Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-04-2007
Aflevering 7271
TitelGemeenten en de Dienstenrichtlijn (2): Gemeentelijke dilemma's
CiteertitelGst. 2007, 41
SamenvattingIn de eerdere bijdrage Gemeenten en de Dienstenrichtlijn (Gst. 2007, 28) is een eerste schets gegeven van de wijzen waarop gemeenten met de Dienstenrichtlijn te maken krijgen. Gemeenten worden daarin opgeroepen de implementatie van de Dienstenrichtlijn niet volledig aan anderen als VNG en BZK over te laten, maar daar zelf vanuit de concrete praktijk actief bij betrokken te zijn. In deze tweede bijdrage zullen enkele dilemma's worden beschreven waar gemeenten dan mee geconfronteerd kunnen worden. Zij illustreren de grote kloof die bestaat tussen de ontwerpers van de Dienstenrichtlijn en de gemeentelijke praktijk.
Auteur(s)B. Hessel
Pagina197-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200604465/1 en 200604465/2
CiteertitelGst. 2007, 42
SamenvattingWeigering vrijstelling ex art. 19 lid 2 WRO, bouwvergunning. Algemene voorwaarden, provinciale vrijstellingenlijst, algemeen verbindende voorschriften. (Almelo)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling en bouwvergunning verleend voor de vervangende nieuwbouw van een woning op het perceel, plaatselijk bekend [locatie] te Almelo (hierna: het perceel).
AnnotatorR.J.B. Schutgens
Pagina203-206
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ4260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-11-2006, 200604347/1
CiteertitelGst. 2007, 43
SamenvattingRechtstreeks beroep. Onderzoek rechtbank. Geen terugverwijzing naar bestuursorgaan meer mogelijk. (Medemblik).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2005, gewijzigd bij besluit van 25 april 2005, heeft appellant (hierna: de burgemeester) afwijzend beslist op het verzoek van [wederpartij] om verruiming van de openingstijden van het [horecabedrijf] tot 04.00 uur.
AnnotatorW.P. Adriaanse
Pagina206-208
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200602949/1
CiteertitelGst. 2007, 44
SamenvattingBIBOB-advies en BIBOB-besluit. Art. 6 EVRM, criminal charge. Strafbare feiten, zakelijk samenwerkingsverband. (Den Haag).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 april 2005 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) een aanvraag van appellant om vergunning voor het exploiteren van een recreatie-inrichting in het pand [locatie 1] te [plaats], geweigerd.
AnnotatorA.E.M. van den Berg , P.C.M. Heinen
Pagina208-213
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-08-2006, 200507370/1
CiteertitelGst. 2007, 45
SamenvattingBestemmingsplan t.b.v. nieuwe woonwijk. Ook van nog uit te werken bestemming moeten de gevolgen voor de luchtkwaliteit duidelijk zijn.

(Hendrik-Ido-Ambacht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2004 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, het bestemmingsplan "De Volgerlanden-Oost" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina213-216
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY6301
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200600223/1
CiteertitelGst. 2007, 46
SamenvattingBestemmingsplan, herinrichting sportterrein. Wijzigingsbevoegdheid, nieuw gemeentehuis. Luchtkwaliteitsonderzoek. (Scherpenzeel).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2005 heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 februari 2005, het bestemmingsplan "Sportterrein De Bree" vastgesteld.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina216-218
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0852
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-09-2006, 200509566/1
CiteertitelGst. 2007, 47
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplan. Art. 8:72 lid 4 Awb, zelf in de zaak voorzien.

(Utrecht).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2005 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 januari 2005, het bestemmingsplan "Het Klooster 2004, correctieve herziening" vastgesteld.
AnnotatorF.T. Groenewegen
Pagina218-224
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3248
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken: Een beheersverordening?
CiteertitelGst. 2007, 48
SamenvattingIn de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening is bij amendement het instrument van de beheersverordening opgenomen. In plaats van een bestemmingsplan vast te stellen, kan de gemeenteraad straks kiezen voor het vaststellen van een beheersverordening. Uit art. 3:38 lid 1 Wro blijkt dat de bevoegdheid bestaat wanneer in een bepaald gebied 'geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien'. De verordening regelt dan 'het beheer van dat gebied overeenkomstig het bestaande gebruik'. Het is een verbazingwekkende beslissing geweest dit instrument in de Wro op te nemen.
Auteur(s)P.J.J. van Buuren
Pagina228-228
Artikel aanvragenVia Praktizijn