Notariaat magazine

Uitgever Sdu
Tijdschrift Notariaat magazine
Datum 23-02-2007
Aflevering 2
RubriekWaarvan Akte
TitelWaarvan Akte
CiteertitelNotariaat 2007/2, 7
Pagina7-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNotaBoek
TitelSdu Commentaar Ondernemingsrecht
CiteertitelNotariaat 2007/2, 19
Auteur(s)A. Loman
Pagina19-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAls u het mij vraagt
TitelLeven als God in Frankrijk, maar ook in box 3?
CiteertitelNotariaat 2007/2, 21
SamenvattingWie droomt er niet van een eigen vakantiehuis in Zuid-Frankrijk? Voor veel Nederlanders is het geen droom: zij hebben een tweede huis in het buitenland.
Auteur(s)J. Sjerps
Pagina21-21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTaalNoot
TitelDe komma
CiteertitelNotariaat 2007/2, 25
Auteur(s)A. Huyser
Pagina25-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet hart van de zaak
TitelProefschrift Boonacker
CiteertitelNotariaat 2007/2, 26
SamenvattingVolgens de Wet op het notarisambt 1999 moet een notaris onpartijdig zijn. Oud-notaris Robert Boonacker (1953) verwonderde zich erover dat dit begrip nergens in de notariŽle literatuur wordt gedefinieerd. In zijn proefschrift 'De onpartijdigheid van de notaris' doet hij daarvan verslag.
Auteur(s)J. aan de Stegge
Pagina26-27
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGastcolumn
TitelPensioenperikelen
CiteertitelNotariaat 2007/2, 29
SamenvattingEr is de laatste tijd nogal wat te doen over het Notarieel Pensioenfonds. In het JBN van februari 2007 stond een artikel over de in het reglement opgenomen leeftijdsdiscriminatie. Zowel de Commissie Gelijke Behandeling als de Rechtbank te Den Haag zijn van mening dat het huidige pensioenreglement zich schuldig maakt aan discriminatie op grond van leeftijd. Mensen die arbeidsongeschikt worden na hun vijftigste zijn beter af dan diegenen die voor hun vijftigste arbeidsongeschikt raken. Dat is best vervelend als je op je negenenveertigste getroffen wordt door een hersenbloeding en niet meer in staat bent het vak uit te oefenen.
Auteur(s)C. Romeijn
Pagina29-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelAfscheidsinterview KNB-directeur Pieter Kole
CiteertitelNotariaat 2007/2, 30
Samenvatting'De notaris moet beseffen dat zijn ambt meer maatschappelijke en groepsverantwoordelijkheid met zich meebrengt dan een ander beroep.' Die boodschap wil vertrekkend KNB-directeur Pieter Kole nalaten. Het heeft hem gestoord dat delen van het notariaat dat besef niet altijd hebben gehad. Onder meer het kwaliteitsborgingbeleid is daardoor vertraagd, stelt hij vast.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina30-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAls u het mij vraagt
TitelKwaliteitstoezicht in de steigers
CiteertitelNotariaat 2007/2, 33
SamenvattingNotarissen vervullen een belangrijkste rol in de samenleving. Zij zorgen voor rechtszekerheid. Om die functie te kunnen vervullen, worden vele eisen aan de notarissen gesteld: zij moeten vertrouwen wekken, onkreukbaar, onpartijdig en onafhankelijk zijn en goede kwaliteit leveren.
Auteur(s)L. Minkjan
Pagina33-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekIn alle Staten
TitelOver kabinetsplannen, de Staten-Generaal, wetgeving en andere 'politieke zaken'
CiteertitelNotariaat 2007/2, 35
SamenvattingHet Algemeen Overleg tussen de minister van Justitie en de Tweede Kamer over het Rapport van de Commissie Hammerstein en de kabinetsreactie is nog niet gepland.
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInterview
TitelKennismaking Hans Kuijpers
CiteertitelNotariaat 2007/2, 36
Samenvatting"Je kunt er wel van overtuigd zijn dat jouw werk van groot maatschappelijk nut is, maar het gaat er uiteindelijk om of dat door de buitenwereld wordt ervaren, niet of je het zelf vindt."
Voor Hans Kuijpers is het notariaat nog een bedrijfstak die hij uitsluitend van de buitenkant kent. Na 1 maart zal dat snel veranderen. Op die datum volgt hij Pieter Kole op als directeur van het KNB-bureau. Een kennismaking.
Auteur(s)J. de Gruiter
Pagina36-39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 07-12-2006, 1977/05 NOT
CiteertitelNotariaat 2007/2, 42
SamenvattingVeilingvoorwaarden dienen alle aspecten van de zaak duidelijk en objectief weer te geven, rekening houdende met de belangen van alle betrokkenen.
