Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 12-04-2007
Aflevering 7
RubriekRedactionele bijdrage
TitelDe Wro en de Awb
CiteertitelJBa 2007/87
SamenvattingOp 28 november 2006 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) in het Staatsblad gepubliceerd. Het onderwerp van de Grondexploitatiewet, die straks deel gaat uitmaken van de Wro, ligt momenteel nog ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de complete Wro op 1 januari 2008 in werking zal treden. Wat heeft de wetgever voor ons in petto met dit nieuwe product? Wat zijn de gevolgen voor de Awb? En in hoeverre wordt de Awb aan de kant geschoven door de Wro? Om deze vragen te beantwoorden zal hierna kort de inhoud van de Wro worden geschetst.
Auteur(s)H.M.J.G. Neelis
Pagina106-109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 13-12-2006, 200603819/1
CiteertitelJBa 2007/88
SamenvattingBelanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2005 heeft verweerder besloten op de Prins Alexanderweg en de Korte Bergweg (tussen Prins Alexanderweg en Huis ter Heideweg) een maximumsnelheid in te stellen van 30 kilometer per uur.
Pagina110-110
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200600254/1
CiteertitelJBa 2007/89
SamenvattingBelanghebbende. Wijziging. Afstand. Hoorplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 januari 2005, heeft het college van burgemeester en wethouders van Losser het wijzigingsplan "Buitengebied, wijzigingsplan Kremersveenweg" vastgesteld.
Pagina110-111
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Kernbegrippen
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200602265/1
CiteertitelJBa 2007/90
SamenvattingBesluit. Vergunningplicht. Procesbelang.
Pagina111-111
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over besluiten
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200604714/1
CiteertitelJBa 2007/91
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Aanvraag. Wijziging. Gelegenheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (hierna: het college) geweigerd bouwvergunning te verlenen aan appellante voor het oprichten van een tuinbouwkas aan de [locatie] te [plaats].
Pagina111-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1701
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200603485/1
CiteertitelJBa 2007/92
SamenvattingHoorplicht. Vergunningplicht. Procesbelang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 maart 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: het college) [vergunninghoudster] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een woongebouw met parkeerkelder op het perceel, kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie [], no. [], plaatselijk bekend [locatie].
Pagina112-112
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1156
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 28-03-2007, 200604404/1
CiteertitelJBa 2007/93
SamenvattingProceskosten. Grond. Belang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Wageningen (hierna: het college) aan de "Stichting Sociale Huisvesting Wageningen" (hierna: vergunninghoudster) bouwvergunning verleend voor het bouwen van een woon-winkelgebouw op het perceel Vijzelstraat 8/Burgtstraat 2-6, te Wageningen (hierna: het perceel).
Pagina112-113
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200602267/1
CiteertitelJBa 2007/94
SamenvattingGoedkeuring. Parafenbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Den Haag, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2005, het bestemmingsplan "Reigersbergen 1964, 1e partiŽle herziening (Nationaal Automobiel Museum)" vastgesteld.
Pagina113-113
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200602341/1
CiteertitelJBa 2007/95
SamenvattingVoorbereiding. Voorontwerpbestemmingsplan. Wijziging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 juni 2005, het bestemmingsplan "16e partiele herziening Malkenschoten" vastgesteld.
Pagina114-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200604175/1
CiteertitelJBa 2007/96
SamenvattingAansluitend terrein. Onbebouwd perceel. Planvoorschriften. Gebouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen (hierna: het college) aan [vergunninghoudster] vrijstelling van het bestemmingsplan en een bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van een reparatieloods met kantoor op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
Pagina114-114
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/
Pagina115-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina115-116
Artikel aanvragenVia Praktizijn