TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 27-03-2007
Aflevering 3
TitelSURRF-Symposium. Hoe de kwaliteit van de rechtspraak bevorderen?
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 69
SamenvattingEr is veel te doen over kwaliteit van de rechtspraak. Was de kwaliteit jarenlang geen punt van discussie, in deze tijd lijkt het alsof er alom verwarring over is. Misschien zijn rechters nog meer bezorgd over de kwaliteit van rechtspraak dan burgers. De commissie-Deetman lijkt met de titel van haar rapport 'Rechtspraak is kwaliteit' de discussie te willen bezweren. Maar overtuigend is deze bezwering niet. Wat in dat rapport ontbreekt - en op dit punt ben ik het eens met Schuyt - is een visie op wat kwalitatief goede rechtspraak is.
Auteur(s)A.F.M. Brenninkmeijer
Pagina69-74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoger beroep in verandering. Enkele opmerkingen over de Wet stroomlijnen hoger beroep
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 74
SamenvattingDe invoering van de Wet stroomlijnen hoger beroep is voor de redactie van de Prinsengrachtreeks aanleiding geweest om te voorzien in een eerste commentaar op de nieuwe wet onder de titel Stroomlijning van het hoger beroep in strafzaken. Het commentaar bevat negen omvangrijke bijdragen over diverse aspecten van de nieuwe wettelijke regeling. Het aardige is, dat daarbij ervaringen met door grieven gestuurde appèlrechtspraak op andere rechtsgebieden dan het strafrechtelijke bepaald niet zijn vergeten.
Auteur(s)W.H. Vellinga
Pagina74-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelTerug naar ambachtelijk samenwerken in de kantonsector!
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 85
SamenvattingDe wijze waarop de kantonrechter zijn werk doet is onderhevig aan verandering, de afgelopen vijftien jaar in niet geringe mate onder invloed van ICT. Vanouds werkten kantonrechter, gerechtsecretaris en griffiemedewerker ambachtelijk samen. Een willekeurig voorbeeld daarvan is het dossier in de zaak Kaderschool/Bhagwandin, op 20 november 1991, aangebracht bij het kantongerecht Amsterdam. Deze zaak dateert van voor de automatisering en illustreert die ambachtelijke samenwerking. Bij het maken van een vonnis volstond de kantonrechter met het aanleveren van een handgeschreven maatwerk tekst.
Auteur(s)A.H. Bauerle , J. van Coeverden , J.H. Dantuma , F. van Dijk , F. van der Hoek , J.F. Kuiken-Beekveldt
Pagina85-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelOptellen en aftrekken
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 92
SamenvattingHoe vaak berichten de media niet dat een meerderheid in de Tweede Kamer een bepaald standpunt over een of ander onderwerp inneemt, terwijl een dergelijk bericht slechts is gebaseerd op een optel- en aftreksom van uitlatingen van de diverse fractiewoordvoerders en het onderwerp nog helemaal niet door de volle Kamer of minstens door een Kamercommissie is besproken?
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina92-92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDe ontvoerde concertvleugel
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 93
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek 'De Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)E. Köhne-Hoegen
Pagina93-95
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelGezocht: wisselwachters
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 96
Samenvatting'Tot 25.000 euro zaak bij kantonrechter uitvechten', kopte De Telegraaf op 12 december jongstleden. Het advies van de met de evaluatie van de nieuwe rechterlijke organisatie belaste commissie-Deetman om het model van de kantonrechtspraak uit te breiden deed een aanzwellende juichkreet door de kring van kantonrechters en hun trotse medewerkers gaan. Groter blijk van erkenning hadden de kantonrechters en hun secretarissen (het tevredenst over de eigen kwaliteit) niet kunnen krijgen. Je zou er als kantonrechter verlegen van worden.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina96-97
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelLuisteren
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 98
SamenvattingIn de rubriek ABC geeft Trema mensen die binnen of buiten de rechterlijke macht werkzaam zijn, het woord over de kwaliteit van rechtspraak. De beginletter van de achternaam van de auteur is gelijk aan de beginletter van het kernwoord dat de auteur als uitgangspunt heeft genomen voor deze bijdrage. Deze keer is het woord aan drs. Gerd Leers, burgemeester van Maastricht.
Auteur(s)G. Leers
Pagina98-99
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelLekenrechtspraak gewogen
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 100
SamenvattingOp 30 november jl. werd door de Raad voor de rechtspraak een debat georganiseerd over lekenrechtspraak. Centrale vraag was of een vorm van deelname door niet-juristen aan de (straf)rechtspraak in Nederland zou moeten worden ingevoerd of niet. Hier volgt een verslag van het debat, dat wij afsluiten met enkele eigen opmerkingen.
Auteur(s)F.P. Geelhoed , P.C. Koopmans
Pagina100-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonalia
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 104
SamenvattingIn de rubriek 'Personalia' worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina104-105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR-mededelingen
TitelNVvR-mededelingen
CiteertitelTrema, nr. 3, 2007, p. 106
Pagina106-112
Artikel aanvragenVia Praktizijn