Samenvatting (Bron)Door zijn handelwijze heeft de notaris een situatie in het leven geroepen waardoor degene die zich beroept op de tekst van het veilingboekje wordt bevoordeeld ten opzichte van klaagster. Door zich niet neutraal uit te laten kiest de notaris partij. Het had op de weg van de notaris gelegen de tekst in het veilingboekje zorgvuldiger en objectiever te redigeren, rekening houdend met ook de belangen van klaagster en zich daarbij te onthouden van een oordeel over het al of niet toekomen van zakelijke werking van de MGE-bepalingen, nu hierover klaarblijkelijk discussie mogelijk is.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtuitspraken
TitelGerechtshof Amsterdam, 23-11-2006, 947/2006 NOT
CiteertitelNotariaat 2007/2, 43
SamenvattingAntidatering was in casu toch vergeeflijk. Hoger beroep van de beslissing van de Kamer van Toezicht Amsterdam, 23 mei 2006, nr. 05/50, vermeld in NM 2006, nr. 8.
Samenvatting (Bron)De notaris had in casu niet eerder tot uitbetaling mogen overgaan dan nadat hij een schriftelijke bevestiging van klagers had ontvangen dat zij hiermee instemden, dan wel anderszins in staat was om zonder meer aan te tonen dat hij daartoe instructies had gekregen.
Pagina43-43
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2006:AZ3682
Artikel aanvragenVia Praktizijn
Rubriekwww.notaris
Titelwww.davina.nl
CiteertitelNotariaat 2007/2, 43
SamenvattingHoe zien de digitale visitekaartjes eruit binnen het notariaat? Surfend op internet klikt Notariaat Magazine webpages aan voor een praatje en een plaatje achter de webpage. In deze aflevering: www.davina.nl.
Auteur(s)M. de Groot
Pagina43-43
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMevrouw de notaris
TitelMevrouw de notaris: Joyce Leemrijse
CiteertitelNotariaat 2007/2, 44
SamenvattingRust, zelfverzekerdheid en voldoende abstractievermogen voor het noodzakelijke 'tekentafelwerk'. Het zijn volgens Joyce Leemrijse dť ingrediŽnten voor een succesvolle carriere in de notariŽle vennootschapspraktijk. En dat is zeker niet alleen voor mannen weggelegd, bewijst haar recente benoeming bij AKD Prinsen Van Wijmen. 'Vrouwen hebben vaak meer grote lijnen in zich dan ze zelf beseffen.'
Auteur(s)M. Hooimeijer
Pagina44-47
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia etcetera
TitelPersonalia etcetera
CiteertitelNotariaat 2007/2, 49
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeachte redactie
TitelGeachte redactie
CiteertitelNotariaat 2007/2, 49
Pagina49-49
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOmslag
TitelNotariŽle markt
CiteertitelNotariaat 2007/2, 10
SamenvattingDe smaak van champagne na de benoeming van de 1500ste notaris is nog niet eens van de tong verdwenen. Toch dringt de vraag zich al op hoe succesvol het nieuwe vestigingsbeleid eigenlijk is geweest. Want zeven jaar na de invoering van het nieuwe systeem zijn er bijna net zoveel notarissen bijgekomen als in de zeven jaar ervoor. Marc Hameleers, adviserend lid van de Commissie Hammerstein voor het ministerie van Economische Zaken, noemt de toename 'op zich positief'. Maar is het daarmee een succes?
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina10-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelInternet en advies
CiteertitelNotariaat 2007/2, 16
SamenvattingWat heeft de notaris gemeen met de reisadviseur of de apotheker? Alle drie zijn het beroepsbeoefenaren die hun klanten van informatie en advies voorzien. En alle drie kregen zij in de afgelopen tien jaar te maken met de opkomst van internet, waardoor interne en externe bedrijfsprocessen radicaal veranderden. Welke kansen bood het nieuwe medium, en welke gevaren? Notariaat Magazine maakte een rondgang door de nieuwe virtuele dorpsstraat van Nederland. "Het begrip 'toegevoegde waarde' heeft enorm veel betekenis gekregen."
Auteur(s)T. Scheltema
Pagina16-19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelDerdengelden
CiteertitelNotariaat 2007/2, 22
SamenvattingFinancieel toezicht 'nieuwe stijl'. Zeveneneenhalf jaar geleden werd het geÔntroduceerd. Wat zijn de ervaringen? Blijkt het toezicht effectief? En hoe is het gesteld met de handhaving ervan? Tijd voor een tussenbalans. Het Instituut voor Onderzoek naar Overheidsuitgaven deed onderzoek. Voorzichtige conclusie: calamiteiten bleven uit, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Een gesprek met onderzoekers Koos van Dijken en Zosja Berdowski.
Auteur(s)J. Vijselaar
Pagina22-25
Artikel aanvragenVia Praktizijn