Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 27-02-2007
Aflevering 4
RubriekRedactionele bijdrage
TitelArcheologische monumentenzorg: eindelijk een wettelijk fundament
CiteertitelJBa 2007/51
SamenvattingVijftien jaar na het sluiten van het verdrag van Malta (Valletta) krijgt de archeologische monumentenzorg eindelijk een wettelijke basis. De Eerste Kamer heeft op 18 december 2006 de Wet op de archeologische monumentenzorg vastgesteld. Deze wet heeft grote invloed op het ruimtelijk bestuursrecht en treedt naar verwachting per 1 augustus a.s. in werking. In dit artikel komen de hoofdlijnen van de juridische kaders aan de orde. Ook behandel ik aspecten als: hoe wordt de kwaliteit van het archeologisch onderzoek gewaarborgd, wie draait er op voor de (excessieve) kosten. Kortom, de praktische gevolgen voor de bestuurspraktijk passeren de revue.
Auteur(s)J.P.A.F. Vriens
Pagina58-61
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200605627/1
CiteertitelJBa 2007/52
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium. Zienswijze.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2006 heeft verweerder aan de naamloze vennootschap "Nozema Services N.V." een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een zendmast met bijbehorend gebouw voor het uitzenden van radio- en digitale televisiesignalen aan de Graaf van Solmsweg (ongenummerd) te s-Hertogenbosch. Dit besluit is op 9 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200602951/1
CiteertitelJBa 2007/53
SamenvattingBelanghebbende. Rechtstreeks belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen (hierna: het college) aan Zeehaven IJmuiden N.V. (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een terreinafscheiding op het perceel, kadastraal bekend IJmuiden, sectie [], nummers [], gelegen aan de [locatie] te IJmuiden (hierna: het perceel).
Pagina62-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8494
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200605758/1
CiteertitelJBa 2007/54
SamenvattingBelanghebbende. Persoonlijke betrokkenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 maart 2006 heeft het dagelijks bestuur van de Deelgemeente Charlois (hierna: het dagelijks bestuur) het door appellant gemaakte bezwaar tegen het uitblijven van een beslissing op zijn verzoek om handhavend op te treden tegen het illegaal innemen van standplaatsen op het voorplein van Ahoy', niet-ontvankelijk verklaard.
Pagina62-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200604358/1
CiteertitelJBa 2007/55
SamenvattingAdviseur. Nader advies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2003 heeft de raad van de gemeente Overbetuwe (hierna: de gemeenteraad) aan appellanten sub 1 en 2 onderscheidenlijk 6.500,-- en 7.500,-- aan planschadevergoeding toegekend en verzoeken daartoe van appellanten sub 3 afgewezen.
Pagina63-63
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7983
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200602745/1
CiteertitelJBa 2007/56
SamenvattingInwerkingtreding. Bekendmaking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Hengelo, (hierna: het college) aan [vergunninghouder] een bouwvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van een stoeterij op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina63-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200603060/1
CiteertitelJBa 2007/57
SamenvattingBestuursdwang. Geen concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2005 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen de door TPM B.V. (hierna: vergunninghoudster) in afwijking van de bouwvergunning gebouwde twee-onder-een kap woning aan de [locatie] (hierna: het perceel) te [plaats], afgewezen.
Pagina64-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200605912/1
CiteertitelJBa 2007/58
SamenvattingIndiening. Bezwaarschrift. Termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2006 heeft verweerder een door [vergunninghoudster] ingediende melding als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer geaccepteerd ten behoeve van haar inrichting voor onder meer het produceren, ontwikkelen en opslaan van reinigings- en desinfectiemiddelen op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200603360/1
CiteertitelJBa 2007/59
SamenvattingTermijn. Termijnoverschrijding. Bezwaarschrift. Publicatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan Orange Nederland B.V. (hierna: vergunninghoudster) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een antennemast op het perceel Bateweg 76 te Woubrugge.
Pagina65-65
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8460
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200603389/1
CiteertitelJBa 2007/60
SamenvattingTermijn. Termijnoverschrijding. Fax. Bezwaarschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 september 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag (hierna: het college) aan de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van een schoolgebouw op het perceel Laan van Hoornwijck hoek Laan van Kans te Den Haag.
Pagina66-66
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200602142/1
CiteertitelJBa 2007/61
SamenvattingBeroep. Ontvankelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 februari 2006 heeft verweerder de ernst en de noodzaak tot spoedige sanering vastgesteld van, volgens hem, een geval van bodemverontreiniging op de locatie Okkernootstraat 70 en 82 tot en met 104 te Den Haag, kadastraal bekend gemeente Loosduinen, sectie I, nos. 4228, 4229, 4970, 5084 en 5425 (alle gedeeltelijk). Dit besluit is op 8 februari 2006 ter inzage gelegd.
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7979
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200602818/1
CiteertitelJBa 2007/62
SamenvattingOmvang geding. Nieuwe gronden. Goede procesorde.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bussum (hierna: het college) aan [vergunninghouder] bouwvergunning en vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning en het oprichten van een garage ter plaatse van de te slopen garage op de [locatie] (hierna: het perceel) te Bussum.
Pagina67-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200603105/1
CiteertitelJBa 2007/63
SamenvattingOmvang geding. Overgangsrecht. Ambtshalve toetsing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de autohandel op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te beŽindigen.
Pagina67-68
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8474
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 07-02-2007, 200600281/1
CiteertitelJBa 2007/64
SamenvattingOmschrijving. Goedkeuring. SBZ.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2005 heeft de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 april 2005, het bestemmingsplan "Buitengebied 2004" vastgesteld.
Pagina68-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ7961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina69-70
Artikel aanvragenVia Praktizijn