Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 16-04-2007
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelPrivaatrecht: we stellen te veel en vragen te weinig
CiteertitelNTBR 2007, 15, p. 137
Samenvatting[...]
Wie zoals ik scripties begeleidt, maakt met enige regelmaat mee dat de scribent een vlammende introductie wil schrijven en begint met one-liners als 'er is in Nederland een toenemende claimcultuur' en 'er wordt meer en meer geclaimd', 'niemand wil zijn eigen schade meer dragen'. Daar zet ik als begeleider een rode streep door. Binnenkomers als 'wij leven in een risicomaatschappij' krijgen ook een rode streep. Ulrich Beck mag dat misschien schrijven, scribenten niet. Het zijn namelijk stellige uitspraken die te algemeen zijn om door kwantitatief bewijs te worden gedragen.
Auteur(s)W.H. van Boom
Pagina137-137
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAansprakelijkheden en draagplichten als een vergunninghouder conform de vergunning handelt: wie is de pineut?
CiteertitelNTBR 2007, 16 , p. 138
SamenvattingIemand die bouwt conform een bouwvergunning of een inrichting drijft in overeenstemming met een milieuvergunning kan er niet zeker van zijn dat het bouwen of drijven van de inrichting nooit een onrechtmatige daad is jegens derden. Wanneer kan de vergunninghouder aansprakelijk zijn? Is het ook mogelijk dat de vergunningverlener aansprakelijk is? Wie draagt wanneer de risico's als wordt gehandeld conform een vergunning? In dit artikel staat de aansprakelijkheid van de vergunninghouder en de vergunningverlener jegens een derde als wordt gehandeld conform de vergunning centraal.
Auteur(s)A.R. Neerhof
Pagina138-148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropese klassiekers
TitelDe procedurele autonomie wijkt (opnieuw) voor de effectieve doorwerking van de Richtlijn oneerlijke bedingen (HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL)
CiteertitelNTBR 2007, 17, p. 149
SamenvattingOp 26 oktober 2006 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak gedaan in de zaak Elisa María Mostaza Claro tegen Centro Móvil Milenium SL. In deze zaak werd door mevrouw Mostaza Claro, als consument, een beroep op de nietigheid van een arbitraal beding gedaan. Het probleem was dat zij dit pas na afloop van de arbitrageprocedure, ten overstaan van de overheidsrechter deed. De Spaanse arbitragewet stelde toentertijd de eis dat een beroep op de nietigheid van de arbitrageovereenkomst moest worden gedaan op het moment van het indienen van de oorspronkelijke eis.
Auteur(s)C.M.D.S. Pavillon
Pagina149-157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek algemeen
CiteertitelNTBR 2007, 18, p. 158
SamenvattingWe (ik) zou(den) het bij alle aandacht voor buitenlandse doctrine bijna vergeten, maar ook in Nederland wordt flink gepromoveerd. In deze kroniek vestig ik de aandacht op een elftal proefschriften van vaderlandse bodem. Enkele hiervan zullen in dit blad ongetwijfeld nog voorwerp van een meer diepgaande bespreking zijn.
Auteur(s)E. Hondius
Pagina158-169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek van het ondernemingsrecht 2006
CiteertitelNTBR 2007, 19, p. 169
SamenvattingDeze kroniek van het ondernemingsrecht beslaat het tijdvak september 2005 tot december 2006. In dit tijdvak heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van belang is voor de vermogensrechtelijke aspecten van het ondernemingsrecht. In vogelvlucht noem ik de voortgaande discussie met betrekking tot de herziening van het personenvennootschapsrecht, de voorstellen tot wijziging van het BV-recht, met name op het gebied van de kapitaalbescherming, de verdere ontwikkeling van het enquêterecht in het licht van aansprakelijkheidsprocedures, de ontwikkeling van het leerstuk van tegenstrijdig belang alsmede de uitbreiding van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende reorganisaties.
Auteur(s)G.J.H. van der Sangen
Pagina169-175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelDe invloed van het Europese richtlijnenrecht op de coherentie van het Nederlandse privaatrecht. Reactie op 'Europa en de erfenis van Meijers'
CiteertitelNTBR 2007, 20, p. 176
SamenvattingIn 'Europa en de erfenis van Meijers' pleit Valk voor een breed debat over de toekomst van onze codificatie. In zijn bijdrage karakteriseert hij 'Europa' als 'een paard van Troje' dat ervoor zorgt dat het Burgerlijk Wetboek 'ernstig gevaar' loopt. Met deze reactie hoop ik een bijdrage te leveren aan het debat dat Valk wenst te voeren.
Auteur(s)M.B.M. Loos
Pagina176-179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNaschrift
TitelNaschrift
CiteertitelNTBR 2007, 21, p. 179
SamenvattingIk ben Loos dankbaar voor zijn bijdrage aan het debat over de verhouding tussen Europa en onze nationale codificatie. Dat debat te stimuleren was nu juist mijn intentie en dit naschrift zou dan ook achterwege hebben kunnen blijven, indien het slot van Loos' bijdrage het niet noodzakelijk maakte om mijn positie in enkele opzichten te verhelderen.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina179-180
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetgeving
TitelWetgeving
CiteertitelNTBR 2007, , p. 181
Pagina181-183
Artikel aanvragenVia Praktizijn