Jurisprudentie Bestuursrecht plus

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht plus
Datum 30-03-2007
Aflevering 1
TitelVoor de verandering een rechterlijke ex nunc-toets?
Citeertitel«JB plus» 2007, 3
SamenvattingDe rechterlijke ex nunc-toets is in opmars. De wetgever vindt deze vorm van toetsing soms een aantrekkelijk instrument, vooral om de efficiëntie van bestuursrechtelijke procedures te vergroten. Het invoeren van een rechterlijke ex nunc-toets heeft echter veel voeten in de aarde. Wat betekent deze vorm van toetsen voor de machtenscheiding tussen de bestuurlijke en rechterlijke macht? Kan de overheid aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door besluiten die weliswaar regelmatig genomen zijn, maar die gezien later gewijzigde feiten niet meer zo genomen zouden kunnen worden? Is het überhaupt mogelijk dat de rechter een besluit ex nunc toetst?
Auteur(s)K.F. Bolt
Pagina2-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen verknipt stelsel. Over de Wet BOPZ, de civiele verzoekschriftprocedure en bestuursrechtelijk (Awb-)besluitvormingsrecht.
Citeertitel«JB plus» 2007, 14
SamenvattingDe Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen betreft een bijzonder deel van het bestuursrecht, met dien verstande dat op rechtsgedingen de civiele verzoekschriftprocedure van toepassing is. De jurisprudentie laat zien dat de verzoekschriftrechter zich weinig gelegen laat liggen aan de onrechtmatigheid van bestuursbesluiten. Zo levert de combinatie van bestuursrecht en civiele verzoekschriftprocedure een verknipt stelsel op: sprake is van toepasselijk bestuursrecht, dat er echter amper lijkt toe te doen.
Auteur(s)H.E. Bröring
Pagina14-33
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtsbescherming tegen beoordelingsbeslissingen in het onderwijs
Citeertitel«JB plus» 2007, 34
SamenvattingDe vraag is hoe beoordelingsbeslissingen van openbare en bijzondere onderwijsinstellingen en hiermee samenhangende beslissingen in bestuursrechtelijke zin dienen te worden gekwalificeerd. Deze kwalificatievraag is bepalend voor de materiële en formele normen die op beoordelingsbeslissingen van toepassing zijn en relevant voor de rechtsbescherming die tegen deze beslissingen openstaat.
Auteur(s)C.W. Noorlander
Pagina34-55
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWet bibob: een wankel evenwicht tussen preventieve handhaving en recht?
Citeertitel«JB plus» 2007, 56
SamenvattingDe Wet bibob biedt de overheid de mogelijkheid een preventief handhavingsbeleid gericht op betrouwbaarheid te voeren. Daar staat tegenover dat veel gevoelige justitiële gegevens van personen en instellingen in het bestuurlijke circuit komen waar de kans op de schending van privacy bestaat. Voorts hebben een intrekking of weigering van vergunning os subsidie verregaande consequenties.
Auteur(s)G.H. Addink
Pagina56-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn