organisatie van de behandeling van wrakingsverzoeken. In het bijzonder in dit opzicht kan er reden zijn voor lokale afwijking.
Pagina4-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelEen kwestie van gewicht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 10
SamenvattingDit is de vijfde in de serie columns waarin de heer N. van Raalte (voormalig raadsheer in het Gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkomen.
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina10-10
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelHofland/Hennis-arrest. Aanbod of uitnodiging tot onderhandelen?
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 11
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)Th.G. Lautenbach
Pagina11-14
UitspraakECLI:NL:HR:1981:AG4177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelJournalistiek en rechters gegijzeld
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 15
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteiten van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan mr. Rosa Jansen, vice-president rechtbank Utrecht, voorzitter strafsector.
Auteur(s)R. Jansen
Pagina15-15
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelLekenrecht
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 16
SamenvattingPremier Balkenende krijgt het verwijt vaak dat hij zo snel praat dat hele lettergrepen verdwijnen. Maar oud-LPF-kamerlid Eerdmans leek tijdens het symposium dat de Raad voor de rechtspraak op 30 november jl. in het paleisje aan de Kneuterdijk over lekenrechtspraak georganiseerd had, aan datzelfde spraakgebrek te lijden. Als het over zijn nu door Wilders' Partij voor de Vrijheid overgenomen wetsontwerp ging, slikte hij consequent de laatste lettergreep van die door hem beoogde lekenrechtspraak in.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina16-17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelHet ERA-Seminar 'Het bestrijden van de discriminatie met behulp van de anti-discriminatierichtlijnen van 2000'
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 18
SamenvattingOp 30 en 31 oktober 2006 nam ik deel aan een seminar van de Academy of European Law - Trier (ERA) over de Europese anti-discriminatierichtlijnen, 2000/43/EG en 2000/78/EG. In het kader van het EG-actieprogramma gericht op de bestrijding van discriminatie wordt rechters en officieren van justitie de gelegenheid geboden om zo kennis te maken met de problematiek die deze richtlijnen bestrijken. Doel hiervan is hen bewust te maken van het discriminatieleerstuk zodat zij dat in hun dagelijkse werk kunnen onderkennen.
Auteur(s)P. de Bruin
Pagina18-20
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbesprekingen
TitelM.T.A.B. Laemers, M. de Graaf, L.E. de Groot-van Leeuwen, Mediation in beklagzaken
CiteertitelTrema, nr. 1, 2007, p. 21
Auteur(s)R. Peters
Pagina21-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn