Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sociaal Recht; Nederlands tijdschrift voor sociaal recht
Datum 05-04-2007
Aflevering 3
RubriekTer Visie
TitelHet primaat van de politiek, het regeerakkoord en de ambtenaren
CiteertitelSR 2007, 19
SamenvattingOp 9 februari 2007 heeft de Hoge Raad voor de vijfde keer sinds de invoering van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bij de overheid geoordeeld over de reikwijdte van het adviesrecht in relatie tot het primaat van de politiek. Als onderdeel van het proces, dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw onder de naam 'normalisering van de arbeidsverhoudingen bij de overheid' is gestart, is onder meer de zeggenschap bij de overheid in 1995 onder de werkingssfeer van de WOR gebracht.
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
Pagina71-72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVijf broden en twee vissen. Over werkzekerheid als wondermodel
CiteertitelSR 2007, 20
SamenvattingOnlangs heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een uitvoerig rapport laten verschijnen waarin hij aangeeft dat het Nederlandse arbeidsmarktbeleid aan herijking toe is. Volgens de WRR zou niet langer baanzekerheid, maar werkzekerheid het centrale principe moeten zijn; scholing en een zoektermijn voor het vinden van ander werk zouden daarbij in de plaats moeten komen van ontslagvergoedingen. Ook in andere recente beleidsnota's en artikelen worden vraagtekens gezet bij de huidige instituties op de arbeidsmarkt.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
Pagina73-84
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVaststelling van het functionele verband bij opzettelijk onrechtmatig gedrag: een heikele taak voor de rechter
CiteertitelSR 2007, 21
SamenvattingHet vaststellen van functioneel verband, zoals verwoord in art. 6:170 lid 1 BW, tussen de opgedragen werkzaamheden en een opzettelijk gepleegde onrechtmatige daad van de werknemer is een heikele taak voor de rechter. Wanneer is dit verband aanwezig en welke criteria worden gebruikt bij de vaststelling van het functionele verband? In deze bijdrage zal de auteur deze vragen trachten te antwoorden door middel van het categoriseren van de hierop betrekking hebbende rechtspraak en het afbakenen van de onderliggende criteria voor functioneel verband.
Auteur(s)U.B. Miranda
Pagina85-91
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad, 15-12-2006, C05/264HR
CiteertitelSR 2007, 22
SamenvattingPartijbedoeling versus feitelijke uitvoering: een nieuwe ronde?
Arbeidsovereenkomst, partijbedoeling. Passeren bewijsaanbod.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Geschil tussen een buschauffeur die tot exploitatie van een touringcarbedrijf bij akte een overeenkomst tot het aangaan van een vennootschap onder firma had gesloten met drie andere rijdende vennoten en een busmaatschappij en hun belangrijkste opdrachtgever over de vraag of een rechtsgeldige v.o.f. tot stand was gekomen dan wel feitelijk een arbeidsverhouding heeft bestaan; ten onrechte als niet terzake dienend gepasseerd bewijsaanbod.
AnnotatorO. van der Kind
Pagina92-94
UitspraakECLI:NL:HR:2006:AZ1487
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 24-01-2007, 0600323
CiteertitelSR 2007, 23
SamenvattingOntslag op staande voet voor zover vereist - wie Aaa zegt, mag geen bee meer zeggen?
Ontslag op staande voet.
Samenvatting (Bron)Het karakter van het ontslag op staande voet en de hiervoor genoemde eisen verzetten zich er in de regel tegen dat een ontslag op staande voet kan worden gevolgd door een tweede, voorwaardelijk gegeven, ontslag op staande voet. In deze zaak heeft Aaabee, nadat zij kort voor 20 januari 2006 had geconstateerd dat [ge´ntimeerde] haar cliŰnt [de cliŰnt] in privÚ van administratieve diensten had voorzien (zie hiervoor onder 1.6), een onderzoek ingesteld en naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek [ge´ntimeerde] op 8 februari 2006 op staande voet ontslagen, waarmee de ontslaggrond als het ware is gefixeerd. [ge´ntimeerde] diende zijn positie te bepalen met betrekking tot dat ontslag. De uitkomsten van verder onderzoek, naar andere gedragingen van [ge´ntimeerde], kan hem daarom in beginsel niet als een subsidiair tweede ontslag op staande voet worden tegengeworpen.
AnnotatorS.F. Sagel
Pagina94-99
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2007:AZ7467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGerechtshof Leeuwarden, 31-05-2006, 0500406, EA 06-548, 388719vv, 743949, 2006/1110
CiteertitelSR 2007, 24
SamenvattingGesteggel over arbeidstijden, roosters, pauzes en aanverwante onderwerpen. Instemmingsrecht, arbeidstijden, werktijdregeling, pauzeregeling.
Pagina100-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Socialezekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 17-01-2007, 06/1066 WW
CiteertitelSR 2007, 25
SamenvattingOver ziekte, passende arbeid en (verwijtbare) werkloosheid.
Samenvatting (Bron)Blijvende weigering WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden dan wel door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden.
AnnotatorM.J.A.C. Driessen
Pagina103-104
UitspraakECLI:NL:CRVB:2007:AZ7800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Medezeggenschapsrecht
TitelGesteggel over arbeidstijden, roosters, pauzes en aanverwante onderwerpen
CiteertitelSR 2007, 24
Samenvatting1. Hof Leeuwarden 31 mei 2006, LJN AX6395, 0500406;
2. Ktr. Hilversum 14 juli 2006, JAR 2006/217, EA 06-548;
3. Rb. Breda (kort geding) 3 maart 2006, LJN AV3456, 388719vv.
4. Ktr. Rotterdam 13 november 2006, LJN AZ2887, 743949;
5. Hof Arnhem 16 januari 2007, LJN AZ6434, 2006/1110.
Auteur(s)R.H. van het Kaar
Pagina100-103
Artikel aanvragenVia Praktizijn