SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift SMA; tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
Datum 11-05-2007
Aflevering 5
RubriekDeze maand
TitelGeen antwoord op de ontgroening, vergrijzing en verzilvering
CiteertitelSMA 2007, p. 175
SamenvattingDemografisch zal in de komende veertig jaar een drietal ontwikkelingen de betaalbaarheid van de AOW bedreigen: de ontgroening, de vergrijzing en de verzilvering. Onder ontgroening wordt verstaan de afname van de potentiŽle beroepsbevolking tussen de 20 en 65 jaar in de totale bevolking. Bestond de potentiŽle beroepsbevolking begin dit jaar nog uit tien miljoen personen, in 2040 zal dat met een miljoen gedaald zijn tot negen miljoen personen. Ook vindt er een forse verschuiving binnen de beroepsbevolking plaats. Het aandeel 50-plussers, dat nu 32% bedraagt, zal oplopen naar 37% begin jaren twintig.
Auteur(s)W.J.P.M. Fase
Pagina175-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRSI: Modeverschijnsel of werkgerelateerde aandoening
CiteertitelSMA 2007, p. 178
SamenvattingTot nu toe is de positie van werknemers die hun werkgever aansprakelijk stellen voor de repetitive strain injury (rsi) die zij hebben opgelopen bij hun werk, in de rechtspraak tamelijk gunstig geweest. Weliswaar stuitten zij vaak op problemen bij het bewijs van de werkgerelateerdheid van hun klachten, maar aan het feit dat zij arbeidsongeschikt waren door een ziekte of aandoening werd zelden of nooit getwijfeld. Daaraan dreigt nu een einde te komen, doordat advocaat-generaal Spier in een tweetal conclusies openlijk vraagtekens gezet heeft bij de aandoening rsi.
Auteur(s)K. Festen-Hoff
Pagina178-189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPremierestitutie bij tijdelijke arbeid in Nederland: een controversieel beleidsalternatief
CiteertitelSMA 2007, p. 190
SamenvattingMet zekere regelmaat wordt in ons land een discussie gevoerd over de mogelijkheden om tijdelijke arbeidsmigranten bij vertrek uit Nederland in aanmerking te laten komen voor restitutie van socialezekerheidspremies. Het blijkt dat premierestitutie vanuit verschillende motieven bepleit kan worden. In deze bijdrage wordt een systematisch overzicht gegeven van deze motieven. Ook wordt aandacht besteed aan de inpasbaarheid van premierestitutie in internationale verplichtingen. Premierestitutie wordt niet beschouwd als een aantrekkelijk beleidsalternatief, maar als het pakket van socialezekerheidsrechten die tijdelijke arbeidsmigranten aan het Nederlandse stelsel kunnen ontlenen, te veel wordt uitgekleed, kan het wel eens onafwendbaar worden.
Auteur(s)G.J. Vonk
Pagina190-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel - Agenda
TitelAgenda
CiteertitelSMA 2007, p. 200
Pagina200-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Recensies
TitelM.M. Koevoets, Wangedrag van werknemers. De bevoegdheid van werkgevers tot opsporing en sanctionering
CiteertitelSMA 2007, p. 202
Auteur(s)R. Hansma
Pagina202-204
Linkvolledige tekst proefschrift (eur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoeken - Nieuwe uitgaven
TitelBoeken - nieuwe uitgaven
CiteertitelSMA 2007, p. 205
Pagina205-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn