AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 19-05-2007
Aflevering 19/20
TitelHof van Justitie EG, 08-03-2007, C-441/05
CiteertitelAB 2007/137
SamenvattingDe rechtsregel van het arrest Textilwerke Degendorf en de ontvankelijkheid ex art. 230 EG-Verdrag.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 maart 2007. # Roquette Freres tegen Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Peche et de la Ruralite. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Cour administrative d'appel de Douai - Frankrijk. # Gemeenschappelijke ordening der markten in sector suiker - Isoglucose - Vaststelling van basishoeveelheden voor toekenning van productiequota - Als tussenproduct geproduceerde isoglucose - Artikel 24, lid 2, van verordening (EEG) nr. 1785/81 - Artikel 27, lid 3, van verordening (EG) nr. 2038/1999 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 2073/2000 - Artikel 11, lid 2, van verordening (EG) nr. 1260/2001 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1745/2002 - Artikel 1 van verordening (EG) nr. 1739/2003 - Voor nationale rechter ingeroepen onrechtmatigheid van gemeenschapshandeling - Prejudiciele verwijzing en geldigheidstoetsing - Ontvankelijkheid - Voorwaarden - Niet-ontvankelijkheid van beroep tot nietigverklaring van gemeenschapshandeling. # Zaak C-441/05.
AnnotatorR. Ortlep , M.J.M. Verhoeven
Pagina761-771
UitspraakECLI:EU:C:2007:150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 16-02-2007, 41249
CiteertitelAB 2007/138
SamenvattingOngeoorloofd mandaat; in stand laten gevolgen vernietigend besluit.
Samenvatting (Bron)Bij schending van art. 10:3, lid 3, Awb kan de rechter onder omstandigheden aanleiding vinden de uitspraak op bezwaar te vernietigen met instandhouding van de gevolgen (art. 8:72, lid 3, Awb).
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina771-774
UitspraakECLI:NL:HR:2007:AZ8572
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 21-03-2007, 200604413/1
CiteertitelAB 2007/139
SamenvattingGeen rechtstreeks beroep op ge´mplementeerde richtlijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2006 heeft verweerder aan [vergunninghoudster] een vergunning, als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer, verleend voor een aardappel- en groenteverwerkend bedrijf op de percelen [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te [plaats]. Dit besluit is op 11 mei 2006 ter inzage gelegd.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina775-784
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA1186
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 07-03-2007, 200601590/1
CiteertitelAB 2007/140
SamenvattingGoedkeuringsbesluit voor binnendijkse versterking primaire waterkering in plaats van door appellanten gewenste buitendijkse versterking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2005 heeft het college van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 6 september 2005, vastgesteld het dijkversterkingsplan "Zuiderdijk van Drechterland" (hierna: het dijkversterkingsplan).
AnnotatorA. van Hall
Pagina784-790
UitspraakECLI:NL:RVS:2007:BA0072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 22-11-2006, 200601297/1
CiteertitelAB 2007/141
SamenvattingTijdelijke vrijstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Texel (hierna: het college) aan [vergunninghouder] vrijstelling verleend voor het tijdelijk permanent bewonen van de zomerwoning op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te [plaats], gemeente Texel (hierna: het perceel) voor een periode van ongeveer drie jaar, tot uiterlijk 1 februari 2008.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina790-793
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AZ2800
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 28-06-2006, 200600898/1
CiteertitelAB 2007/142
SamenvattingArt. 8.19 lid 3 WMB (geen melding bij m.e.r-plichtige veranderingen) ziet ook op m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten; belanghebbende-begrip; ontvankelijkheid belangenorganisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2005 heeft verweerder een verklaring gegeven als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid, van de Wet milieubeheer voor een verandering van de inrichting van de naamloze vennootschap "Electrabel Nederland N.V." (hierna: vergunninghoudster) op het adres Weurtseweg 460 te Nijmegen.
AnnotatorA.B. Blomberg
Pagina793-797
UitspraakECLI:NL:RVS:2006:AX9485
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-03-2007, AWB 05/710
CiteertitelAB 2007/143
SamenvattingBedrijfsblokkade; legaliteitsbeginsel; besluit.
Samenvatting (Bron)I & R-regelgeving
Pagina797-803
UitspraakECLI:NL:CBB:2007:BA2601
Artikel aanvragenVia Praktizijn