AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 24-02-2007
Aflevering 8
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 23-11-2006, 73053/01
CiteertitelAB 2007/51
SamenvattingBelastinggeschil met boete; toepasselijkheid art. 6 lid 1 EVRM; 'criminal charge'; hoorplicht in fiscale boeteprocedure.

(Jussila / Rusland).
Samenvatting (Bron)No violation of Art. 6-1
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
Pagina313-324
UitspraakECLI:CE:ECHR:2006:1123JUD007305301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 26-10-2006, C-192/05
CiteertitelAB 2007/52
SamenvattingOok bij oorlogsslachtofferuitkeringen moet het gemeenschapsrecht in acht worden genomen.

(K. Tas-Hagen, R.A. Tas / Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 oktober 2006. # K. Tas-Hagen en R. A. Tas tegen Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Centrale Raad van Beroep - Nederland. # Uitkering toegekend door lidstaat aan burger-oorlogsslachtoffers - Voorwaarde van woonplaats in deze lidstaat op datum van indiening van uitkeringsaanvraag - Artikel 18, lid 1, EG. # Zaak C-192/05.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina324-330
UitspraakECLI:EU:C:2006:676
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200601111/1
CiteertitelAB 2007/53
SamenvattingToezicht; vorderen inlichtingen met ander doel; afdwingen medewerking met dwangsom; terugbrengen plaatsgebonden risico binnen grenswaarde.

(X / College van B en W van Spijkenisse).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2005 heeft verweerder aan appellanten een last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd.
AnnotatorF.C.M.A. Michiels
Pagina330-333
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 17-01-2007, 200602884/1
CiteertitelAB 2007/54
SamenvattingBurgemeester en wethouders hebben geen gebruik mogen maken van ten onrechte door gedeputeerde staten verleende verklaring van geen bezwaar; project niet voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een winkel/magazijn/viskwekerij op een perceel aan de Esweg te Eelde, gelegen tussen de huisnummers [] en [] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina333-336
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6414
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-01-2007, 200602654/1 en 200604018/1
CiteertitelAB 2007/55
SamenvattingVrijstelling voor uitbreiding bedrijfspand; vrijstellingsbevoegdheid kan niet worden gebruikt voor het realiseren van een woning in het bedrijfspand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 augustus 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) [vergunninghouder] vrijstelling en reguliere bouwvergunning eerste fase verleend voor het wijzigen van de bedrijfsruimte op het perceel aan de [locatie] te Eindhoven (hierna: het perceel) in een bedrijfsruimte met woning.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina336-339
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ5864
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200603766/1
CiteertitelAB 2007/56
SamenvattingEen drinkwaterleiding is geen waterstaatswerk in de zin van de Deltawet 1958; het verleggen valt niet onder begrip 'voorziening ter aanpassing waterstaatswerk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2005 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (hierna: de Staatssecretaris) een aanvraag van de rechtsvoorganger van appellante, de naamloze vennootschap "N.V. Waterbedrijf Europoort", om een bijdrage in verband met het verleggen van leidingen vanwege de versterking van de Europadijk, nabij Rozenburg, afgewezen.
AnnotatorA. van Hall
Pagina339-342
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-11-2006, 06/2164 AOW
CiteertitelAB 2007/57
SamenvattingHet gemeenschapsrecht verplicht de bestuursrechter niet om art. 8:88 Awb buiten toepassing te laten.
Samenvatting (Bron)Afwijzing van het verzoek om herziening.
AnnotatorR. Ortlep
Pagina343-344
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ2586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-12-2006, AWB 06/478
CiteertitelAB 2007/58
SamenvattingArt. 6:6 Awb kan niet door een rechterlijk orgaan worden toegepast in een procedure ingevolge de Wet op de Accountants-Administratie consulenten.
Samenvatting (Bron)Wet op de Accountants-Administratieconsulenten Raad van tucht Den Haag
AnnotatorH. Peters
Pagina344-348
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AZ5790
Artikel aanvragenVia Praktizijn