Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 21-04-2007
Aflevering 7272
TitelDe parkeercompensatie als financiŽle voorwaarde in het bestuursrecht
CiteertitelGst. 2007, 49
SamenvattingIn een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 september 2006 (Deventer) wordt andermaal bevestigd dat een bestuursorgaan in beginsel rechtens de mogelijkheid heeft om een financiŽle voorwaarde aan een beschikking te verbinden. Hierbij moet wel aannemelijk worden gemaakt dat, door voldoening aan deze voorwaarde een rechtstreekse bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van de wettelijke bepaling waarop de beschikking berust.
Auteur(s)R.A.C.M. Lamers
Pagina229-235
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-09-2006, 200508020/1
CiteertitelGst. 2007, 50
SamenvattingVrijstelling planvoorschriften bestemmingsplan. FinanciŽle voorwaarde aan een beschikking; strijd met het doel van de bouwverordening. (Deventer)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer (hierna: het college) geweigerd aan [appellante sub 1A] bouwvergunning te verlenen voor de bouw van 25 appartementen op twee percelen aan de Welle en de Noorderbergstraat te Deventer, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, nrs. 11071 en 12316.
Pagina236-239
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AY8923
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 25-10-2006, 200600591/1
CiteertitelGst. 2007, 51
SamenvattingVoorschriften bestemmingsplan; gebruiksverbod niet van toepassing op bestaande seksinrichtingen. Het opleggen van een financiŽle verplichting niet in strijd met het bestendig beleid van het college. (Gouda)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Gouda (hierna: het college) aan appellante, vertegenwoordigd door haar [directeur] vrijstellingen als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 2.5.30 van de bouwverordening van de gemeente Gouda, alsmede bouwvergunning verleend voor het gedeeltelijk vernieuwen van een bedrijfspand op het perceel Nieuwe Haven 330-332 te Gouda.
Pagina239-241
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ0813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-05-2006, 200505752/1
CiteertitelGst. 2007, 52
SamenvattingVergunning voor milieustraat. Voor uitleg van begrip 'doelmatige verwijdering afvalstoffen' in APV aansluiting gezocht bij Wm. Weigering handhavend op te treden. Nog wel procesbelang maar geen bevoegdheid meer.

(West Maas en Waal)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 september 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van West Maas en Waal (hierna: het college) het verzoek van appellante om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid en het gebruik zonder de vereiste vergunning van de milieustraat van [partij] op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
AnnotatorL.J.J. Rogier
Pagina241-243
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX0763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-12-2006, 200603556/1
CiteertitelGst. 2007, 53
SamenvattingMonumentenvergunning. Specialiteitsbeginsel. Omvang van de belangenafweging. Verhouding Monumentenwet 1988, Wet op de Ruimtelijke Ordening en Woningwet.

(Oegstgeest)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 november 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest (hierna: het college) monumentenvergunning verleend aan de Stichting Beheer en Exploitatie Oud-Poelgeest (hierna: de Stichting) voor de uitvoering van het wijzigingsplan, strekkende tot de plaatsing van een vredesmonument in de nieuw in te richten tuin, voor de als rijksmonument aangewezen buitenplaats Oud-Poelgeest aan de [locatie] te Poelgeest.
AnnotatorR.J.N. SchlŲssels
Pagina244-246
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ3739
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 24-01-2007, 200601431/1
CiteertitelGst. 2007, 54
SamenvattingUit de wetsgeschiedenis van de Bekendmakingswet blijkt, dat het enkele feit dat bij de bekendmaking van een algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in art. 4 van die wet niet is voldaan aan de eis van art. 5 lid 2 Bekendmakingswet, niet de onverbindendheid van dat voorschrift tot gevolg heeft.

(Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 maart 2005 heeft verweerder het verzoek van appellante om de uitkeringskosten die voortvloeien uit het ontslag uit tijdelijke dienst van een leerkracht ten laste van het Participatiefonds te brengen, afgewezen.
AnnotatorJ.J.J. Sillen
Pagina246-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:AZ6884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-09-2006, 200510594/1
CiteertitelGst. 2007, 55
SamenvattingAfwijzing aanvraag om opneming pand in Staat van bestaande prostitutie-inrichtingen met nadere eisen. Voor zover Staat voorziet in mogelijkheid van concrete aanwijzing van individuele panden door B&W, gťťn sprake is van (nadere) regelgeving ex. art. 156 lid 3 Gemw. Betreft derhalve bevoegdheid burgemeester. Inzoverre onverbindend.

(Groningen)
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina250-253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOp-recht bekeken - De gemeente en de Eerste Kamer
CiteertitelGst. 2007, 56
SamenvattingEigenlijk had ik het over de ambtenaren van de burgerlijke stand willen hebben die er een been in zien, twee mannen of twee vrouwen in de echt te verbinden. Maar dat is al te zeer een non-probleem: een verstandig personeelsbeleid voeren en bij het roosteren niet alleen rekening houden met de vrije dagen van deeltijders maar ook met geregistreerde bezwaren van de ambtenaren der burgerlijke stand tegen het homohuwelijk, en niemand hoeft een centje pijn te lijden.
Auteur(s)W. Konijnenbelt
Pagina256-256
Artikel aanvragenVia Praktizijn