Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 13-02-2007
Aflevering 3
RubriekRedactionele bijdrage
TitelHet belanghebbendenbegrip in het milieurecht
CiteertitelJBa 2007/39
SamenvattingInmiddels zijn een aantal maanden verstreken na de afschaffing van de actio popularis in het milieurecht. De eerste uitspraken over het belanghebbendenbegrip in het milieurecht zijn verschenen. In dit artikel wordt na een korte inleiding een overzicht gegeven van de uitspraken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) zich heeft uitgelaten over het rechtstreeks betrokken belang van natuurlijke personen bij milieurechtelijke kwesties. Hierbij zal worden onderzocht welke criteria de Afdeling hanteert bij de toetsing aan art. 1:2, lid 3 Awb.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina42-46
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200603382/1
CiteertitelJBa 2007/40
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2005, gericht aan het bestuur van het Gewest Noord-Limburg, thans Regio Midden- en Noord-Limburg, heeft verweerder in het kader van de budgetregeling verkeerslawaai de doelmatigheid, soberheid en rechtmatigheid van de besteding van subsidies van in het jaar 2002 gereedgekomen projecten van de subsidie vastgesteld.
Pagina46-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200605289/1
CiteertitelJBa 2007/41
SamenvattingBesluit. Publiekrecht. Teruggave kunst.
Samenvatting (Bron)Bij schrijven van 10 december 2003 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: de staatssecretaris) het verzoek van [verzoeker] om teruggave van 34 schilderijen en 37 tekeningen afgewezen.
Pagina47-47
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200604785/1
CiteertitelJBa 2007/42
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Advisering. Motivering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 september 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een monumentenvergunning verleend voor het vergroten van de begane grond van het gebouw [locatie 1] te Amsterdam.
Pagina47-48
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6881
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200601111/1
CiteertitelJBa 2007/43
SamenvattingMedewerkingsplicht. Toezicht. Naleving. Inzage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juli 2005 heeft verweerder aan appellanten een last onder dwangsom wegens overtreding van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd.
Pagina48-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200604541/1
CiteertitelJBa 2007/44
SamenvattingBeroep. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Staatssecretaris) het [boerderijcomplex], bestaande uit een woonhuis en een schuur, gelegen aan de [locatie] te [plaats], als beschermd monument aangewezen.
Pagina49-49
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6874
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200605406/1
CiteertitelJBa 2007/45
SamenvattingIntrekking bezwaar. Hoorzitting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 februari 2004 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam (hierna: het dagelijks bestuur) de besluiten strekkende tot subsidieverlening voor gevelreiniging en funderingsherstel van respectievelijk 7 december 1999 en 16 oktober 2000 ingetrokken.
Pagina49-50
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7456
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200603384/1
CiteertitelJBa 2007/46
SamenvattingHeroverweging. Belang. Toelaten bezwaren.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 augustus 2003 heeft appellant (hierna: de burgemeester) aan [vergunninghouder] een vergunning verleend tot 15 juli 2004 voor het exploiteren van de [seksinrichting] aan het [locatie] te [plaats] (hierna: de seksinrichting).
Pagina50-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200603249/1
CiteertitelJBa 2007/47
SamenvattingGrondslag uitspraak. Omvang beroep. Ambtshalve.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal (hierna: het college) de bij het besluit van 9 augustus 1994 ten behoeve van het door appellante geëxploiteerde [café] aan de [locatie] te Veenendaal (hierna: het café) verleende gebruiksvergunning gewijzigd en daarbij het maximum aantal toe te laten personen op 250 gesteld.
Pagina51-51
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200603725/1
CiteertitelJBa 2007/48
SamenvattingGrondslag uitspraak. Omvang beroep. Ambtshalve aanvulling gronden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 januari 2005 heeft de inspecteur van de politie BE Heerlen-Centrum-Zuid, namens appellant, krachtens artikel 2.4.25, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Heerlen (hierna: de APV) [wederpartij] een verbod opgelegd om zich in het door het college van burgemeester en wethouders van Heerlen ingevolge artikel 2.4.25, eerste lid, van de APV aangewezen gebied te bevinden gedurende een periode van 14x24 uren, ingaande op 6 januari 2005 te 19.15 uur en eindigend op 20 januari 2005 te 19.15 uur.
Pagina51-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 31-01-2007, 200602741/1
CiteertitelJBa 2007/49
SamenvattingVernietiging. Gevolgen. Voorlopige voorzieningen. Toestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan appellant sub 2 bouwvergunning verleend voor het verbouwen van de woning op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200609292/2
CiteertitelJBa 2007/50
SamenvattingProceskostenveroordeling. Tegemoetkomen. Proceskostenveroordeling. Voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 22 december 2006, bij de Raad van State ingekomen op 27 december 2006, heeft verzoekster de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen ten aanzien van het besluit van 28 november 2006 waarbij verweerder haar een last onder dwangsom heeft opgelegd.
Pagina52-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina52-53
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2007/
SamenvattingStaatsblad 2007, 27 (Wet van 21 december 2006, houdende wijziging van de Woningwet) - TK 2006-2007, 30938, nr. 2 (Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht) - TK 2006-2007, 30940, nr. 2 (Wijziging van de Flora- en faunawet).
Pagina53-54
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina55-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn