Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 20-02-2007
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelEuropa en de erfenis van Meijers
CiteertitelNTBR 2007, 5, p. 45
SamenvattingHet liberale Eerste Kamerlid Zegering Hadders suggereerde op 5 maart 1947 de Minister van Justitie Van Maarseveen om prof. Meijers 'te verzoeken een geheel nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) samen te stellen, een ontwerp dat, omdat het door één man wordt ontworpen, van één geest kan zijn vervuld en daardoor tevens een logisch sluitend geheel zal vormen' (Handelingen I 1946/47, p. 471). Het vervolg van de geschiedenis is overbekend. Het werk van één man werd het niet. Ook vroeg de hercodificatie aanzienlijk veel meer tijd dan gedacht. Maar het streven naar een logisch sluitend geheel bleef.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina45-45
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConstitutionele en rechtsvergelijkende proportionaliteit in het goederenrecht. De invloed van artikel 1 Eerste Protocol EVRM
CiteertitelNTBR 2007, 6, p. 46
SamenvattingWat is de invloed van art. 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (art. 1 EP) op het nationale goederenrecht? Deze vraag is hoogst actueel, want op 15 november 2005 heeft het Straatsburgse Hof (EHRM) in de zaak Pye tegen het Verenigd Koninkrijk Engelse regels inzake bevrijdende en verkrijgende verjaring van een freehold in strijd geoordeeld met art. 1 EP. Het was niet de eerste keer dat nationaal goederenrecht door het EHRM werd getoetst.
Auteur(s)J.M. Milo
Pagina46-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVoor wat hoort wat?! De schijnbare substitutie van de Collateral Richtlijn
CiteertitelNTBR 2007, 7, p. 55
SamenvattingDe veelbesproken Europese Richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (hierna: 'Collateral Richtlijn' of 'de richtlijn') voorziet in art. 5 in een 'gebruiksrecht' voor de zekerheidsnemer. Dit recht houdt in dat een pandhouder kan beschikken over de zekerheidsgoederen die hij onder zich heeft, indien en voor zover de overeenkomst tussen partijen hierin voorziet. Aan uitoefening van dit gebruiksrecht is gekoppeld dat de pandgever recht krijgt op overdracht van gelijkwaardige goederen, uiterlijk op het moment dat de gesecureerde vordering moet worden voldaan.
Auteur(s)T.R.M.P. Keijser , J.B. Spath
Pagina55-63
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKort en bondig
TitelIs de overgang naar de wettelijke gemeenschap nog steeds geen schenking?
CiteertitelNTBR 2007, 8, p. 64
SamenvattingDe Hoge Raad heeft in 1959 en 1971 voor de toepassing van de Successiewet 1956 bepaald dat de overgang van het stelsel van uitsluiting van de gemeenschap naar de wettelijke gemeenschap geen schenking inhoudt van de ene (aanvankelijk meer vermogende) echtgenoot aan de andere echtgenoot. Genoemde arresten hebben tot de nodige kritiek geleid. In recente literatuur werd zelfs de vraag gesteld of de arresten van de Hoge Raad niet aan herziening toe zijn. Het lijkt erop dat de Belastingdienst op dit punt opnieuw de degens wil kruisen.
Auteur(s)F. Sonneveldt
Pagina64-68
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelAlgemeen
CiteertitelNTBR 2007, 9, p. 68
Samenvatting1. Inleiding 2. Feest in Duitsland II 3. Feest in Frankrijk 4. Twee panelen voor het plafond van de Grand'Chambre 5. De nieuwe Viney-Jourdain is uit 6. Vaststellingsovereenkomst: een gevaar voor de consument 7. Eenzijdige prijsvaststelling in Frankrijk 8. Imprévision, ook voor Frankrijk? 9. Het contract inzake ouderlijke aansprakelijkheid 10. Estoppel à la française 11. Netwerken in het contractenrecht 12. Redelijkheid en billijkheid in het vorstendom 13. ADR: opium voor het recht 14. PECL mondiaal: Schotland en Zuid-Afrika 15. Europees privaatrecht 16. Nederlands recht in den vreemde.
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina68-81
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelStand van zaken wetgeving t/m 29 januari 2007
CiteertitelNTBR 2007, , p. 82
Pagina82-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn