Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 30-01-2007
Aflevering 2
RubriekRedactionele bijdrage
TitelRechtsbescherming tegen vrijstellingsbesluiten
CiteertitelJBa 2007/19
SamenvattingIn de praktijk is gebleken dat complicaties ontstaan in het systeem van de rechtsbescherming wanneer een bouwvergunning met vrijstelling wordt verleend. Gezien de vooralsnog tegenstrijdige, lagere rechtspraak wordt in deze bijdrage bij deze problematiek stilgestaan.
Auteur(s)J.P. Hoegee
Pagina22-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200602087/1
CiteertitelJBa 2007/20
SamenvattingBelanghebbende. Zichtcriterium. Verkeersaantrekkende werking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oostflakkee (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Multicriteria Bedrijfshuisvesting B.V." (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de bouw van een winkelcentrum met 14 bovengelegen woningen op het perceel dat omsloten wordt door de Dabbestraat, Oostdijk, Oost-Achterweg en de Heerendijk te Oude-Tonge (hierna: het bouwplan).
Pagina26-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200602536/1
CiteertitelJBa 2007/21
SamenvattingBelanghebbende. Collectieve belangen. Bewonersvereniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 9 september 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn (hierna: het college) aan "Bospark Beekbergen B.V." vergunningen verleend voor het oprichten van 42 recreatiebungalows op het perceel Hoge Bergweg 16 te Beekbergen. Bij besluiten van gelijke datum heeft het college aan "Landgoed Valouwe B.V." vergunningen verleend voor het oprichten van 17 recreatiebungalows op het perceel Lage Bergweg 31 te Beekbergen.
Pagina26-27
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5847
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200604916/1
CiteertitelJBa 2007/22
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Zichtcriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2004 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap De Groote Waard, thans het college van dijkgraaf en heemraden van het waterschap Hollandse Delta (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor, voor zover thans van belang, het verwijderen van een gedeelte openbare weg op een perceel aan de [locatie] te [plaats] ter hoogte van [nummer].
Pagina27-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5843
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602022/1
CiteertitelJBa 2007/23
SamenvattingBelanghebbende. Kapvergunning. Afstand.

(Appellanten / B en W van Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) aan de vereniging "Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum 'Berkenhorst'" (hierna: vergunninghoudster) kapvergunning verleend voor het vellen van 1,47 hectare bos op het perceel Stakenbergweg 60 te Elspeet.
Pagina28-28
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602260/1
CiteertitelJBa 2007/24
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Zichtcriterium.

(Appellant / B en W van Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) aan de vereniging "Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum 'Berkenhorst'" (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een schietbaan in aarden wal en geluidswal met geluidsscherm op het perceel, kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie F no. 3940, plaatselijk bekend als Stakenbergweg 60 te Elspeet.
Pagina28-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6399
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602292/1
CiteertitelJBa 2007/25
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Zichtcriterium.

(Appellanten / B en W van Nunspeet).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet (hierna: het college) aan de vereniging "Vereniging Nationaal Jachtschietcentrum 'Berkenhorst'" (hierna: vergunninghoudster) kapvergunning verleend voor het vellen van 1,47 hectare bos op het perceel Stakenbergweg 60 te Elspeet.
Pagina29-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602585/1
CiteertitelJBa 2007/26
SamenvattingBelanghebbende. Procesbelang.

(Appellante / B en W van Schoonhoven).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schoonhoven (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vergunning verleend voor het slopen van een schuur op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te Schoonhoven.
Pagina30-30
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-01-2006, 200605247/1
CiteertitelJBa 2007/27
SamenvattingBelanghebbende. Huur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2005 heeft appellant [verzoeker] onder oplegging van een dwangsom gelast het exploiteren van het pand [locatie] te [plaats] als onzelfstandige woonruimte te doen beŽindigen en beŽindigd te houden.
Pagina30-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6385
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602860/1
CiteertitelJBa 2007/28
SamenvattingBelanghebbende. Monumentenwet. Aanwijzing.

(Raad en B en W / Wederpartij).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 november 2002 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Staatssecretaris) de terrasaanleg en tuin behorende bij villa Oranjestein aan de Torenlaan 64 te Laren aangewezen als beschermd monument.
Pagina31-31
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6403
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200602789/1
CiteertitelJBa 2007/29
SamenvattingAdviseur. Zorgvuldigheidsbeginsel.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2001 heeft het college van burgemeester en wethouders van Schiedam (hierna: het college) geweigerd aan appellant bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning door middel van een dakopbouw op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Schiedam (hierna: het perceel).
Pagina31-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5486
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200603380/1
CiteertitelJBa 2007/30
SamenvattingBestuursdwang. Gedogen. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Emmen (hierna: het college) appellant onder aanzegging van bestuursdwang gelast de zonder toestemming en/of vergunning in de [locatie] afgemeerde woonboot binnen ťťn jaar na verzending van deze brief uit de gemeente Emmen te verwijderen en verwijderd te houden.
Pagina32-32
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5489
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200608216/1
CiteertitelJBa 2007/31
SamenvattingDwangsom. Concreet zich op legalisatie.

(Verzoekster / GS van Noord-Brabant).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 november 2006 heeft verweerder aan verzoekster twee lasten onder dwangsom opgelegd.
Pagina32-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6368
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200602643/1
CiteertitelJBa 2007/32
SamenvattingTermijn. Bezwaarschrift. Termijnoverschrijding. Verschoonbaar.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel ZuiderAmstel (hierna:het dagelijks bestuur) aan het Stadsdeel ZuiderAmstel, Sector Beheer, vergunning verleend voor het bouwen in afwijking van de bij besluit van 30 oktober 1999 verleende bouwvergunning voor het plaatsen van 173 ondergrondse afvalcontainers met inwerpvoorziening (fase III) in het gebied begrensd door de De Boelelaan, de Buitenveldertselaan, de zuidelijke gemeentegrens, de Amstelveenseweg, de Van Nijenrodeweg, de Jachthavenweg en het Jollenpad, waarbij de afwijking bestaat uit het wijzigen van de situering van een gedeelte van de ondergrondse afvalcontainers en het vergroten van het aantal tot 177.
Pagina33-33
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-01-2006, 200606780/1
CiteertitelJBa 2007/33
SamenvattingProceskosten. Redelijkerwijs te maken kosten.

(Appellant / B en W van Middelburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2006 heeft verweerder het verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een inrichting bestaande uit een groenbedrijf (hierna: het groenbedrijf) op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
Pagina33-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200601827/1
CiteertitelJBa 2007/34
SamenvattingBeroep. Algemeen verbindend voorschrift. Parkeerverordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 februari 2002 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel (hierna: het dagelijks bestuur) het Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Zuideramstel 2002 vastgesteld en bepaald dat dit besluit in werking treedt op 1 april 2002.
Pagina34-34
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5495
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 17-01-2006, 200605378/1
CiteertitelJBa 2007/35
SamenvattingGezag van gewijsde. Nieuw besluit op bezwaar. Omvang heroverweging.

(Appellanten / Besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol).
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 mei 2001 heeft de besliscommissie van het Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de besliscommissie) een verzoek van appellanten om vergoeding van schade krachtens de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling) afgewezen.
Pagina35-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6366
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 03-01-2007, 200603353/1
CiteertitelJBa 2007/36
SamenvattingProceskosten. Verletkosten. Gewicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2005 heeft de korpschef van de politieregio Midden en West Brabant (hierna: de korpschef) appellant naar aanleiding van zijn verzoek om gegevens meegedeeld dat het "Vennenplein" in de gemeente Woensdrecht niet bekend is en dat geen meldingen bij de politie zijn vastgelegd over bekladdingen aan het Handekenskruid.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200604206/1
CiteertitelJBa 2007/37
SamenvattingMandaat.

(Appellanten / B en W van Breda).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouders] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een paardenhouderij gelegen aan de [locatie] te Breda. Dit besluit is op 27 april 2006 ter inzage gelegd.
Pagina36-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5859
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602415/1
CiteertitelJBa 2007/38
SamenvattingDelegatie. Vrijstelling. Bouwvergunning.

(Appellant / B en W van Montferland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Didam, thans het college van burgemeester en wethouders van Montferland (hierna: het college) geweigerd aan appellant vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor de bouw van een dienstwoning op het perceel [locatie] te Didam (hierna: het perceel).
Pagina36-37
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6402
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina39-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn