AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-04-2007
Aflevering 17
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200603693/1
CiteertitelAB 2007/124
SamenvattingWaterbeheersplan Grevelingenmeer continueren tot 2009; Brouwerssluis hele jaar open; 30-dagen regeling afgeschaft; beleidsvrijheid Staatssecretaris, anticiperend op Europese maatregelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2004 heeft appellant (hierna: de Staatssecretaris) besloten het Waterbeheersplan Grevelingenmeer 1999-2003, zoals dit is vastgesteld op 16 maart 1999, te continueren tot 2009, met dien verstande dat met ingang van 2005 de Brouwerssluis het gehele jaar zal zijn geopend. Hiermee is de tot dan toe geldende zogeheten 30-dagenregeling beŽindigd.
AnnotatorA. van Hall
Pagina693-697
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ9047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-02-2007, 200605496/1
CiteertitelAB 2007/125
SamenvattingBewijslastverdeling bij toepassing beleid: wie moet aantonen dat er bijzondere omstandigheden zijn? De 'bedoeling' van beleid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 augustus 2004 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) geweigerd ontheffing van de reguliere sluitingstijden te verlenen ten behoeve van de door appellant geŽxploiteerde seksinrichting aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina697-701
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8987
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 14-02-2007, 200604951/1
CiteertitelAB 2007/126
SamenvattingDevolutieve werking en de Brummen-lijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) de aan appellant sub 2 (hierna: de vreemdeling) krachtens de Regeling opvang asielzoekers (hierna: de ROA) toegekende verstrekkingen beŽindigd.
AnnotatorR. Ortlep , P.A. Willemsen
Pagina702-706
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ8450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 29-11-2006, 200604558/1
CiteertitelAB 2007/127
SamenvattingPassief gedogen gedurende veertien jaar; vertrouwensbeginsel niet geschonden; erfdienstbaarheid; concretiserend besluit van algemene strekking?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2005 heeft het college van burgermeester en wethouders van Woerden (hierna: het college) geweigerd aan appellant †ontheffing te verlenen van het verbod om een recreatievoertuig langer dan drie dagen te laten staan op de openbare weg.
AnnotatorF.E. Vermeer
Pagina706-708
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 10-11-2006, 05/4521 AW + 05/4522 AW + 05/5944 AW
CiteertitelAB 2007/128
SamenvattingMededeling inzake stopzetten vergoeding woonwerkverkeer is besluit.
Samenvatting (Bron)Vergoeding woon-werkverkeer en toekennen van parkeerkaart.
Pagina708-710
UitspraakECLI:NL:CRVB:2006:AZ3032
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-02-2007, AWB 06/748
CiteertitelAB 2007/129
SamenvattingVoorlopige voorziening; financieel belang.
Samenvatting (Bron)Regeling superheffing en melkpremie 2004
AnnotatorI. Sewandono
Pagina711-716
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BA1247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 03-05-2006, AWB 05/456
CiteertitelAB 2007/130
SamenvattingVerhaal van toezichtkosten; rechtskarakter factuur; verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Telecommunicatiewet Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
AnnotatorG.J.M. Cartigny
Pagina716-725
UitspraakECLI:NL:CBB:2006:AX0166
Artikel aanvragenVia Praktizijn