TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 23-04-2007
Aflevering 4
TitelDe Nederlandse Juristenvereniging, haar Voorzitter en de 137ste Jaarvergadering
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 113
SamenvattingOp 8 juni wordt te Haarlem de 137ste Vergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging gehouden. De Vergadering is gewijd aan het onderwerp 'Alternatieve Regelgeving'. Er zijn preadviezen van de hoogleraren Giesen, Witteveen en de Wijkerslooth. Trema biedt een vluchtige blik in de rijke geschiedenis van de vereniging en sprak met haar huidige voorzitter, mevrouw mr. C. Eradus, president van de rechtbank te Amsterdam over de vereniging en haar 137ste jaarvergadering.
Auteur(s)M. van der Horst
Pagina113-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe officier, de deskundige en de schoenmaker - over de rol van het OM als poortwachter voor het deskundigenbewijs
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 118
SamenvattingForensisch onderzoek is 'hot'. In oktober 2005 stonden acht CSI-achtige programma's in de Amerikaanse top-20 van de meest bekeken tv-shows. Op een donderdagavond in diezelfde maand stond maar liefst 27% van alle ingeschakelde tv-toestellen in Amerika afgestemd op CSI. Fascinatie met de misdaad is een verschijnsel van alle tijden. Maar de intense belangstelling voor forensisch-technisch bewijs als wapen in de strijd tegen de misdaad is een betrekkelijk recent fenomeen.
Auteur(s)A.P.A. Broeders
Pagina118-126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelOnbewuste denkprocessen maken motivering tot noodzaak - 'There's no such thing as a logical method of having new ideas.'
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 127
SamenvattingHoe komt de rechter tot zijn beslissing? Hij onderzoekt de feiten, past het wetsartikel toe dat bij de feiten past en trekt zijn conclusie. Iedere jurist weet echter dat achter dit ogenschijnlijk simpele antwoord een praktisch onoplosbare problematiek schuilgaat. Want wat zijn 'feiten' eigenlijk en hoe interpreteer je ze? Hoe eenduidig zijn wetsartikelen als zij in het individuele geval moeten worden toegepast? Hoe komt de rechter tot een conclusie bij zoveel variabelen? Variabelen die veelal niet een eenvoudige formule zijn te vangen. De veelheid van variabelen maken 'ervaring', 'inzicht' en 'intuïtie' noodzakelijk om tot een beslissing te komen.
Auteur(s)H. Gommer
Pagina127-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelO, V, J, voor de o.v.j.
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 135
SamenvattingOfficier van justitie dus. Ooit hoorde ik het gezegde: 'Vater werden is nicht schwer, Vater sein, dass ist schwer!' Hoewel meer mensen erin slagen om vader te worden dan officier van justitie, geldt deze spreuk ook voor ons beroep. Geselecteerd worden is één ding, voor het zijn van een goede aanklager komt nog wel wat meer kijken. Hieronder enige gedachten over het vak, bedoeld als 'slijpsteen voor de geest' van iemand die alweer een tijd niet op de zitting heeft gestaan. Neem mijn beweringen daarom maar met enige korrels zout.
Auteur(s)R. Gerding
Pagina135-138
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekColumn
TitelSchone handen, vuile handen
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 139
SamenvattingDit is de achtste in de serie columns waarin de heer N. van Raalte (voormalig raadsheer in het Gerechtshof Arnhem) aandacht geeft aan zaken die rechters en andere deelnemers aan het rechtsproces in de gewone praktijk van alledag tegenkomen.
Auteur(s)N. van Raalte
Pagina139-139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Vindplaats
TitelDoorgetrokken streep
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 140
SamenvattingIn de rechtspraak worden grote en kleine zaken berecht, die vaak nauw verbonden zijn met de plaats van handeling. In de rubriek de 'Vindplaats' keren leden van onze redactie of gastschrijvers terug naar de plaats van handeling in een soms meer, soms minder geruchtmakende zaak. Foto's tonen de vindplaats en een toelichting memoreert de uitspraak.
Auteur(s)H.J.J. Talsma
Pagina140-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekScherzo
TitelRugnummers
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 142
SamenvattingHet Nederlands Juristenblad, nooit te beroerd om een vuurtje te stoken, had er in een persbericht aandacht voor gevraagd en ziedaar: 'Rechters zijn ijdeltuiten', kopte de regionale pers eind november van het afgelopen jaar over drie kolommen. 'Wie proberen ze eigenlijk te imponeren?' vroeg een tweetal Amsterdamse advocaten zich af, wie het een doorn in het oog was dat sommige lagere rechters in de ondertekening van hun uitspraken hun niet voor de rechterlijke bevoegdheid vereiste titels breed uitmaten.
Auteur(s)G. Vrieze
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHet ABC van de kwaliteit van rechtspraak
TitelMotivatie en motivering
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 143
SamenvattingDeze keer is het woord aan Jan Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer.
Motivatie is in de politiek om een aantal redenen van groot belang. Als je de ontwikkeling ziet die de SP heeft doorgemaakt van een federatie van een klein aantal zeer actieve afdelingen tot op dit moment de derde grootste partij in het land en eveneens de derde grootste fractie in de Tweede Kamer, dan moet je wel weten waar je mee bezig bent, anders hou je dat geen 35 jaar vol.
Auteur(s)J. Marijnissen
Pagina143-144
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonalia; mutaties leden Rechterlijke Macht
TitelPersonalia
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 145
SamenvattingIn deze rubriek worden de Koninklijke Besluiten van de benoemingen en ontslagen van de leden van de zittende en staande magistratuur gepubliceerd. De redactie heeft ervoor gekozen de KB's van de plaatsvervangers en gerechtsauditeurs niet in deze rubriek op te nemen.
Pagina145-147
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekNVvR-mededelingen
TitelNVvR-Mededelingen
CiteertitelTrema, nr. 4, 2007, p. 148
Pagina148-151
Artikel aanvragenVia Praktizijn