Tijdschrift voor Ambtenarenrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Datum 05-03-2007
Aflevering 2
RubriekArtikel
TitelEen overeenkomst met de ambtenaar. Wat mag en wat niet?
CiteertitelTAR 2007,
SamenvattingDe ambtelijke aanstelling wordt - in ieder geval formeel gezien - door eenzijdige besluitvorming geregeld. Toch blijkt ook binnen een ambtelijke aanstelling vaak gebruik te worden gemaakt van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van het bestuursorgaan en de ambtenaar zijn opgenomen. Kan een bestuursorgaan wel een overeenkomst met een ambtenaar sluiten en zo ja, zijn partijen daaraan onverkort gebonden? En als ťťn van de partijen een eerder gesloten overeenkomst opzij wil zetten, welke procedure leent zich daar dan voor? In deze bijdrage probeer ik deze vragen te beantwoorden aan de hand van een analyse van de relevante rechtspraak, voornamelijk van de Centrale Raad van Beroep.
Auteur(s)S. van Waegeningh
Pagina63-71
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAnnotatie
TitelSchorsing wegens relatie met ex van collega. Annotatie bij CRvB 23 februari 2006, TAR 2006, 110
CiteertitelTAR 2007,
SamenvattingDe kwestie waarin de Centrale Raad de hier besproken uitspraak heeft gedaan betreft de schorsing van een vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer te Oldenzaal, die daar kennelijk van 1975 tot 2003 getrouw zijn vrijwillige plicht heeft vervuld en in die jaren is opgeklommen tot bevelvoerder. In juni 2003 wordt hij geschorst, op de 'restgrond' (schorsing in het belang van de dienst). Tijdens de schorsing wordt zijn vaste jaarvergoeding doorbetaald, maar ontbeert hij de vergoedingen voor piketdienst en voor uitruk en deelname aan oefeningen. De schorsing is bedoeld voor de duur van een onderzoek, dat door burgemeester en wethouders van Oldenzaal is gelast en moet uitwijzen of hij nog wel als vrijwilliger in dienst kan blijven.
Auteur(s)P.J. Schaap
Pagina72-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 04-05-2006, 05/871 AW + 05/1267 AW
CiteertitelTAR 2007, 19
SamenvattingHoge werkdruk aanleiding voor beroepsziekte?; bewijslastverdeling.
Samenvatting (Bron)Schending hoorplicht. Aanvulling op WAO-uitkering. Beroepsziekte?
Pagina75-78
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX3244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-05-2006, 05/4644 AW enz.
CiteertitelTAR 2007, 20
SamenvattingWeigering terug te komen van; duuraanspraken; buiten toepassing laten provinciaal reglement.
Samenvatting (Bron)Nieuwe salarisinpassing met terugwerkende kracht. Hoogte toelage onregelmatige diensten.
Pagina78-81
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX6536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2006, 05/2417 AW
CiteertitelTAR 2007, 21
SamenvattingFunctiebeschrijving en waardering.
Samenvatting (Bron)Functiebeschrijving en functiewaardering. Beslissing op bezwaar is ten onrechte als een nieuw primair besluit aangemerkt. Complexe en deels foutieve besluitvorming schept procedurele onduidelijkheid.
Pagina81-84
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX8567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2006, 04/5579 AW en 04/5583 AW
CiteertitelTAR 2007, 84
SamenvattingOmvang geding; besluit begrip.
Samenvatting (Bron)Brief minister niet aan te merken als een besluit in de zin van de Awb. Brief dient te worden aangemerkt als een blote mededeling over de feitelijke gang van zaken.
Pagina84-86
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX8759
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-06-2006, 05/2906 AW
CiteertitelTAR 2007, 23
SamenvattingOngeschiktheid anders dan; eerst medisch onderzoek vereiste.
Samenvatting (Bron)Ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid anders dan wegens ziekte of gebreken.
Pagina86-88
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AX8562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-11-2006, 05/1967 AW
CiteertitelTAR 2007, 24
SamenvattingFlexwetgeving; uitzending gevolgd door tijdelijke aanstellingen; artikel 6 lid 6 en 7 ARAR.
Samenvatting (Bron)Vaste aanstelling? Niet is voldaan aan de voorwaarde dat meer dan drie verleende aanstellingen in tijdelijke dienst elkaar hebben opgevolgd.
Pagina88-91
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3051
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2006, 05/4521 AW + 05/4522 AW + 05/5944 AW
CiteertitelTAR 2007, 25
SamenvattingBesluitbegrip; nieuw vervoers- en parkeerbeleid; bijzonder toepassing artikel 6:19 Awb.
Samenvatting (Bron)Vergoeding woon-werkverkeer en toekennen van parkeerkaart.
Pagina91-94
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 15-11-2006, 05/3668 AW en 06/3514 AW
CiteertitelTAR 2007, 26
SamenvattingAankondiging jurisprudentiewijziging bij afwijzing sollicitaties.
Samenvatting (Bron)Afwijzing sollicitatie tijdens tijdelijke aanstelling.
Pagina94-97
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 16-11-2006, 05/4597 AW
CiteertitelTAR 2007, 27
SamenvattingUitbetaling vakantietegoed na ontslag
Samenvatting (Bron)Afwijzing van het verzoek om uitbetaling van het nog openstaande vakantietegoed.
Pagina97-99
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-11-2006, 05/4983 AW
CiteertitelTAR 2007, 28
SamenvattingNiet horen van als zodanig aangemelde getuige.
Samenvatting (Bron)Getuige hoeft niet beŽdigd te worden. Geen sprake van toezegging of afspraken over bezoldiging in schaal 12 bij overplaatsing.
Pagina99-101
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 23-11-2006, 05/5769 AW
CiteertitelTAR 2007, 29
SamenvattingStrafontslag wegens alcoholmisbruik.
Samenvatting (Bron)Voorwaardelijke strafontslag i.v.m. plichtsverzuim.
Pagina101-103
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3683
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 30-11-2006, 05/4863 AW t/m 05/4869 AW en 05/4985 AW t/m 05/4991 AW
CiteertitelTAR 2007, 30
SamenvattingBouwfraude.
Samenvatting (Bron)Opgelegde straffen vanwege ambtelijke corruptie door betrokkene.
Pagina103-108
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ5091
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 14-12-2006, 04/7352 AW
CiteertitelTAR 2007, 131
SamenvattingKlokkenluider.
Samenvatting (Bron)Ontslag ambtenaar. Toegekende voorzieningen. Rehabilitatie. Kwaliteitsbevordering. Kwaliteitsbevordering.
Pagina108-112
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ5245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep, 27-09-2006, 06/4626 AW-VV
CiteertitelTAR 2007, 32
Samenvatting(Voorwaardelijk) strafontslag trambestuurder wegens gebruik mobiele telefoon.
Samenvatting (Bron)Voldoende grond aanwezig om de gevraagde voorlopige voorziening te treffen. Schorsing van de werking van de aangevallen uitspraak.
Pagina113-115
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AY9112
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 01-12-2006, AWB 05/2265 MAWKMA
CiteertitelTAR 2007, 33
SamenvattingBij twijfel dient de verpleegkundige voor de vaccinatie een arts te raadplegen.
Samenvatting (Bron)Verzoek om erkenning van aansprakelijkheid verweerder voor lichamelijke klachten eiser die mogelijk verband houden met de uitzending naar Cambodja door verweerder afgewezen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder ten onrechte aansprakelijkheid voor de gezondheidsschade bij eiser als gevolg van het continueren van vaccinaties van de hand gewezen.
Pagina115-118
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-12-2006, 06/1346
CiteertitelTAR 2007, 34
SamenvattingNiet verlengen tijdelijk dienstverband in strijd met algemene beginselen.

(X / de Minister van Justitie; de hoofddirecteur Dienst JustitiŽle Inrichtingen).
Pagina118-121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 12-12-2006, 06/826
CiteertitelTAR 2007, 35
SamenvattingTerughoudende toets bij wijziging tegemoetkomingsregeling.

(X / Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn).
Pagina121-123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Arnhem, 15-12-2006, 06/4021
CiteertitelTAR 2007, 36
SamenvattingGeen voortzetting dienstverband ondanks andersluidende toezegging.

(X / het bestuur van de Rechtbank Utrecht).
Pagina123-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Arnhem, 15-12-2006, 05/4751
CiteertitelTAR 2007, 37
SamenvattingGeen voortzetting dienstverband ondanks goed functioneren.

(X / de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).
Pagina126-128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 15-12-2006, AWB 05/8538 ABP
CiteertitelTAR 2007, 38
SamenvattingIn de praktijk op peil houden van de militaire basisvaardigheden is militaire oefening.
Samenvatting (Bron)AMAR Eiser, aangesteld als beroepsmilitair voor onbepaalde tijd heeft deelgenomen aan de "Groene Dagen 2005". Hierbij is eiser (...) ten val gekomen en heeft daarbij zijn zesde nekwervel gebroken. Naar het oordeel van de rechtbank vallen de "Groene Dagen 2005" onder het begrip militaire oefening en het eiser overkomen ongeval moet worden aangemerkt als een bijzonder dienstongeval. Beroep gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens strijd artikel 7:12 van de Awb. *
Pagina128-132
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 04-12-2006, AWB 06/8649 MAW
CiteertitelTAR 2007, 39
SamenvattingGeen recidive bij een tussenpose van tien jaar.
Samenvatting (Bron)Verzoeker is naar aanleiding van wangedrag bij besluit van 5 juli 2006 met ingang van 25 juli 2006 in zijn ambt geschorst. Tevens is daarbij bepaald dat een korting op zijn salaris zal plaatsvinden. Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft de Commandant Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum verzoeker voorgedragen voor ontslag op grond van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder l, van het AMAR. Verzoeker heeft op 5 september 2006 mondeling zijn zienswijze op dit voornemen naar voren gebracht. Bij het thans bestreden besluit is verzoeker met ingang van 1 november 2006 oneervol ontslag verleend met toepassing van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder l, van het AMAR. 3.2 Verzoeker heeft - kort samengevat - aangevoerd dat de hem verweten gedragingen in privť tijd zijn begaan. Gelet daarop is verzoeker van mening dat hij als een gewoon burger bestraft dient te worden. Het verleende ontslag is in die zin in strijd met de redelijkheid en de billijkheid.
Pagina132-135
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-12-2006, AWB 06/8087 MAW en AWB 06/8435 MAW
CiteertitelTAR 2007, 40
SamenvattingGeen ontslag wegens wangedrag na daarna verleende BOT-aanstelling.
Samenvatting (Bron)Ontslag militair wegens wangedrag. De voorzieningenrechter is echter van oordeel, dat het verleende ontslag niet gehandhaafd kan blijven wegens strijd met het vertrouwensbeginsel. Verweerder heeft in het bestreden besluit aangegeven dat de strafrechtelijke informatie van het Openbaar Ministerie te Arnhem eind september 2005 is verkregen. Desondanks heeft verweerder verzoeker per 11 november 2005 een BOT-aanstelling verleend. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat dit nooit had mogen gebeuren en dat dit een fout is geweest als gevolg van twee langs elkaar heen werkende afdelingen. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat verzoeker aan het feit dat hem een BOT-aanstelling is verleend het gerechtvaardigde vertrouwen mocht ontlenen dat geen ontslag zou worden verleend op genoemde grond. Dat deze BOT-aanstelling ten onrechte is verleend, zoals door verweerder betoogd, dient voor rekening en risico van verweerder te komen.
Pagina135-139
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5934
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInformatief
TitelInformatief
CiteertitelTAR 2007,
SamenvattingWetgeving - Literatuur - Varia.
Pagina140-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn