Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 16-02-2007
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelProcesbegeleider
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 73
SamenvattingWat doet u voor de kost? Denk tegenwoordig even na voor je advocaat zegt. Op feesten en partijen kan dat tot netelige situaties leiden. Advocaten zijn de representanten van het kwaad. Met nostalgie wordt aan de borreltafel verhaald van Middeleeuwse executies.
Auteur(s)M. Kaaks
Pagina73-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelAgenda
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 76
Pagina76-76
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVan de deken
TitelReorganisatie
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 75
SamenvattingU hebt misschien kennisgenomen van de twee personeelsadvertenties die de Nederlandse Orde van Advocaten op zaterdag 3 februari heeft geplaatst in De Volkskrant en NRC Handelsblad. We zoeken een beleidscoŲrdinator eenheid beleid' en een 'hoofd eenheid diensten'. In de advertentie wordt gewag gemaakt van een reorganisatie van het bureau van de Orde. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om u van de achtergronden van de komende vergaderingen op de hoogte te brengen.
Auteur(s)E. Unger
Pagina75-75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOrde - Opleidingen
TitelOpleidingen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 102
Pagina102-102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 22-05-2006, D06-0004
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 106
SamenvattingDe verjaringstermijn van drie maanden, vastgelegd in artikel 7 lid 1 van het Reglement van de Commissie, ziet op de periode gelegen tussen het moment waarop de cliŽnt kennisnam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft, en het moment waarop de cliŽnt zijn klacht overeenkomstig de kantoorregeling van de advocaat bij die advocaat heeft ingediend. Onder de omstandigheden van het geval kan het aan de cliŽnt niet worden aangerekend dat hij eerst anderhalf jaar heeft gewacht met het aanhangig maken van de zaak bij de Commissie.
Pagina106-107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitspraken geschillencommissie
TitelGeschillencommissie Advocatuur, 19-07-2006, ADV06-0027
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 107
SamenvattingDat de cliŽnt iets langer dan vijf jaar heeft gewacht met het voordragen van bezwaren tegen de werkzaamheden van de advocaat leidt niet tot niet-ontvankelijkheid. Discussie over de vraag of overeengekomen is dat de advocaat op basis van 'no cure, no pay' zal werken.
Pagina107-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline 's-Hertogenbosch, 23-01-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 110
SamenvattingOvertreding concurrentiebeding tuchtrechtelijk verwijtbaar.

Pagina110-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRaad van Discipline Amsterdam, 25-04-2006, ---
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 111
SamenvattingOntbreken goed overleg met cliŽnt.

Pagina111-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelStatistisch bewijs: alleen maar gedonder
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 72
Samenvatting'There are lies, damned lies, and statistics.' Met dit bekende adagium zijn de meningen van veel strafpleiters over statistisch bewijs samen te vatten. Voor zover men althans ervaring heeft met statistieken in de bewijsvoering in strafzaken. Advocaten zien dus weinig in door Justitie voorspelde scenario's waarin deze bewijsvoering belangrijker wordt (zie het vorige nummer, p. 38).
Auteur(s)P. Elberse
Pagina72-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelCiviel procederen moet eenvoudiger worden
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 73
SamenvattingOp 5 februari 2007 gaf de demissionaire minister van justitie zijn reactie op het Eindrapport fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht. De reactie telt 42 pagina's en sluit af met een wetgevingsprogramma.
Auteur(s)J. Ekelmans
Pagina73-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechter schrijft terug
TitelHet terminale argument van mr. Huub Janssen
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 85
Samenvatting'Met de dood was ook het leven uit de zaak. De tijd had het argument ingehaald.'
Auteur(s)J. van der Does
Pagina85-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelRechtsbijstandsverzekering ontslaat advocaat niet van ongeschreven plicht
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 91
SamenvattingEr kan een tekort ontstaan aan advocaten die zich wijden aan de laagbetalende sociale advocatuur, waardoor de rechtszekerheid wordt aangetast. Nu veel advocaten nog altijd de morele plicht voelen om cliŽnten op basis van toevoegingen te helpen, moet de Orde meer doen dan advocaten oproepen om creatief om te gaan met honoraria en cliŽnten verwijzen naar rechtsbijstandverzekeraars.
Auteur(s)B. Baarsma
Pagina91-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelGedragsrechtelijke dilemma's in de zaak-Holleeder. Over tegenstrijdige belangen, geheimhouding, onafhankelijkheid en vertrouwen in de advocatuur
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 78
SamenvattingBram Moszkowicz moet de verdediging van Holleeder neerleggen, als hij de geloofwaardigheid van Endstra moet aantasten maar dit niet voluit kan doen omdat deze zijn cliŽnt was. Aldus Taru Spronken e.a.
Auteur(s)M. Attinger , J. Fermont , T. Spronken
Pagina78-82
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNieuwe wet kan patstelling in 'AIVD-zaken' niet doorbreken
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 86
SamenvattingWet afgeschermde getuigen niet nuttig. Omdat de nieuwe wet zoveel mogelijkheden geeft om AIVD-ers en hun ambtsberichten uit de rechtzaal weg te houden, zal AIVD-informatie zelden zelfstandig bruikbaar bewijsmateriaal opleveren.
Auteur(s)A. Sennef
Pagina86-88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek pensioenrecht 2005-2006
CiteertitelAdvocatenblad, jrg. 2007, nr. 3, p. 92
SamenvattingNa de analyse van de nieuwe Pensioenwet in het vorige nummer nu de kroniek, met in systematische volgorde de belangrijkste ontwikkelingen in het pensioenrecht in de tweede helft van 2005 en in 2006.
Auteur(s)B.J. Bodewes , A.W. Cramer , W.P.M. Thijssen
Pagina92-101
Artikel aanvragenVia Praktizijn