Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 24-04-2007
Aflevering 8
RubriekRedactionele bijdrage
TitelWie bepaalt of iemand belanghebbende is: de APV of de Awb?
CiteertitelJBa 2007/97
SamenvattingOver het begrip belanghebbende is inmiddels al zoveel geschreven dat het onderwerp zo langzaamaan als uitgekauwd zou kunnen worden beschouwd. Niets is echter minder waar. Telkens roept deze rechtsfiguur weer vragen op. De inhoud van het begrip belanghebbende is en wordt nog steeds vooral door jurisprudentie bepaald. Voorzichtig voeg ik daaraan toe dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daarbij niet altijd recht in de leer is en bij tijd en wijle aan dat begrip een pragmatische invulling geeft. Deze keer wordt dit begrip benaderd vanuit de 'aanvraag'.
Auteur(s)E.M.T.A. GŲertz
Pagina122-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 11-04-2007, 200606448/1
CiteertitelJBa 2007/98
SamenvattingBestuursdwang. Urgentie. Preventieve bestuursdwangaanschrijving.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van respectievelijk 14 en 21 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Best (hierna: het college) aan Koopwoning Vastgoed '92 (hierna: Koopwoning) en appellant schriftelijk mededeling gedaan van de beslissing tot toepassing van bestuursdwang op 7 mei 2003 ten aanzien van inboedel die in verband met de ontruiming van de woning van appellant aan de [locatie] te [plaats] op de openbare weg zou worden geplaatst.
Pagina125-126
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604053/1
CiteertitelJBa 2007/99
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheden. Gerechtvaardigd vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 maart 2004 heeft appellant (hierna: het college) aan [wederpartijen] onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel [locatie] te Valkenswaard (hierna: het perceel) zonder bouwvergunning gerealiseerde bouwwerk (woongebouw) en paardenstal te verwijderen.
Pagina126-127
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604664/1
CiteertitelJBa 2007/100
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie. Bijzondere omstandigheden. Gerechtvaardigd vertrouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 december 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen (hierna: het college ) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast de autohandel op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) te beŽindigen.
Pagina127-128
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Handhaving
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604748/1
CiteertitelJBa 2007/101
SamenvattingDwangsom. Dťtournement de pouvoir. Hoogte.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom (hierna: het college) appellanten onder oplegging van een dwangsom gelast het met de woonbestemming strijdige gebruik van de bovenwoning van het pand [locatie] te Bergen op Zoom (hierna: de bovenwoning) te beŽindigen, hetgeen inhoudt dat er niet langer softdrugs, althans verdovende middelen, al dan niet ter plaatse genuttigd, mogen worden verkocht. Voorts heeft het college medegedeeld dat onder dit verbod mede wordt verstaan het houden van een voorraad ten behoeve van de strijdige activiteiten en dat de exploitatie van de illegale coffeeshop dient te worden beŽindigd. Indien appellanten binnen de gestelde termijn geen of slechts gedeeltelijk gevolg geven aan de last verbeuren zij een dwangsom van 30.000,00 per constatering dat de overtreding niet is beŽindigd met een maximum van 150.000,00.
Pagina128-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 11-04-2007, 200603662/1
CiteertitelJBa 2007/102
SamenvattingBeroep. Niet-ontvankelijk. Machtiging. Echtgenoot.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2004 heeft appellant een verzoek van [verzoekster] om schadevergoeding afgewezen.
Pagina129-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2662
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200605765/1
CiteertitelJBa 2007/103
SamenvattingVerslag hoorzitting. Telefonische hoorzitting. Verslag. Toezending advies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 oktober 2004 heeft appellant de aan [wederpartij] toegekende huursubsidie over de periode van 1 september 2004 tot en met 30 juni 2005 herzien en gewijzigd vastgesteld op nihil, en heeft appellant de reeds aan [wederpartij] uitbetaalde huursubsidie ten bedrage van 794,40 teruggevorderd.
Pagina129-129
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200606320/1
CiteertitelJBa 2007/104
SamenvattingHeroverweging. Omvang. Wijziging grondslag. Wijziging tenaamstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 maart 2005 heeft de burgemeester van Den Haag (hierna: de burgemeester) de tijdelijke sluiting bevolen van de door appellante geŽxploiteerde speelautomatenhal "Swiss", gevestigd aan het Spui 10 te Den Haag, voor een periode van 12 maanden.
Pagina130-130
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2240
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200606055/1
CiteertitelJBa 2007/105
SamenvattingProcesbelang. Vervallen milieuvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2006 heeft verweerder aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een paardenhouderij met schapen en kippen aan de [locatie] te [plaats]. Dit besluit is op 7 juli 2006 ter inzage gelegd.
Pagina130-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bezwaar en beroep
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604671/1
CiteertitelJBa 2007/106
SamenvattingProceskostenveroordeling. Intrekking beroep. Bijzondere omstandigheden. Niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeist (hierna: het college) aan appellante bouwvergunning verleend voor het vergroten van de woning aan de achterzijde over twee bouwlagen op het perceel [locatie] te Zeist (hierna: het perceel).
Pagina131-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bepalingen over bestuursorganen
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200603240/1
CiteertitelJBa 2007/107
SamenvattingMandaat. Afhandeling bezwaarschrift. Vrijstellingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2004 heeft de raad der gemeente Terschelling (hierna: de gemeenteraad) verklaard dat een partiŽle herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend als [locatie] te Terschelling (hierna: het perceel).
Pagina131-131
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2231
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604560/1
CiteertitelJBa 2007/108
SamenvattingFormele rechtskracht. Bouwvergunning. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 mei 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Drimmelen (hierna: het college), voor zover thans van belang, aan [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor het oprichten van een machineberging/loods op het perceel [locatie] te [plaats].
Pagina132-132
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Varia
TitelRaad van State, 04-04-2007, 200604605/1
CiteertitelJBa 2007/109
SamenvattingIntrekking bouwvergunning. Belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad (hierna: het college), voor zover thans van belang, geweigerd de op 18 mei 2001 aan appellant sub 2 verleende bouwvergunning (hierna: de bouwvergunning) voor het bouwen van een bedrijfsgebouw (werkplaats/berging) op het perceel aan de [locatie] te [plaats] in te trekken.
Pagina132-133
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA2250
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLiteratuur
TitelLiteratuur
CiteertitelJBa 2007/
Pagina133-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAgenda
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2007/
Pagina134-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWet- en regelgeving
TitelWet- en regelgeving
CiteertitelJBa 2007/
Pagina134-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgevingsschema
TitelWetgevingsschema
CiteertitelJBa 2007/
Pagina135-135
Artikel aanvragenVia Praktizijn