SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 13-04-2007
Aflevering 4
RubriekDeze maand
TitelDe wijziging van de arbeidsomstandighedenwet - Less is more?
CiteertitelSMA 2007, p. 127
SamenvattingOp 1 januari 2007 is een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking getreden. De slagzin die deze wijziging begeleidde was: 'minder regels - meer kwaliteit'. De vermindering van regels vindt op verschillende wijzen plaats. De wijziging voorziet allereerst in een beperking -op termijn- van het aantal overheidsregels op het terrein van arbeidsomstandigheden. De overheidsregels moeten zich beperken tot doelvoorschriften.
Auteur(s)I.P. Asscher-Vonk
Pagina127-131
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe loongarantieregeling van hoofdstuk IV WW: recente ontwikkelingen en europese perspectieven
CiteertitelSMA 2007, p. 132
SamenvattingRichtlijn nr. 80/987/EG inzake de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever verplicht de EU-lidstaten tot instelling van een waarborgfonds waarop werknemers een beroep kunnen doen indien hun werkgever vanwege insolventie niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Nederland heeft uitvoering gegeven aan de richtlijn door de zogenaamde loongarantieregeling van Hoofdstuk IV van de Werkloosheidswet (WW), die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verplicht tot overname van uit de dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen die de werkgever vanwege betalingsonmacht niet heeft voldaan.
Auteur(s)A.P. van der Mei
Pagina132-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKeurmerk NEN 4400-1: 'Naming & praising' als nieuwste methodiek in de regulering van de uitzendbranche
CiteertitelSMA 2007, p. 143
SamenvattingWeinig branches worden zo direct geconfronteerd met de gevolgen van de uitbreiding van Europa als de uitzendbranche. Polen, Roemenen en Bulgaren bieden zich aan en veranderen het speelveld voor de branche voorgoed. De vrije markt voor uitzendondernemingen staat onder druk. De concurrentie wordt op het scherpst van de snede uitgevochten en dat versterkt de behoefte aan marktcorrigerende maatregelen. Per 1 januari van dit jaar is een nieuw instrument ingezet in de strijd tegen de oneigenlijke concurrentie en fraude in de branche: NEN 4400-1.
Auteur(s)E.H.A. Schram , C.C.A.M. Sol
Pagina143-152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 05-01-2007, C05/257HR
CiteertitelSMA 2007, p. 153
SamenvattingBrabant / Van Uffelen anno 2007. Annotatie bij HR 5 januari 2007, JAR 2007/37 en 38.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht; zie ook nr. C05/258. Geschil tussen voormalig werkgever en werknemer over het verlies van geldigheid van een bestaand concurrentiebeding na een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding waardoor het beding aanmerkelijk zwaarder zou zijn gaan drukken; maatstaf, verhouding tussen de jurisprudentiŽle regel uit HR 9 maart 1979, nr. 11330, NJ 1979, 467 en de belangenbescherming onder art. 7:653 BW, gezichtspunten, motiveringseisen; bewijsaanbod niet terzake dienend bij andere gevolgtrekking uit stellingname; verwijzingsinstructie, aanpassing van stellingen in geding na verwijzing.
AnnotatorK.P.D. Vermeulen
Pagina153-159
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ2221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2007, p. 164
Pagina164-164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelL.H. van den Heuvel, Orde op zaken alvorens het ontslagrecht te herzien
CiteertitelSMA 2007, p. 165
Auteur(s)W.J.P.M. Fase
Pagina165-165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelE. Lutjens, De Le(e)nigheid van het sociale recht
CiteertitelSMA 2007, p. 165
Auteur(s)W.J.P.M. Fase
Pagina165-166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelF.M. Noordam, Rechtsgrond en sociale zekerheid
CiteertitelSMA 2007, p. 166
Auteur(s)E.P. de Jong
Pagina166-167
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelNieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2007, p. 168
Pagina168-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn