Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 26-01-2007
Aflevering 1
RubriekArtikelen
TitelWie is er bang voor de Kaderrichtlijn water? De betekenis van de Kaderrichtlijn water voor de landbouw
CiteertitelAgr.r 2007, p. 3
SamenvattingEr gebeurt veel op het terrein van het Europese en nationale waterrecht. Voorstellen voor wetten en richtlijnen volgen elkaar in snel tempo op. Een van de ontwikkelingen die op dit moment volop in de belangstelling staat is de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn water (KRW) in het jaar 2000. Met deze richtlijn is binnen de Europese Unie gekozen voor een nieuwe benadering van het waterbeleid. De KRW moest (wat de eerste delen betreft) op 22 december 2003 in het nationale recht van de Lidstaten zijn omgezet.
Auteur(s)H.F.M.W. van Rijswick
Pagina3-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe overeenkomst als beleidsinstrument bij de herinrichting van het landelijk gebied
CiteertitelAgr.r 2007, p. 14
SamenvattingBij de ontwikkeling van het landelijk gebied wordt de overeenkomst als juridisch instrument gehanteerd. Agrarische adviseurs kunnen worden geconfronteerd met langdurige onderhandelingen over de condities waaronder de gemeente, al dan niet in samenspraak met de provincie, bereid is medewerking te verlenen aan bepaalde ontwikkelingen in het buitengebied, bijvoorbeeld waar het gaat om hergebruik van voormalige agrarische gronden en opstallen of landgoedontwikkeling. Instrumenten van het privaatrecht passen in het voornemen tot het toepassen van ontwikkelingsplanologie. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de in de praktijk meest voorkomende typen overeenkomsten in het kader van de gebiedsontwikkeling.
Auteur(s)C.W.M. van Alphen
Pagina14-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet geurhinder en veehouderij; de stand van zaken
CiteertitelAgr.r 2007, p. 19
SamenvattingMedio 2006 heb ik in dit tijdschrift het wetsvoorstel voor de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: 'de wet') behandeld. Het wetsvoorstel is niet ongeschonden de Tweede Kamer doorgekomen. Op 3 oktober 2006 heeft de Eerste Kamer het geamendeerde wetsvoorstel aangenomen. De wet is op 7 november 2006 in het Staatsblad gepubliceerd en op 1 januari 2007 in werking getreden. In deze bijdrage zal ik kort stilstaan bij de door de Tweede Kamer aangebrachte wijzigingen. Alvorens ik hieraan toekom, zal ik hierna eerst het systeem van de Wet geurhinder en veehouderij kort uit de doeken doen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijs ik naar mijn eerdere bijdrage.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina19-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerslag jaarvergadering Vereniging voor Agrarisch Recht
CiteertitelAgr.r 2007, p. 22
SamenvattingOp donderdag 18 mei 2006 vond in het Musis Sacrum te Arnhem de 47ste Algemene ledenvergadering plaats. Deze vergadering was opgesplitst in een wetenschappelijk deel en een huishoudelijk deel. Het thema van het wetenschappelijk deel van dit jaar was 'Ketensystemen in de Agro-Food sector'. Allereerst gaven de preadviseurs een toelichting op de door hen gegeven preadviezen. Vervolgens kwam er een discussie op gang naar aanleiding van de preadviezen en het betoog van vier interveniŽnten. Het geheel is door ons in onderstaand verslag beknopt weergegeven.
Auteur(s)A. Oldengarm , J.H.E. Visscher
Pagina22-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving en literatuur
TitelWetgeving en literatuur
CiteertitelAgr.r 2007, p. 28
Auteur(s)S. Bezemer
Pagina28-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelBasiscursus Agrarisch Recht 2007
CiteertitelAgr.r 2007, p. 32
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelAgr.r 2007, p. 33
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAankondigingen
TitelNVR-symposium
CiteertitelAgr.r 2007, p. 32
Pagina32-32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 15-05-2006, PH 05-19; PH 05-20
CiteertitelAgr.r 2007/5379
SamenvattingOvertreding van Artikel 4 van de Verordening HPA bestrijding phytophthora infestans bij aardappelen 2003. Uitspraak naar aanleiding van een verzetschrift tegen een bij verstek gegeven uitspraak.
Pagina34-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 15-05-2006, AM 05-42
CiteertitelAgr.r 2007, p. 36
SamenvattingOvertreding van artikel 3 lid 1 van de Verordening HPA aardappelmoeheid 2003.
AnnotatorC.C.A. Boons
Pagina36-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 15-05-2006, AM 05-44
CiteertitelAgr.r 2007/5381
SamenvattingOvertreding van artikel 3 lid 1 van de Verordening HPA aardappelmoeheid 2003.
AnnotatorC.C.A. Boons
Pagina36-37
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 15-05-2006, KC 05-32
CiteertitelAgr.r 2007/5382
SamenvattingOvertreding van artikel 4, eerste lid onderdeel d van de Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004.
AnnotatorC.C.A. Boons
Pagina37-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelTuchtgerecht Akkerbouwproductschappen, 15-05-2006, KC 05-45
CiteertitelAgr.r 2007/5383
SamenvattingOvertreding van artikel 4, eerste lid onderdeel d van de Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2004.
AnnotatorC.C.A. Boons
Pagina38-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen, 20-06-2006, ---
CiteertitelAgr.r 2007/5384
SamenvattingAlgemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen 1992 (AHL). Geschil omtrent een onder de AHL geleverde melkrobot. Geschillen met betrekking tot een overeenkomst waarop de AHL van toepassing zijn worden beslecht bij wijze van arbitrage volgens het van de AHL deel uitmakende Arbitragereglement.

(de maatschap Koopman Zomer; J.J.M. Koopman; M.M.A. Koopman-Zomer / Manus Holland BV).
Pagina39-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelArbitragecommissie Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen, 20-06-2006, ---
CiteertitelAgr.r 2007/5385
SamenvattingAlgemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en -uitrustingen 1992 (AHL). Geschil omtrent een onder de AHL geleverde geitenmelkstal. Geschillen met betrekking tot een overeenkomst waarop de AHL van toepassing zijn worden beslecht bij wijze van arbitrage volgens het van de AHL deel uitmakende Arbitragereglement.
Pagina43-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn