Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 13-03-2007
Aflevering 5
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening: Projectbesluit en ontheffingen
CiteertitelJBa 2007/65
SamenvattingDe huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO), die op 1 augustus 1965 in werking is getreden en sindsdien vele malen is gewijzigd, kent een aantal vrijstellingsbepalingen die het mogelijk maken om op één of meerdere onderdelen van het van kracht zijnde bestemmingsplan af te wijken, zonder dat het bestemmingsplan zelf moet worden herzien of een wijzigingsprocedure op de voet van art. 11 WRO moet worden gevolgd. De WRO zal naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2008 worden vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina74-77
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200606331/1
CiteertitelJBa 2007/66
SamenvattingBelanghebbende. Verwijdering. Procesbelang. Otapan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2006 heeft verweerder op grond van Verordening 259/93/EEG van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (hierna: de Verordening) bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen overbrenging van het afgedankte tankschip "Otapan" (hierna: de Otapan) naar Turkije.
Pagina78-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9048
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200604234/1
CiteertitelJBa 2007/67
SamenvattingBelanghebbende. Eigenaar. Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lichtenvoorde, thans het college van burgemeester en wethouders van Oost-Gelre (hierna: het college) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Oosterbeekse Vastgoed Combinatie Project Ontwikkeling B.V" (hierna: OVC B.V) een vergunning verleend voor het houden van een kampeerterrein.
Pagina79-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200506917/1
CiteertitelJBa 2007/68
SamenvattingBelanghebbende. Algemene en collectieve belangen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 april 2005 heeft verweerder aan Stichting Circuit van Drenthe een vergunning onder voorwaarden als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet verleend voor het jaarlijks houden van het Truckstar Festival (hierna: TSF) gedurende één weekend in de periode van het laatste weekend van juli tot en met het laatste weekend van augustus.
Pagina79-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200605496/1
CiteertitelJBa 2007/69
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Motivering. Afwijken van beleid. Beleidsregel. Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2004 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) geweigerd ontheffing van de reguliere sluitingstijden te verlenen ten behoeve van de door appellant geëxploiteerde seksinrichting aan de [locatie] te [plaats].
Pagina80-80
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200605807/1
CiteertitelJBa 2007/70
SamenvattingBestuursdwang. Begunstigingstermijn. Spoedeisendheid. Kosten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 oktober 2004 heeft verweerder zijn beslissing om op 17 oktober 2004 bestuursdwang toe te passen ter zake van een asbestverontreiniging, op schrift gesteld. Daarbij heeft verweerder beslist dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van appellanten komen.
Pagina80-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9023
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200604309/1
CiteertitelJBa 2007/71
SamenvattingDwangsom. Vaste bestuurspraktijk. Agrarische bedrijfswoning. Bijzondere omstandigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2004 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) het verzoek van [partij] om handhavend op te treden tegen het gebruik door [appellant sub 1] van de woning op het perceel de [locatie] te Venlo (hierna: het perceel) als burgerwoning, afgewezen.
Pagina81-81
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9521
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 20-02-2007, 200603057/6
CiteertitelJBa 2007/72
SamenvattingBeroep. Wraking. Onpartijdigheid.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 6 februari 2007 hebben verzoekers verzocht om wraking van mr. B.J. van Ettekoven (hierna: de staatsraad) bij de behandeling van het geding tussen, onder anderen, verzoekers en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken (zaak no. 200603057/1; hierna: de hoofdzaak).
Pagina82-82
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 28-02-2007, 200602573/1
CiteertitelJBa 2007/73
SamenvattingMandaat. Uitwerkingsbevoegdheid. Mandatering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) van Amsterdam het uitwerkingsplan "Uitwerking 12 en partiële herziening uitwerking 4 van het bestemmingsplan IJburg, eerste fase, voor delen van het Steigereiland" (hierna: het plan) vastgesteld.
Pagina82-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9544
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200603659/1
CiteertitelJBa 2007/74
SamenvattingBestemmingsplan. Planvoorschriften. Bijgebouw.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 mei 2005 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) appellanten sub 2 onder oplegging van een dwangsom gelast de bewoning van de vakantiewoning aan de [locatie 1] te [plaats] (hierna: de vakantiewoning) te staken en gestaakt te houden.
Pagina83-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9008
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina83-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina85-85
Artikel aanvragenVia Praktizijn